Wszczęto procedurę z powodu niewywiązywania się przez Polskę, Czechy i Węgry z  zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców.

Jak poinformowała oficjalnie Komisja Europejska – Komisja wszczęła dziś postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Czech i Węgier. Powodem jest niewywiązywanie się tych państw z obowiązków ciążących na nich (…) w sprawie relokacji.

KE uważa, że trzy wymienione przez nią kraje “Wykazały też brak poszanowania dla swoich zobowiązań wobec Grecji, Włoch i pozostałych państw członkowskich”.

– Węgry nie podjęły żadnych działań od momentu rozpoczęcia relokacji, Polska nie dokonała żadnej relokacji (…); Czechy nie dokonały żadnej relokacji od sierpnia 2016 roku i od ponad roku nie podjęły żadnych nowych zobowiązań – podaje KE.

Rzecznik Komisji Alexander Winterstein zaznaczył, że państwa te będą miały miesiąc na wystosowanie odpowiedzi do KE. Dlaczego tylko miesiąc, a nie dwa,  jak to jest zwykle w przypadku procedur o naruszenie prawa? – Myślę, że szczególne okoliczności tej sprawy, jej znaczenie (…) przemawiały za wyznaczeniem czasu na odpowiedź na okres jednego miesiąca – odpowiedział Winterstein.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kidawa-Błońska: nie powinniśmy się bać uchodźców

Głos w tej sprawei zabrał również szef KE, Jean- Claude Juncker. – Musimy zagwarantować, by państwa unijne wdrażały unijne prawo. Stale powtarzamy, że niektóre kraje powinny zrobić więcej w kwestii relokacji uchodźców. Jednak trzy – Polska, Węgry i Czechy – nie przyjęły ani jednego uchodźcy z Włoch czy Grecji. Od ponad roku w ogóle nie przyjmują uchodźców. To nie pozostawiło nam innego wyboru niż rozpoczęcie dziś procedury o naruszenie przez te kraje prawa unijnego – oświadczył Juncker w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Chodzi o “przestrzeganie prawa unijnego”, według Junckera, a nie o sankcje.

Kresy.pl / PAP

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply