„Rzeczpospolita”: Patrioty na finiszu - umowa już w marcu?

/
Najprawdopodobniej w marcu podpisana zostanie umowa na dostawy…

Książka Rozkazów oddziału partyzanckiego Bug

/
Książka Rozkazów oddziału partyzanckiego "Bug" (wchodzącego w skład 27 WDPAK), obejmująca okres od 04.10.1943 do 08.07.1944 roku. Jest to pierwszy odpis sporządzony przez dowódcę oddziału, kapitana Kazimierza Filipowicza "Korda", w 1957 roku. Oryginał znajduje się w Londynie. Archiwalium to pochodzi ze zbiorów prywatnych pana Władysława Tołysza.