W rozmowie z portalem Kresy.pl kandydat na prezydenta RP Paweł Kukiz mówi o partiokracji, o tym kto rozgrywa Polskę na arenie międzynarodowej, dlaczego pomysł z wysyłaniem broni Ukrainie ociera się o zdradę stanu i co będzie granatem, który wysadzi system.

Kresy.pl: Jak Pan jako praktyk polityki samorządowej ocenia obecne rozwiązania ustrojowe w tej kwestii?

Paweł Kukiz:To zależy z jakiej perspektywy. Na poziomie gmin mamy do czynienia z jednomandatowymi okręgami wyborczymi – i tam jest kontakt przedstawiciela z wyborcą. Natomiast jeśli chodzi o sejmik wojewódzki albo radę powiatu, to mamy tam do czynienia z identyczną sytuacją jak na poziomie centralnym, czyli w sejmie. Mamy partiokrację, wszystko jest rozstrzygane na pierwszej, drugiej sesji. Zwycięska koalicja – czy raczej lokalny kacyk partyjny, w połączeniu z lokalnymi grupami interesu – ustawiają cały budżet. No i przez cztery lata wszyscy, a szczególnie opozycja, pobierają pieniądze w zasadzie za nic. Wszystko jest z góry przegłosowane tak, jak tego chce linia aktualnie sprawująca władzę. Cała filozofia. Proszę zauważyć – mówię o partiokratach – że oni zostawili ordynację proporcjonalną tam gdzie są pieniądze. A ryba psuje się od głowy. Więc dopóki na górze, w sejmie, nie zmieni się sposób wybierania posłów, to te patologie będą się przenosiły na niższe szczeble.

Pana zdaniem to jest zasadniczy sposób na przywrócenie państwa obywatelom?

To nie mój sposób, tylko sposób Brytyjczyków, Francuzów, Amerykanów, Kanadyjczyków, Australijczyków, Japończyków, Nowozelandczyków… To nie jest jakiś system który wymyślił sobie Kukiz, tylko to jest system, który od stu lat sprawdza się w Wielkiej Brytanii. To tam Polki rodzą dzieci, a nie w Polsce.

A czy my, Polacy generalnie możemy odwołać się do jakiejś tradycji samorządowej, choćby historycznie?

Generalnie po zmianie ordynacji raczej tak.

A gdzie w naszej historii, w doświadczeniu Polaków widziałby Pan taki punkt zaczepienia?

Może to zabrzmi dziwnie, ale tak naprawdę w czasie, kiedy Polska osiągnęła największą świetność – w czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej. Oczywiście, ona później osiągnęła wymiar patologii, m.in. przez instytucję liberum veto daną każdej jednostce – to była przesada. Natomiast proszę zauważyć, że mimo tego, że to był inny czas i inna specyfika, to właśnie wtedy kiedy szlachta tworzyła społeczeństwo zdemokratyzowane osiągaliśmy największe sukcesy. Poza tym, posłów na sejm – w tym na Sejm Wielki – wybierano właśnie w JOW-ach.

Czyli byłoby możliwe nawiązanie do I Rzeczpospolitej w kwestii odpowiedzialności politycznej? Jak w przypadku posła bezpośrednio zdającego relację ze swojej pracy na sejmikach relacyjnych?

Dokładnie, o to chodzi. Co prawda czasy się zmieniły, wtedy to wszystko opierało się na pewnej uprzywilejowanej grupie społecznej, niemniej ta grupa była dość liczna. A wtedy osiągaliśmy największe sukcesy, rzeczywiście byliśmy podmiotem w Europie, a nie przedmiotem, który się rozgrywa.

A czy jakaś forma demokracji bezpośredniej, przykładowo w kwestii decydowania obywateli poprzez referendum, mogłaby być Pana zdaniem czymś atrakcyjnym?

Dla mnie osobiście demokracja bezpośrednia to przepiękny ustrój, natomiast wymagającym pewnej specyfiki – mówmy tutaj o Szwajcarii. A po pierwsze, Szwajcaria to wielkość dwóch naszych województw – dolnośląskiego i połowy opolskiego. Druga sprawa – to jest kraj, w którym mamy cztery języki. To jest kraj kantonalny i kraj o długiej tradycji demokratycznej i tam instytucja demokracji bezpośredniej się sprawdza. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w Polsce właściwie tak naprawdę przemiany powinno się rozpocząć od zmiany ustawy o referendum ogólnokrajowym.

W jakim sensie?

Chodzi przede wszystkim o obniżenie progu frekwencyjnego i zagwarantowanie, że kwestie zmian ustroju również mogą być realizowane w drodze referendum, którego wynik powinien być obligatoryjny dla władz. Niech Pan zauważy: w tej chwili mamy artykuł 4 Konstytucji, który w ustępie 1 mówi, że władza zwierzchnia należy do narodu polskiego, a w ustępie 2, że naród sprawuje swą władzę albo poprzez przedstawicieli – sejm, senat, prezydent, samorządy – albo w sposób bezpośredni. Czyli w drodze referendum. Chyba zgodzi się Pan ze mną kiedy powiem, że możliwością suwerena jest decydowanie o ustroju w jakim chce żyć?

Mogę się zgodzić.

A ustrój jest zdeterminowany sposobem wybierania przedstawicieli. W związku z tym, w wielkim skrócie, ustrój jest determinowany ordynacją wyborczą. Proszę zauważyć jak zabezpieczyła się partiokracja – ten dzisiejszy system. Otóż, jeżeli naród chciałby w sposób bezpośredni zmienić ordynację wyborczą, to musi najpierw zebrać 500 tys. podpisów. Jest to rzecz ciężka, ale do zrealizowania. Potem zanosimy je do sejmu. I tutaj uwaga – kolejne ograniczenie. Sejm może, ale nie musi rozpisać referendum w tej sprawie.

Zgadza się.

Jeśli jakimś sposobem doprowadzimy do tego, że Sejm rozpisał takie referendum – na przykład poprzez otoczenie Sejmu czynnikiem obywatelskim w postaci górników i rolników – to Sejm rozpisze to referendum. Ale ci partiokraci zrobią to bez szczególnych lęków, ponieważ następuje następne ograniczenie. Aby referendum zostało uznane za ważne, do urn musi pójść minimum 50 proc. plus jeden uprawnionych do głosowania.

Pana zdaniem to jest możliwe do zrealizowania?

Biorąc pod uwagę dzisiejszą polską diasporę, 3 mln Polaków za granicą – a 1,5 mln szykuje się do wyjazdu – i fakt, że to władza organizuje referendum i liczy głosy, to jest warunek niespełniany. Ale nawet, gdybyśmy zanieśli 500 tys. podpisów, zmusili sejm do rozpisania takiego referendum i przyszłoby 50 proc. uprawnionych do głosowania i zagłosowało za zmianą ordynacji na jednomandatową, to jego wynik ma dla władz jedynie charakter obrazowy, informacyjny i opiniotwórczy. Ponieważ zmiana ordynacji wyborczej wymaga zmiany konstytucji, a do tego uprawnienia ma dwie trzecie posłów. Tak się zabezpieczyli. Więc w pierwszej kolejności na pewno należałoby zmienić ustawę o referendum ogólnokrajowym, bo to naród powinien decydować o tym, w jakim systemie chce żyć.

Często przywoływanym argumentem krytycznym względem systemu jednomandatowego jest przykład wyborów do senatu w 2011 roku, które doprowadziły to do polaryzacji.

Ależ oczywiście, że doszło do polaryzacji. To mnie szczególnie nie dziwi. Powodów jest kilka. Po pierwsze, te wybory odbywają się dokładnie w tym samy czasie co wybory do Sejmu. Partie mają już gotowe sztaby wyborcze, narzędzia propagandy, a poza tym mają nasze pieniądze, zabierane nam pod przymusem. Na tę obecną kampanię pójdzie z 50 mln, na konfetti Dudy i Komorowozy. Oni nie zapłacą za to ze swoich kieszeni, tylko z tego co, zostało zabrane narodowi. Ten wyścig do senatu polega na tym, że najpierw pozwala się wystartować kandydatom partyjnym, a później bezpartyjnym mówi się: „a teraz możecie ich gonić”. Kiedy oni są już tuż przed metą. Bezpartyjni mogą zakładać swe sztaby dopiero po dniu ogłoszenia terminu wyborów, a potem zaczyna się cała droga. Trzeba założyć komitet, co wymaga pewnych formalności, żeby założyć konto też, a urząd skarbowy ma na to 2 tygodnie. Ten wyścig jest z całą pewnością nierówny. Trzecia sprawa, najważniejsza i podstawowa: w Senacie mamy stu senatorów, w związku z czym jeden senator przypada na 370 tysięcy mieszkańców. W tak dużych okręgach można bardzo łatwo zmanipulować wizerunek kandydata – poprzez pieniądze i media. JOWy sprawdzają się jedynie przy małych okręgach, maksymalnie wielkości powiatu, ponieważ kandydat jest powszechnie znany. Tu żadne media nie są w stanie z bandziora zrobić anioła – i odwrotnie.

A sam senat?

Senat to był majstersztyk Platformy. Jestem przekonany, że tutaj chodziło o skompromitowanie JOWów, bo one rzeczywiście w senacie się nie sprawdzają. Tak naprawdę w Europie to jest najmniej demokratyczna instytucja, bo to są organy eksperckie i kontrolne.

Czyli tak, jak z senatem było w historii.

Ależ tak, oczywiście.

Jak Pan odnosi się do dyskusji na temat systemu prezydenckiego i kanclerskiego?

Na dziś trzeba rozwalić „układ magdalenkowy”, okrągłostołowy, usankcjonowany później konstytucją Kwaśniewskiego. Zlikwidować partiokrację. To jest priorytetem. Natomiast na przyszłość byłbym zwolennikiem systemu prezydenckiego. Niemniej, wtedy prezydentem powinien być człowiek naprawdę merytoryczny – po prostu administrator.

A rozważałby Pan możliwość wyboru prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe, jak za II RP?

Priorytetem jest zmiana ordynacji, rozwalenie układu magdalenkowego. JOWy to jest granat, który rozwali partiokrację, system klanów partyjnych, gdzie od 1989 roku ci sami ludzie sami wybierają się spomiędzy siebie. Nie głosujemy na obywateli, tylko na partie polityczne. A to są wciąż ci sami ludzie. Ponad 60% posłów to osoby, które są w Sejmie od 1989 roku.

Jak Pan się odnosi do kwestii dalszej integracji politycznej, gospodarczej, wojskowej w ramach UE? Według Pana odpowiedzi zamieszczonych w ramach popularnego „Latarnika Wyborczego”, popiera Pan te rozwiązania.

Kiedy Pan zaczyna mówić o polityce zagranicznej, to zastanawiam się, czy Pan wie, o co Pan pyta. Pan Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych, stwierdził, że Polska istnieje tylko teoretycznie. To była analiza faceta, polskiego ministra, który nie miał pojęcia, że jest nagrywany. I opisał stan Rzeczypospolitej Polskiej. Więc jak coś, czego nie ma, co istnieje tylko teoretycznie, może prowadzić politykę zagraniczną. Nie mam wątpliwości, że jesteśmy rozgrywani przez dwa mocarstwa – w wielkim skrócie przez Wschód i Zachód – m.in. właśnie dzięki ordynacji proporcjonalnej. Amerykanie taką ordynację zostawiają w takich krajach jak Irak i Afganistan, ponieważ jej skutkiem jest system wodzowski. Poprzez jednego wodza kontroluje się cały naród. Nie mam wątpliwości, że gdyby nie ta ordynacja, to w życiu nie byłoby takiej możliwości, by Pan premier Tusk tak bardzo mocno realizował interesy Niemiec. I w nagrodę został później ewakuowany do Brukseli, przed taśmami.

A jak Pan ocenia obecną politykę USA względem Polski?

Przygotowujemy się na to, że w Stanach Zjednoczonych wygrają konserwatyści, to jest podstawowa sprawa. I wtedy będziemy mogli mówić o jakichkolwiek relacjach polsko-amerykańskich. Na razie odnoszę wrażenie, że jesteśmy bardzo źle traktowani przez Amerykę. Nie ma realizacji wcześniejszych zapewnień, czyli tarcz antyrakietowych. Chce z nas się zrobić chłopca na posyłki, wysyłać via Polska broń na Ukrainę, co jest krokiem samobójczym. Dla mnie samo myślenie o tego rodzaju działaniach to jest zdrada stanu. Biorąc pod uwagę szczątkowy stan naszej armii, brak wywiadu, odpowiednich służb w Polsce, które doprowadzono do totalnej dekonstrukcji. Ameryka gra Polską w Europie tak, jak Niemcy grali Ukrainą w kwestii zapewnienia sobie dostaw gazu.

Pana zdaniem ostatnia skandaliczna wypowiedź szefa FBI może mieć z tym związek?

To jest efekt konsekwentnej polityki Niemiec, które starają się „odnarodowić” nazistów i w konsekwencji przerzucić to określenie na Polaków. Pamiętam ze szkoły podstawowej, jak uczyliśmy się o niemieckich obozach koncentracyjnych, potem był etap hitlerowskich Niemiec, potem „hitlerowskich nazistów”, teraz nazistów. Ostatnio w ilości 3 mln egzemplarzy sprzedała się amerykańska gra, której znalazło się określenie „nazistowska Polska”. To już nie jest tylko kwestia Niemiec czy Amerykanów, tylko w ogromnej mierze jest to także wynikiem polityki polskich władz – nie wiem na ile świadomej, a na ile nie – które odpowiednio nie reagowały na wcześniejsze przeinaczenia w rodzaju „polski obóz koncentracyjny”. Pamiętam, jak prokuratura umorzyła postępowanie przeciwko jednemu z niemieckich mediów, w której jeden z obozów nazwano „polskim obozem koncentracyjnym”. A prokuratura uznała, że dziennikarz użył właściwości miejscowej i skoro obóz leżał na terytorium Polski, to on miał prawo użyć takiego określenia. Napisałem o tym felieton w „Do Rzeczy” i zasugerowałem: weźmy teraz my Polacy zastosujmy właściwość osobową. Nie ulega wątpliwości, że najwięcej zginęło tam Żydów, więc nazywajmy je „żydowskimi obozami koncentracyjnymi”.

Widzi Pan jakikolwiek przyczynek do tego, by Polska mogła prowadzić aktywną politykę wschodnią? Jak Pan sobie ją wyobraża?

Na pewno nie wyobrażam sobie tej polityki tak, że – zakładając – jestem prezydentem, jestem na Ukrainie gościem parlamentu, który w tym samym czasie uchwala ustawę, w której nazywa się UPA bohaterską armią ukraińską. Gdzie Diaczenko – bandyta, który mordował ludzi z Czerniakowa i Dolnego Mokotowa, gdzie moja matka cudem uniknęła śmierci – dostaje tytuł bohatera Ukrainy. Z całą pewnością bym zareagował, i to bardzo ostro i konkretnie. Powiem tyle, że takie pojęcie zgody jakie przedstawia Pan Komorowski jest mi po prostu obce.

Niedawno przewodniczący Werchownej Rady, Wołodymyr Hrojsman przebywając w Polsce stwierdził, że ta ustawa nie było skierowana przeciwko Polsce. Do tego powołał się na prezydenta Komorowskiego, którego zdaniem powinniśmy być dla Ukraińców wyrozumiali.

Pozwoli Pan, że pozostawię to bez komentarza.

A kwestia Litwy i Białorusi? Czy Pan jako prezydent Polski jadąc na Litwę odmówiłby spotkania z Waldemarem Tomaszewskim?

Przede wszystkim rozmawiałbym ze wszystkimi Polakami. Chciałbym poznać specyfikę relacji przede wszystkim pomiędzy nimi. Przed wyjazdem użyłbym dostępnych mi instrumentów, by uzyskać rzetelną analizę sytuacji wewnętrznej Polaków i poznać przyczyny, także ze strony Litwy i Białorusi, tych niezbyt dobrych relacji naszych rodaków z państwami, na terenie których obecnie zamieszkują. To jest podstawowa sprawa. Z pewnością starałbym się doprowadzić do wypracowania jak najlepszych relacji. Moim priorytetem byłoby budowanie polskiej wspólnoty za granicą. Tam mieszka druga Polska. I paradoksalnie, brałbym tu przykład z Żydów i ich lobby. W ten sposób byłoby nam łatwiej odbudować Polskę i podnieść ją z popiołów. Na marginesie, priorytetem byłoby dla mnie również powołanie zespołu, rady ekspertów, która zadbałaby o dobrą selekcję dyplomatów. Odnoszę wrażenie, że u nas dyplomatami zostają ci, którzy się nie zmieścili w głównym rozdaniu. Oni tam idą jak za komuny – za karę albo prawie że na zsyłkę.

Wracając na grunt Polski, jakie są Pana plany polityczne wykraczające poza kampanię prezydencką? Myśli Pan już o wyborach parlamentarnych?

Na razie jestem skupiony przede wszystkim na kampanii prezydenckiej – właśnie po to, by ułatwić drogę do parlamentu.

Rozważa Pan możliwość porozumienia z Januszem Korwinem-Mikke czy Ruchem Narodowym?

Każdy ruch, który ma w swoim programie zmianę ordynacji wyborczej na jednomandatową, który jest ruchem patriotycznym, gdzie priorytetem jest racja stanu czy dobro wspólnoty – to oczywiście że tak.

A jak w tym kontekście patrzy Pan na gospodarkę?

W kwestii gospodarki sytuuję się pomiędzy Korwinem a Ruchem Narodowym. Z jednej strony jestem zwolennikiem gospodarki wolnorynkowej, ale również jak najszybszego odrodzenia przemysłu w warunkach gospodarki wolnorynkowe. Tu jest mi blisko do programu RN. Państwo również powinno być jednym z uczestników gry, ale bez szczególnych uprawnień, na równych prawach. Państwo ma być takim kapitalistą, którego rodziną są obywatele. Powołałbym specjalną radę doradczą w kwestii przemysłu, w składzie której widziałbym największych polskich kapitalistów, właścicieli prywatnych, przedstawicieli interesu pracowniczego, organizacji pozarządowych w rodzaju Centrum im. Adama Smitha, w ramach której moglibyśmy ustalić jakiś plan. W skrócie: jestem za gospodarką wolnorynkową, w ramach której państwo działa na rzecz narodu, swoich obywateli, będących jej aktywnym podmiotem.

Możemy się spodziewać, że niebawem ogłosi Pan powstanie nowej partii politycznej?

Nie, nie zamierzam zakładać partii. W dużym uproszczeniu jestem zwolennikiem drogi AWSu. Oni mieli nienajgorszy program, ale zrobili jeden błąd – uznali, że można go zrealizować posługując się narzędziami partiokracji. Nie wygra się z partiokracją, jeśli nie posiada się takich samych, a raczej lepszych narzędzi sprawowania władzy niż partie polityczne. One mają pieniądze i one mają media. Trzeba ich po prostu mieć więcej, a jest mało prawdopodobne, żeby taka opcja wchodziła w grę. Tak jak mówię – dialektyka, struktura bez struktur… A zresztą sam Pan zobaczy, bo maksymalnie w ciągu 2 lat odzyskamy Polskę dla obywateli.

Chciałem jeszcze zapytać o pewną kwestię obyczajową – związki partnerskie.

Z racji wykonywanego zawodu mam od wielu lat kontakt z osobami homoseksualnymi. Część z nich, tak jak Dolce i Gabbana, jest przeciwnikami małżeństw homoseksualnych, adopcji dzieci przez osoby homoseksualne… Powiem jak papież Franciszek: nie mnie oceniać, ale nie może być tak, że lobby mniejszości terroryzuje większość. To jest podstawowa sprawa. Uważam jednak, że sprawy finansowe takich związków powinny być uregulowane.

Jako konkubinat?

Nie wiem jak to nazwać, ale absolutnie nie może to być w formie małżeństwa, bo to już jest furtka do adopcji.

Pana pierwsza inicjatywa jako nowo-wybranego prezydenta?

Jednomandatowe okręgi wyborcze, ewentualnie sprawa zmiany ustawy o referendum ogólnokrajowym.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Dziękuję bardzo.

Rozmawiał Marek Trojan.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

74 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

 1. Avatar
  jerzyjj :

  Wszyscy dobrze wiemy,że szczury to bardzo inteligentne zwierzęta. W sytuacji zagrożenia człowiek powinien podążać właśnie za szczurami, gdyż to one wiedzą najlepiej jak wydostać się z opresji. Inaczej jest w polityce. W czasie kiedy jedne szczury ewakuują się z tonącego okrętu np. do Brukseli inne wyczuwają swoją szanse i zabiegają o fory swoich potencjalnych wyborców. A żeby przypodobać się POLSKIEMU motłochowi zaczynają określać siebie politykami antysystemowymi. Kukiz wyrasta na lidera owego wyścigu antysystemowców. Ale czy na pewno to antysystemowiec? Pięknie Kukiz śpiewał „Chwała Ukrainie”. Oczywiście krytyk muzyczny ze mnie żaden, ale samo to, że śpiewał „Chwała Ukrainie” w tle powiewających czarno-czerwonych banderowskich flag robi duże wrażenie. W szczególności powinno robić duże wrażenie na rodzinach ludzi którzy zginęli w czasie tzw. rzezi wołyńskiej. Czyli i na rodzinie ….. Kukiza. Wikipedia informuje mnie, że Kukiz pochodzi z rodziny zamieszkałej w II RP w woj. tarnopolskim, które obecnie wchodzi w skład Ukrainy. „Pół rodziny pana Kukiza zostało wyrżnięte przez banderowców”. No to chyba wystarczający powód żeby pomagać Ukraińcom, wysyłając im m.in. kamizelki kuloodporne i śpiewać „Chwała Ukrainie” przy powiewających czerwono-czarnych flagach Prawego Sektora. http://www.radiownet.pl/publikacje/kukiz-o-godnosci-mjadanie-kamizelkach-kuloodpornych Oczywiście jak tylko Kukiz wyczuł, że motłoch zaczyna kojarzyć co to takiego UPA i Wołyń to jego śpiew w kierunku masy zmienia się o 180 stopni. Jak wynika z wywiadu dla TV Republika już nie chce śpiewać piosenek pochwalnych ku Banderowcom, bo nagle przypomniał sobie, że jego rodzinę i innych Polaków rżnęli oni piłami i siekierami. Ewidentna zagrywka pod publikę…

