SKOK-i dla wspólnego dobra

SKOK-i to nie tylko atrakcyjne i dostępne usługi finansowe. Instytucje te od zawsze wspierały lokalną kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe.

Polskie SKOK-i od przeszło 20 lat rozwijają się i łączą więzią spółdzielczą już ponad 2,6 mln Polaków. Obok oferowania dostępu do produktów i usług finansowych od początku swojej działalności akcentują fakt, że wypełniają misję wobec ludzi. Jako instytucje o charakterze spółdzielczym funkcjonują w myśl zasady: „nie dla zysku, nie dla filantropii, lecz po to, żeby służyć”.

Działalność, która wykracza poza rynek finansowy

Społeczna odpowiedzialność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wpisana jest w ich działalność statutową, co wyróżnia je na tle innych instytucji finansowych. Spółdzielcze kasy kładą nacisk na edukację, pomoc charytatywną i propagowanie wartości patriotycznych. Kontynuując działania rozpoczęte przez swojego patrona – Franciszka Stefczyka, spółdzielcze kasy odgrywają dziś rolę mecenasa kultury i sztuki, opiekuna skarbów polskiego dziedzictwa narodowego, promotora wartości patriotycznych. Dają przykład, że instytucje finansowe mogą pozostawać wrażliwe na ludzkie potrzeby i angażować się w poprawę jakości życia Polaków.

Pielęgnując wartości

Pielęgnowanie tradycyjnych wartości, również tych wyrosłych z wielowiekowej kultury chrześcijańskiej, jest wyróżnikiem SKOK-ów na tle instytucji komercyjnych. SKOK-i nigdy nie ukrywały swojego przywiązana do patriotyzmu, dlatego kultywują tradycję, będącą wciąż dla dużej rzeszy Polaków wyrazem polskości. Rokrocznie z okazji obchodów Święta Niepodległości wspierają w wielu miejscowościach organizację koncertów pieśni patriotycznych lub innych wydarzeń kulturalnych nadających obchodom tego święta należytą oprawę. Są sponsorami, a także inicjatorami powstawania pomników, tablic pamiątkowych, a także wydawnictw książkowych, których celem jest upamiętnienie ważnych postaci lub wydarzeń historycznych.

SKOK-i od lat angażują się również w przedsięwzięcia w obszarze sportu, nauki, edukacji. Instytucje te wspierają również szereg akcji charytatywnych mających na celu pomoc w leczeniu, rehabilitacji, zakupie sprzętu medycznego dla potrzebujących. Włączają się w liczne projekty sportowe zarówno na poziomie lokalnym, jak i na szczeblu ogólnopolskim

Ochrona skarbów kultury

Od lat spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pełnią również rolę mecenasa kultury i sztuki. Angażują się w ochronę dziedzictwa narodowego, otaczając opieką polskie zabytki. Finansują konserwację najbardziej znanych i najcenniejszych skarbów polskiej kultury, ale też zabytków w poszczególnych regionach kraju. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu podmiotów sektora SKOK cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej uzyskał nowoczesne zabezpieczenie w postaci kasety ochronnej. Również dzięki SKOK-om cudowny obraz Królowej Podlasia – Matki Bożej Kodeńskiej został wyposażony w zabezpieczenia zgodne z najnowszymi osiągnięciami sztuki konserwatorskiej.

Na początku bieżącego roku za pełnienie zaszczytnej roli Mecenasa Kultury, SKOK-i zostały nagrodzone wyróżnieniem „Pro Ecclesia et Populo”, czyli „Dla Kościoła i Narodu”. Nagrody przyznawane są podmiotom za szczególne zasługi w działaniach na rzecz lokalnego Kościoła.

Troszczą się o potrzeby ludzi

Polskie SKOK-i troszczą się również o upowszechnianie dostępu do kultury i sztuki, zapewniając dostęp do wydarzeń kulturalnych mieszkańcom całej Polski, także tym mieszkającym poza największymi miastami. Każdego roku inicjują i sponsorują organizację imprez, które łączą rozrywkę na wysokim poziomie z działaniem na rzecz potrzebujących. Przykładem takiego zaangażowania jest Mikołajkowy Koncert Charytatywny, w sponsoring którego włączyły się SKOK-i. W zorganizowanym w Radzyniu Podlaskim koncercie, wzięli udział znani polscy artyści, a dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek został przekazany tamtejszej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mój Dom.

SKOK-i są także inicjatorami, a często sponsorami akcji pomocowych dla ubogich rodzin, czego przykładem może być zorganizowana wspólnie z redakcją jednego z polskich dzienników świąteczna akcja pomocy potrzebującym rodzinom. Dzięki wsparciu spółdzielczych kas do kilkunastu ubogich rodzin w Polsce trafiły świąteczne upominki.

Spółdzielcze kasy na przełomie roku 2013/2014 włączyły się również w akcję charytatywną „Nie tylko zysk się liczy” skierowaną do dzieci i młodzieży z domów dziecka w całej Polsce. Organizowana wspólnie z wydawnictwem Zysk i S-ka inicjatywa, miała na celu przede wszystkim uatrakcyjnić dzieciom zimowy okres, a jednocześnie zachęcić do spędzania czasu przy interesującej lekturze.

Wspierają też twórców

Wiele wartościowych projektów artystycznych bez wsparcia podmiotów tworzących sektor SKOK nie miałoby szans na realizację. W ubiegłym roku instytucje te sponsorowały m.in. głośny film w reżyserii Ryszarda Bugajskiego „Układ zamknięty”, czy płytę z najpiękniejszymi polskimi kolędami w ciepłych jazzowych aranżacjach w wykonaniu Włodka Pawlika. Artysta jest tegorocznym laureatem prestiżowej nagrody Grammy.

W tym roku spółdzielcze kasy zaangażowały się serial „Metr od świętości” poświęcony życiu wielkiego Polaka – Jana Pawła II. Serial już wkrótce pojawi się na naszych ekranach telewizji polskiej. Dzięki serialowi widzowie dowiedzą się o wielu nieznanych wydarzeniach z życia papieża. Producenci obrazu podkreślają, jak bardzo zależy im, aby poprzez nowoczesną formę przybliżyć – również młodemu pokoleniu – postać Papieża Polaka.

Jan Trochimowicz
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz