W nowym sondażu większość respondentów sprzeciwiła się uzależnianiu wypłat z budżetu UE od ocen prawa danego kraju przez eurokratów.

Polska i Węgry zapowiedziały weto wobec ram budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 zakładających uzależnianie wypłat środków z niego od przystawalności prawa państw członkowskich do kryteriów praworządności ustalanych przez eurokratów. Pracownia United Surveys zapytała Polaków o ocenę stanowiska polskiego rządu w sondażu zamówionym przez “Dziennik Gazetę Prawną” i rozgłośnię radiową RMF FM.

W sondażu zadano respondentom pytanie: “Razem z projektem budżetu wprowadzono przepis, który umożliwia blokowanie wypłat, w przypadku gdy jakiś kraj łamie zasady praworządności. To, czy jakiś kraj łamie te zasady, będą ustalać inne kraje w drodze głosowania większością głosów. czy Polska powinna odrzucić czy poprzeć takie rozwiązanie?”.

46,1 proc. respondentów uznało, że Polska powinna odrzucić tego rodzaju rozwiązanie (29,3 proc. “zdecydowanie odrzucić”, 16,8 proc. “raczej odrzucić”), natomiast 37,4 proc. respondentów stwierdziło, że Polska nie powinna sprzeciwiać się takiemu rozwiązaniu forsowanemu przez eurokratów (21,8 proc. “zdecydowanie poprzeć”, 15,6 proc. “raczej poprzeć”). 16,5 proc. badanych wybrało odpowiedź “trudno powiedzieć”.

Jednak wśród respondentów deklarujących poglądy lewicowe aż 65 proc. wybrało poparcie dla rozwiązania proponowanego przez eurokratów, a 17 proc. się mu sprzeciwiło przy czym nikt nie wybrał odpowiedzi “zdecydowanie odrzucić”. Wśród ludzi o poglądach centrowych za odrzuceniem propozycji Parlamentu Europejskiego było 31 proc. respondentów, a za jej przyjęciem 48 proc. Całkiem odmienne proporcje były wśród samookreślonych prawicowców – wśród nich tylko 11 proc. godziło się na przyjęcie wymagań eurokratów, a 80 proc. opowiedziało się za ich odrzuceniem.

Znaczące są też różnice wśród elektoratów poszczególnych partii. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości za odrzuceniem wymagań eurokratów opowiedziało się 85 proc. pytanych, a za odrzuceniem 7 proc. W elektoracie Koalicji Obywatelskiej natomiast za odrzuceniem było 22 proc. a za przyjęciem 66 proc. Wśród wyborców Lewicy za odrzuceniem postulatu naruszającego suwerenność narodową było tylko 4 proc. respondentów, zaś za jego przyjęciem 82 proc.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Wśród wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz ’15 19 proc. sprzeciwiło się uzależnianiu wypłat z budżetu UE od kryteriów praworządności ustalanych przez jej władze, a 50 proc. je poparło. Wśród zwolenników tej koalicji nie odnotowano natomiast odpowiedzi zdecydowanych po żadnej ze stron. Duże było też tych którzy nie potrafili udzielić odpowiedzi – 31 proc. Natomiast Konfederacja była jedyną partią mającą dość wyrównane proporcje odpowiedzi – 47 proc. sprzeciwiło się takiemu ograniczeniu samodzielności w stanowieniu prawa przez państwo polskie, natomiast 41 proc. wyborców Konfederacji takie ograniczenie poparło.

Jeśli chodzi o zróżnicowanie na miejsce zamieszkania to relacja między respondentami popierającymi przekazanie nowych kompetencji Brukseli, a tymi sprzeciwiającymi się temu były następujące: na wsiach 28 proc. do 55 proc., w miastach do 50 tys. mieszkańców 41 proc. do 35 proc., w miastach z 50-250 tys. mieszkańców 35 proc. do 60 proc., w miastach z 250-500 tys. mieszkańców 62 proc. do 3 proc., a większych metropoliach 58 proc. do 32 proc.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Pracownia zadała też wprost pytanie, czy respondenci popierają zastosowanie przez władze Polski weta wobec unijnego budżetu w przypadku gdyby jego przyjęcia zostało połączone z uzależnieniem wypłat w niego od wspomnianych wyżej kryteriów ideologicznych. 35,5 proc. respondentów wybrało odpowiedź “zdecydowanie zablokować”, 21,9 proc. “raczej zablokować”, 10,1 proc. “zdecydowanie poprzeć”, 9,4 proc. “raczej poprzeć”, a 23,1 proc. “trudno powiedzieć”.

Wśród respondentów deklarujących poglądy lewicowe 39 proc. wybrało poparcie dla weta, a 41 proc. się mu sprzeciwiło. Wśród ludzi o poglądach centrowych za wetem było 44 proc., a wśród ludzi o poglądach prawicowych 87 proc. (przeciw wetu 2 proc.).

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości za wetem było 86 proc, przeciw 2 proc. W elektoracie Koalicji Obywatelskiej natomiast stosunek ten wyglądał już jednak 43 proc. do 39 proc. Wśród wyborców Lewicy za wetem było tylko 33 proc. respondentów, a przeciw niemu aż 55 proc. Między zwolennikami PSL-Kukiz’15 proporcja ta wynosiła 34 proc. do 6 proc. (aż 60 proc. wskazało “trudno powiedzieć”). Natomiast wśród wyborców Konfederacji 55 proc. popierało weto, a 18 proc. się im sprzeciwiało.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W przypadku przeprowadzenia rozróżnienia ze względu na miejsce zamieszkania to relacja między respondentami popierającymi weto i sprzeciwiającymi się mu wyniosła: na wsiach 65 proc. do 17 proc., w miastach do 50 tys. mieszkańców 48 proc. do 16 proc., w miastach z 50-250 tys. mieszkańców 70 proc. do 22 proc., w miastach z 250-500 tys. mieszkańców 35 proc. do 12 proc., a większych metropoliach 40 proc. do 38 proc.

gazetaprawna.pl/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply