Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 11, pod red. B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, Warszawa 1890, s. 815.

Szawsza, rzka, w gub. kowieńskiej, lewy dopł. Dubissy. Bierze początek w pow. szawelskim z wielkiego błota, okrążającego jez. Rekijowskie al. Karpiowskie, płynie w kie­runku płd.-zach. koło mka Poszawsze i ucho­dzi do Dubissy pod Mejżami, prawie naprze­ciw ujścia Krożenty.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz