Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 32.Brynk Ludwik Bartłomiej

(1805—1874), biskup sufragan łucko-żytomierski. Ur. 5 IX w gubernii wileńskiej, pierwsze nauki pobierał u oo. pija­rów w Łużkach, następnie w liceum w Połocku. Czując powołanie do stanu duchownego, wstąpił do seminarium głównego przy Uniwersytecie Wi­leńskim, gdzie w r. 1829 z rąk Mateusza Lip­skiego, biskupa mińskiego, otrzymał święcenia kapłańskie. W r. 1832, po ukończeniu wyższych studiów teologicznych w Seminarium Głównym, uzyskał stopień magistra św. Teologii. Pierwsze prace pasterskie rozpoczął jako wikariusz w Mohylowie nad Dnieprem, wkrótce jednak władza diecezjalna, biorąc pod uwagę jego zdolności i naukę, przeniosła go na stanowisko profesora pisma św. i teologii dogmatycznej do seminarium w Zwinogródce gub. kijowskiej. Po dwóch latach zajęć profesorskich mianowany proboszczem i dzie­kanem w Humaniu, wszedł B. w r. 1836 do ka­pituły archikatedralnej mohylowskiej. W r. 1843 został proboszczem kijowskim, nauczycielem re­ligii w korpusie kadetów, i od tej chwili w ciągu dwunastu lat piastował jednocześnie ciężki i od­powiedzialny urząd archidiakona kijowskiego. W r. 1855, po przyłączeniu archidiakonatu ki­jowskiego do diecezji łucko-żytomierskiej, otrzy­mał godność prałata dziekana kapituły łucko­-żytomierskiej, a w r. 1866 godność oficjała. Od r. 1870, po zesłaniu przez rząd rosyjski na wy­gnanie biskupa Borowskiego, zarządzał diecezją. Prekonizowany przez Piusa IX na biskupa amateńskiego in part. w r. 1871, został konsekro­wany w Petersburgu przez metropolitę Fijał­kowskiego w asystencji biskupów: Wincentego Lipskiego i Iwaszkiewicza. W r. 1874 dla po­ratowania zdrowia wyjechał do Warszawy, lecz strudzony daleką podróżą, silniej jeszcze za­niemógł i 19 IX t. r. zakończył życie. Zwłoki biskupa B-a pochowano w Żytomierzu.Gorliwy o chwałę Bożą, pełen ducha ofiary i poświęcenia, uczynny i zawsze pogodny, umiał B. wszędzie, gdzie pracował, zyskać ogólną cześć i przywiązanie ludności. Zasługuje zwłaszcza na uwagę jego działalność filantropijna we własnej diecezji.

Kopeć S. w »Tyg. 11.« 1874, nr 361; Podr. Enc. Kość., V—VI 184.

Biskup Michał Godlewski

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz