Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 3, Warszawa 1882, s. 407.

Kornie (po rusku Korni), wś w pow. raw­skim, 10 kil. na płn. od sądu pow. i urzędu poczt, w Rawie ruskiej. Na płn. leży Machnów, na wsch. Wierzbica, na płd. Rzyczki i Hrebenne, na zach. Mosty małe. Przez środek obszaru płynie Sołokija z Mostów małych od płd. zach. na płn. wsch. do Machnowa. W do­linie potoku leżą zabudowania wiejskie, na południo-zach. od nich przy granicy obszaru browar. Na prawym brzegu Sołokii leżą pastwi­ska (Podłużne). Najwyższe wzniesienie czyni tutaj 235 m. na płd. a 226 m. na płn. Na lew. b. Sołokii leżą orne pola i pastwiska a na gra­nicy płn. zach. mały lasek. Najwyższe wznie­sienie tej części obszaru ozyni 264 m. w stro­nie płd. zach., a 227 m. w stronie płn. wsch. Własn. większa ma roli or. 295, łąk i ogr. 172, pastw. 235, lasu 25 mr.; własn. mniej, roli or. 413, ł. i o. 386, pastw. 614 mr. Grunt torfowaty i piaskowy. Według spisu z r. 1880 by­ło 584 mk. w gminie, 68 na obsz. dwor. (60 obrz. rz. kat., reszta gr. kat.). Par. rz. kat. w Wierzbicy, gr. kat. w Machnowie. We wsi jest cerkiew. Lu. Dz,

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz