Biskup Piotr Malczuk

Biskup pomocniczy diecezji odessko-symferopolskiej Piotr Malczuk OFM, imię zakonne Herkulan.

Urodził się w Mołdawii w polskiej i katolickiej rodzinie, we wsi Słoboda Raszkowska, będącej od połowy XVIII w. ostoją wiary i polskości. Przedstawiciele jego rodziny obok rodu Pogrebnych byli liderami religijnymi wioski w czasach sowieckich. W okresie pierestrojki udało mu się wstąpić do seminarium duchownego w Rydze. W nim wstąpił do tajnego na Ukrainie zakonu o. Bernardynów. W 1992 r. został wyświęcony na kapłana. Rok później złożył zakonne śluby wieczyste. Następnie wyjechał na studia do Rzymu na Papieskim Ateneum Antonianum, które zakończył doktoratem z teologii duchowości. Po powrocie na Ukrainę przez rok pracował na parafii w Połonnem, będącej zawsze ostoją polskości. On sam zresztą zawsze podkreślał, że jest Polakiem i we wszystkich dokumentach podawał taką narodowość. Na kapitule kustodialnej w Szepetówce, w 1999 r. został wybrany na kustosza Kustodii św. Michała Archanioła na Ukrainie, przejmując jej ster z rąk o. Maksymiliana Dubrawskiego, który został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko-podolskiej. W okresie jego rządów Kustodia umocniła się na tyle, że 2004 r. została samodzielną prowincją zakonną. Udało mu się m.in. doprowadzić do ujednolicenia struktur franciszkańskich na Ukrainie i poddać jurysdykcji Kustodii klasztory należące do innych polskich prowincji w Kowlu, Rawie Ruskiej i Sadowej Wiszni. W 2004 r. o. Herkulan został mianowany pierwszym prowincjałem zakonnej prowincji na Ukrainie. Jednocześnie był odpowiedzialny za formacje sióstr zakonnych pracujących w Żytomierzu i okolicach. Organizował dla nich dni skupienia i konferencje. Był także wziętym spowiednikiem i wykładowcą w nowicjacie zakonnym w Baranówce. Po zakończeniu kadencji w 2007r. o. Herkulan został ekonomem prowincjalnym i w trakcie pełnienia tej funkcji zastała go nominacja papieska. 29 marca 2008 r. Benedykt XVI mianował go biskupem, przydzielając mu jednocześnie stolice tytularną Media. Wyświęcony został 3 maja 2008 r. w Odessie. Na motto pasterskie wybrał sobie myśl wyjętą w Reguły św. Franciszka „Posiąść Ducha Pańskiego”. Jego herb biskupi wypełnia Niepokalana, symbol franciszkański, złożony ze skrzyżowanych dłoni Jezusa i św. Franciszka, a także fragment Krzyża, ukazujący św. Franciszka u stóp Ukrzyżowanego.Prywatnie bp Piotr jest człowiekiem pogodnym, otwartym i gościnnym.

(mak)

Biskup Piotr Malczuk
Oceń ten artykuł

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz