Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że pierwsi obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej otrzymali pozwolenia na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce po procedurze uproszczonej w ubiegłym roku.

Jak podał Polsat News, minister Adam Niedzielski wystąpił w czwartek na konferencji prasowej, na której poinformował o zakończeniu pierwszych postępowań o prawo do wykonywania zawodu lekarza w uproszczonej procedurze.

„Bardzo się cieszę, że dzisiaj będę mógł wręczyć pozwolenia wykonywania zawodu osobom, które (…) ze względu na różne bariery administracyjne, biurokratyczne i te związane z kosztami, jakie trzeba ponosić, nie miały możliwości mieć pozwolenia na wykonywanie zawodu, którego się wyuczyli w swoich krajach macierzystych, przede wszystkim Białorusi i Ukrainie” – powiedział Niedzielski.

Minister zdrowia nazywał dotychczas obowiązujący system „skomplikowanym”. Przypominał, że wymagał on nostryfikacji dyplomu oraz odbycia stażu podyplomowego, bądź uznania podyplomowego realizowanego za granicą. Oprócz tego osoba spoza UE aspirująca do wykonywania zawodu lekarza w Polsce musiała zdać egzamin lekarski oraz egzamin z języka polskiego.

Zdaniem Adama Niedzielskiego uproszczona procedura daje gwarancje wiedzy i odpowiedniego procesu kształcenia.

Niedzielski poinformował, że dotychczas do ministerstwa zdrowia wpłynęły w uproszczonej procedurze 34 wnioski o prawo wykonywania zawodu lekarza i 12 wniosków dotyczących lekarzy-dentystów. Pięć postępowań zostało już ukończonych, pozostałe wnioski są analizowane, względnie zwrócone do uzupełnienia.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Jak pisaliśmy, przyjęta jeszcze w październiku 2020 roku przez Sejm tzw. ustawa covidowa ułatwia zatrudnianie w Polsce lekarzy spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim z Ukrainy, a także Białorusi czy Rosji. Mają być dopuszczani do wykonywania zawodu bez pełnej nostryfikacji dyplomów i na podstawie oświadczenia o wystarczającej znajomości języka polskiego. Liczne wątpliwości w kwestii nowelizacji ustawy covidowej zgłosiła Naczelna Izba Lekarska, ale podczas obrad w Sejmie oddano jej głos tylko na krótko. Prezes NIL, Andrzej Matyja, wyraził wątpliwości odnośnie do ułatwionej ścieżki zatrudnienia cudzoziemców w zawodach medycznych.

„Po uchwaleniu ustawy w aktualnym brzmieniu, na wyłączną odpowiedzialność Ministra Zdrowia, zostaną w uproszczonym trybie dopuszczeni do wykonywania w Polsce zawodu osoby posiadające dyplom lekarza zdobyty poza granicami Unii Europejskiej. Mało tego, według przyjętych zapisów, znajomość języka polskiego będzie stwierdzana jedynie poprzez złożone oświadczenie” – podkreślił Matyja. Pytał, jaką daje to gwarancję, że taki lekarz z zagranicy będzie w stanie skomunikować się z pacjentem czy kolegą lub koleżanką „po fachu”.

Kresy.pl / polsatnews.pl

Czytaj kolejny artykuł
1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz