Helena Usowa

Helena Usowa, redaktor naczelna miesięcznika „Jutrzenka”, pisma Polaków w Mołdawii, wydawanego przez Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach.

Urodziła się w Chabarowsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie, w rodzinie polskich zesłańców z Krzemieńca. Jej dziadek był zatrudniony m.in. przy budowie Zachodniosyberyjskiej Magistrali Kolejowej. Wraz z rodziną przyjechała najpierw na Ukrainę nad Morze Azowskie, a następnie do Czerniowiec, by ostatecznie osiedlić się w Mołdawii, w latach siedemdziesiątych. Ukończyła Politechnikę w Odessie i jest z zawodu informatykiem programistą. Po rozpadzie ZSRR jej rodzina pozostała w Mołdawii i nie wróciła już do Krzemieńca, o czym zawsze marzył jej dziadek. W jej domu zawsze pielęgnowano polskość, dzięki czemu pani Helena umiała czytać i pisać po polsku. Od początku lat dziewięćdziesiątych związała się z polskim ruchem odrodzeniowym. W Bielcach, w których mieszkała, zainicjował go ks. Jacek Puć oraz nauczycielka z Polski pani Wanda Burek. Zaczęła od udoskonalenia języka polskiego na kursach prowadzonych przez panią Burek. Od 1996 r. włączyła się w redagowanie „Jutrzenki”, wydawanej przez Stowarzyszenie „Dom Polski”, założonej z inicjatywy księży Jacka Pucia, Aleksandra Suchana, a także Wandy Burek. Od samego początku stała się jej redaktorem naczelnym.

Przez pierwsze lata pismo, ze względów finansowych, ukazywało się nieregularnie. Miało też niewielki nakład, wynoszący 200 egzemplarzy. „Jutrzenka” jednak systematycznie krzepła. Od 2000r. patronat nad nią objęła Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. „Jutrzenka” zaczęła się szybko rozwijać. Zwiększyła objętość z ośmiu do trzydziestu czterech stron. Jej nakład wzrósł do 700 egzemplarzy. Obecnie jest to periodyk o charakterze informacyjno-kulturalnym, mającym za cel krzewienie polskości wśród Polaków i osób pochodzenia polskiego, a zwłaszcza młodzieży. Dociera ono do wszystkich skupisk polskich w Mołdawii.

Helena Usowa oprócz redagowania „Jutrzenki” uczestniczy także w przygotowaniach kolejnych tomów „Wspomnień rodzinnych” wydawanych przez stowarzyszenie „Dom Polski”, a także w rozwijaniu i wzbogaceniu stałej wystawy fotograficznej „Polacy w Mołdawii”, dokumentującej losy przodków żyjących obecnie w Mołdawii polskich rodzin.

Marek A. Koprowski

Reklama0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz