Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 12, Warszawa 1892, s. 196.

Tarnoszyn, wś, pow. rawski (Rawa Ru­ska), 26 klm. na płn.-wsch ód od Rawy Ru­skiej (st. dr. żel.), 9 klm. na płn.-wschód od Uhnowa (sąd pow. i urz. poczt.). Na płn. le­ży Ulhówek, na wschód Szczepiatyn i Kor­czów, na płd. Uhnów, na zach. Deniska. Płn.- wsch. narożnik wsi przepływa pot. Rzeczyca (dopł. Sołokii) i zabiera na obszarze wsi od praw. brzegu pot. Korytnicki. Zabudowania wiejskie leżą w dolinie Rzeczycy (wzn. 214 mt.). Na płd. leży Stefanówka i Kowalowszczyzna, na wsch. las Byków (221 mt. wzn.). Własn. więk. ma roli or. 41, łąk i ogr. 201, lasów 1028 mr.; wł. mn. roli or. 439, łąk i ogr. 237, past. 49, lasu 6 mr. W r. 1880 by­ło 92 dm., 564 mk. w gm., 9 dm., 46 mk. na obsz. dwors. (345 rz.-kat., 250 gr.-kat., 15 izr.; 266 Polaków, 329 Rusinów, 15 Niem­ców). Par. rz.-kat. w Uhnowie, gr.-kat. w Ul­hówku. Wa wsi szkoła filialna. Lu. Dz.

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz