Polacy na Białorusi uczcili rocznicę operacji “Ostra Brama” [+FOTO]

Żołnierze Armii Krajowej z Okręgu Nowogródek, obejmującego obecne tereny Białorusi, także brali udział w operacji wyzwalania Wilna w lipcu 1944 r. Lokalni Polacy upamiętniają więc jej rocznicę.

Działacze Związku Polaków na Białorusi z prezes Andżeliką Borys na czele objeżdżali mogiły akowców na Grodzieńszczyźnie. Towarzyszyli im przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, z konsulem generalnym Jarosławem Książkiem. Dołączyli od nich z Mińska  zastępca ambasadora, radca Michał Chabros oraz attache obrony RP na Białorusi płk Arkadiusz Szwec, a także konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz. Z Polski przyjechał Janem Kasprzykiem, pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pojawili się także polscy historycy, w tym pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej: prof. dr hab. Piotr Kardela, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Jacek Pawłowicz, będący dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Represjonowanych w PRL, dr Kazimierz Krajewski z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, dr Marek Kietliński, będący dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku, a także jego małżonka Anna Kietlińska, szefująca Podlaskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Część delegacji rozpoczęła od odwiedzenia w Grodnie kombatantki AK Marii Mieszkiny ps. „Wiśnia”. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do Dyndyliszek w rejonie iwiejskim, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła akowców. Żołnierze 1. batalionu 77 pp AK starli się tam z oddziałami niemieckimi 24 czerwca 1944 roku. W czasach radzieckich miejscowi Polacy obronili mogiłę przed zniszczeniem przez władze.

Następnie delegacja udała się do kościoła w Sołach w rejonie smorgońskim, gdzie odprawiono nabożeństwo. Warto wspomnieć, że kościół ten ozdobiony jest freskiem przedstawiającym bitwę warszawską z 1920 roku. Pojawił się tam kapral Jan Kuźma, który był żołnierzem oszmiańskiego oddziału Armii Krajowej. Stamtąd zebrani  udali się do Iwaszkowiec, gdzie pochowany jest żołnierz Armii Krajowej Edward Franczak ps. „Mieczysław” – miejscowy nauczyciel, w czasach okupacji dowodzący ośrodkiem Armii Krajowej w Sołach – jak informuje portal Związku Polaków na Białorusi. Delegacja odwiedziła jeszcze mogiły akowców w Kiemieliszkach, Worzianach, Mikuliszkach, Horodnikach i Graużyszkach.

Czytaj także: Wilno: Obchody 73. rocznicy operacji “Ostra Brama” [+FOTO]

Grodno:

 

Graużyszki:

Horodniki:

Iwaszkowce:

Kiemieliszki:

Mikuliszki:

Soła:

Worziany:

 

znadniemna.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply