Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 3, Warszawa 1882, s. 394.

Korczów (po rusku Korcziw), wś, pow. Rawa ruska, 25 kilm. na płn.-wsch. od Rawy, 7 kilm. na płn.-wsch. od sądu pow. i urzędu poczt, w Uhnowie. Na płn. leży Szczepiatyn, na płn.-wsch. Korczmin, na wsch. Staje, na płd, Domaszów i Karów, na zach. Uhnów i Tarnoszyn. Wzdłuż granicy płd. płynie potok Sołokija (dopływ Bugu) od płd.-zach. na płn.- wsch. a potem na wsch. Lewy brzeg potoku, a więc płd. kończyna obszaru wiejskiego jest ba­gnista (208 m.), na przestrzeni dochodzącej 1 klm. szerokości. Na płn. od tej niziny bagni­stej leżą zabudowania wiejskie (212 m.), na płn. od nich orne pola (218 m.), a na granicy Tarnoszyna, Szczepiatyna i Korczmina lasy. Wody z płd. obszaru płyną do Sołokii. Włas. większa (Tytusa Kiełanowskiego) ma roli orn. 357 mr., łąk i ogr. 301 mr., pastw. 103 mr., lasu 497 mr.; wlas. mniejsza roli orn. 723 mr., łąk i ogr. 320 mr.. pastw. 13 mr. Według spi­su z r. 1880 było 758 mk. w gminie, 60 na ob­szarze dwor. (około 250 obrz. rz.-kat., reszta gr.-kat.). Par. rz.-kat. w Uhnowie, gr.-kat. w miejscu, należy do dekanatu uhnowskiego a dyec. przemyskiej, i ma filie w Szczepiatynie i Stajach. We wsi jest cerkiew i szkoła filial­ne. Około r. 1786 była ta wieś własnością Swieżawskiego, sty pełczyńskiego. W obrę­bie wsi, od granicy Szczepiatyna i Korczmina, jest wiele kurhanów śród pola, po większej części poniszczonych i pozaorywanych. Toż samo w lesie na granicy Korczmina widać pojedyńcze kurhany. Lu. Dz.

Korczów
Oceń ten artykuł

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz