Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 7, Warszawa 1886, s. 875-876.

Parypsy, wś, pow. rawski, 16 klm. na płd.-wsch. od urz. poczt, w Niemirowie. Na zach. leży Przedmieście, na płn.-zach. Wróblaczyn, na płn.-wsch. Ulicko Seredkiewicz,

[s.876]

na wsch. Szczerząc, na płd. Trościaniec (w powiecie jaworowskim). We wschodniej stronie wsi powstaje mała struga, dopływ Zawadówki i płynie środkiem obszaru na zach., przy­bierając w obrębie Wsi mały dopływ od lew. brzegu. W środku obszaru leżą zabudowania wiejskie (371 mt.). Na płn. od nich wznosi się punkt jeden „Pod łysą górą“ do 379 mt. Własn. więk. ma roli or. 193, past. 22, lasu 173 mr.; wł. mn. roli or. 697, łąk i ogr. 22, past. 133, lasu 39 mr. W r. 1880 było 376 mk. w gm., 8 na obsz. dwor. obrz. gr.-kat. Par. gr.-kat. w Szczercu. Niegdyś była tu osobna parafia. We wsi jest cerkiew pod wez. Pokrowy N. M. P. Lu. Dz.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz