Odnowiona kapliczka w Satyjowie

Staraniem Fundacji Niepodległości została odnowiona XVIII wieczna kapliczka pw. św. Jana Nepomucena w Satyjowie na Ukrainie. Renowacji poddano więźbę dachową oraz poszycie dachu i krzyż. Kapliczkę pokryto nowym tynkiem.

Fragmenty opisu z dokumentacji konserwatorskiej:
Starsi mieszkańcy wspominają, że jeszcze po wojnie kapliczka stała w zwartej zabudowie wsi. Po tej zabudowie nie pozostał nawet ślad. Jak okiem sięgnąć, po horyzont, uprawne pola. Najbliższe, niezamieszkałe siedlisko istnieje około 200m na zachód. Pozostały tylko drzewa owocowe, studnia i murowany loszek. Nie zachował się tam żaden budynek, ani nawet jego fundamenty. Po stronie wschodniej w oddali widoczne są zabudowania dawnego folwarku.“(…)


Stan kapliczki przed renowacją można obejrzeć na filmie:
Opis stanu kapliczki przed pracami konserwatora (fragmenty):
Wolno stojąca kapliczka p.w. Św. Jana Nepomucena, murowana z cegły, otynkowana, kryta blachą w romby, na bardzo oszczędnym, minimalnym ołaceniu. Materiał na więźbę użyty wtórnie,

zbijany gwoździami o przekroju kwadratowym, mechanicznie wytwarzane. Drewniany gzyms zbity wysokiej klasy gwoździami kowalskimi, różnej długości. Wewnątrz jako podstawa figury, położony kamień z żaren. Nad prześwitem u góry zachowała się uszkodzona inskrypcja, wyciśnięta w świeżym tynku, świadcząca o remoncie w latach 1920-1930. Czas powstania: brak ścisłych danych, prawdopodobnie przełom XVIII/ XIX w. (…)

Ceglany wątek korpusu i cokołu niedbale ułożony na zaprawie wapienno-piaskowej. Element stopni nie związany z wątkiem cokołu, dostawiony później. Drewniany wieniec wykonany z elementów o wymiarach: 1960 x 180 x 75mm. Słup i narożne krokwie wykonane niestarannie i niedbale. Podbitka oszczędnościowa, wykonana z przypadkowych kawałków desek. Pokrycie połaci blachą wykonane perfekcyjnie. Styki połaci zakryte amatorsko i niedbale, bez wątpienia późniejsze. Metalowy krzyż luźno obsadzony, chwiejący się. Zachowały się nikłe ślady złoceń na jego powierzchni. Drewniany gzyms wykonany perfekcyjnie z desek sosnowych, zbity kowalskimi ćwiekami. We wnęce pod stopami figury ułożony kamień z żaren. Znajdujące się we wnęce figury nie związane z tym obiektem, przypadkowo tam umieszczone. Wielokrotnie podpalane i niszczone.
Charakterystyka wykonanych prac konserwatorskich (fragmenty):
Celem przeprowadzanych działań i zabiegów konserwatorskich jest zahamowanie dalszej destrukcji obiektu i przywrócenie mu pierwotnych wartości estetycznych, artystycznych i historycznych. (…) Dokonano wymiany uszkodzonej, drewnianej konstrukcji wieńca, kompletna wymiana więźby z pełnym deskowaniem połaci i rekonstrukcją drewnianego gzymsu z zachowaniem pierwotnych wymiarów, proporcji i sposobu jego mocowania. Przekrycie połaci nowymi blaszanymi elementami o identycznym kształcie i wymiarach jak poprzednie, 33 x 33 cm. Wymiana wszystkich tynków na całej powierzchni ścian i stopni kapliczki.
źródło: Fundacja Niepodległości
[link=http://www.fundacja-niepodleglosci.pl/]
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply