Biskup Piotr Malczuk

Biskup pomocniczy diecezji odessko-symferopolskiej Piotr Malczuk OFM, imię zakonne Herkulan.

Urodził się w Mołdawii w polskiej i katolickiej rodzinie, we wsi Słoboda Raszkowska, będącej od połowy XVIII w. ostoją wiary i polskości. Przedstawiciele jego rodziny obok rodu Pogrebnych byli liderami religijnymi wioski w czasach sowieckich. W okresie pierestrojki udało mu się wstąpić do seminarium duchownego w Rydze. W nim wstąpił do tajnego na Ukrainie zakonu o. Bernardynów. W 1992 r. został wyświęcony na kapłana. Rok później złożył zakonne śluby wieczyste. Następnie wyjechał na studia do Rzymu na Papieskim Ateneum Antonianum, które zakończył doktoratem z teologii duchowości. Po powrocie na Ukrainę przez rok pracował na parafii w Połonnem, będącej zawsze ostoją polskości. On sam zresztą zawsze podkreślał, że jest Polakiem i we wszystkich dokumentach podawał taką narodowość. Na kapitule kustodialnej w Szepetówce, w 1999 r. został wybrany na kustosza Kustodii św. Michała Archanioła na Ukrainie, przejmując jej ster z rąk o. Maksymiliana Dubrawskiego, który został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko-podolskiej. W okresie jego rządów Kustodia umocniła się na tyle, że 2004 r. została samodzielną prowincją zakonną. Udało mu się m.in. doprowadzić do ujednolicenia struktur franciszkańskich na Ukrainie i poddać jurysdykcji Kustodii klasztory należące do innych polskich prowincji w Kowlu, Rawie Ruskiej i Sadowej Wiszni. W 2004 r. o. Herkulan został mianowany pierwszym prowincjałem zakonnej prowincji na Ukrainie. Jednocześnie był odpowiedzialny za formacje sióstr zakonnych pracujących w Żytomierzu i okolicach. Organizował dla nich dni skupienia i konferencje. Był także wziętym spowiednikiem i wykładowcą w nowicjacie zakonnym w Baranówce. Po zakończeniu kadencji w 2007r. o. Herkulan został ekonomem prowincjalnym i w trakcie pełnienia tej funkcji zastała go nominacja papieska. 29 marca 2008 r. Benedykt XVI mianował go biskupem, przydzielając mu jednocześnie stolice tytularną Media. Wyświęcony został 3 maja 2008 r. w Odessie. Na motto pasterskie wybrał sobie myśl wyjętą w Reguły św. Franciszka „Posiąść Ducha Pańskiego”. Jego herb biskupi wypełnia Niepokalana, symbol franciszkański, złożony ze skrzyżowanych dłoni Jezusa i św. Franciszka, a także fragment Krzyża, ukazujący św. Franciszka u stóp Ukrzyżowanego.

Prywatnie bp Piotr jest człowiekiem pogodnym, otwartym i gościnnym.

(mak)
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz