10

Pieśń żołnierska o Najświętszej Marii Pannie (konfederacja barska)

Marsz, marsz me serce, pobudkę biją Strzelaj modlitwy, a chwal Maryją: Bo u Maryi jesteś w komendzie, Nad Nią mocniejszej mieć świat nie będzie. Feldgradron biją, stawaj do tropu, Żadnemu Pani nie da urlopu: Masz urlop życia nie wiesz jak długo, Bądźże tej Pannie na wieki sługą. Stań do parolu, odbierz go śmiało, Aby na […]

Kudryńce

Zamek został wzniesiony na pocz. XVII w. przez Mikołaja Herburta, wojewodę ruskiego. Miał kształt czworoboku z trzema basztami. Zdobyty przez Turków w 1672 r. odzyskany w 1683 r. W XVIII w. utracił znaczenie obronne, przebudowany przez Humanieckich na rezydencję. Od połowy XIX w. w ruinie. W latach 1919-1939 pod opieką KOP. Dokonano wtedy częściowej restauracji, mieściło się tu muzeum regionalne. Do dziś zachowała się część murów obronnych i resztki baszt.
Zbigniew Hauser