  • Avatar
   doliwaq :

   Serio? Człowieku przestań stawiać znak równości Ukraińcy=Banderowcy. To tak jakby mówić, że wszyscy Rosjanie to komuniści albo że wszyscy Włosi to faszyści. Wyobraź sobie, ze na majdanie byli przede wszystkim ZWYKLI Ukraińcy, nie tylko banderowcy! Banderowcy to takie ścierwo, którego nawet Ukraińcy nie chcą tykać, ale oczywiście lepiej wierzyć propagandzie, że mają oni wysokie poparcie na Ukrainie. Otóż nie. Mają bardzo duże poparcie na Zachodzie i trochę w centrum i to tyle. Może nie wiesz, ale podczas rzezi na Kresach Wschodnich ginęli obok Polaków, Ormian, Żydów także Ukraińcy. Ukraiński badacz zbrodni UPA wyliczył 40 tys. zamordowanych Ukraińców przy 200 tysiącach Polaków.

  • Avatar
   doliwaq :

   Serio? Człowieku przestań stawiać znak równości Ukraińcy=Banderowcy. To tak jakby mówić, że wszyscy Rosjanie to komuniści albo że wszyscy Włosi to faszyści. Wyobraź sobie, ze na majdanie byli przede wszystkim ZWYKLI Ukraińcy, nie tylko banderowcy! Banderowcy to takie ścierwo, którego nawet Ukraińcy nie chcą tykać, ale oczywiście lepiej wierzyć propagandzie, że mają oni wysokie poparcie na Ukrainie. Otóż nie. Mają bardzo duże poparcie na Zachodzie i trochę w centrum i to tyle. Może nie wiesz, ale podczas rzezi na Kresach Wschodnich ginęli obok Polaków, Ormian, Żydów także Ukraińcy. Ukraiński badacz zbrodni UPA wyliczył 40 tys. zamordowanych Ukraińców przy 200 tysiącach Polaków.

  • Avatar
   robin_robinski :

   Drogi panie Jerzy – tylko durna krowa trzyna swe poglądy na poziomie siana – Paweł przejrzał na oczy – lepiej teraz niż wcale. Ja wierzę, że jest to prawdziwe i szczere – gdyby zdarzyła się partia rozpieprzająca ten chory, acz zabezpieczony wszelkimi sposobami system, to nawet się tam wpiszę. Jedyną alternatywą dla obecnego układu politycznego jest połączenie sił wyborczych Pawła, Korwina i Kowalskiego – pod jednym warunkiem: weryfikacji założeń ssawy państwowego szmalu poprzez tzw. konkordat z Watykanem, którego funkcjonariuwze niespecjalnie ukrywają poparcie dla ich kandydata (vide: przemówienie mariotetki kalksteina z ambony). W każdym normalnym kraju świata, po takim numerze wybuchłaby taka afera, że kandydat schowałby się do mysiej dziury na najbliższe 25 lat!!! KK jest rakiem, toczącym Polskę od wieków – przez wieki kolaborowali jak było im wygodnie, aby w momencie klęski swych panów wyrastać na zbawicieli narodu i… nadal ssać, jak nienażarta pijawka. Dlatego właśnie, dla mnie każdy, który będzie eksponował swe przywiązanie do KK jest hipokytą i zdrajcą Polski, działającym na rzecz wrogów polskości. Polska wcale nie równa się KK… dlatego wśród ewentualnych koalicjantów nie wymieniłem Brauna (jakież to czysto polskie nazwisko!!!), i zawsze będę traktował tego faceta, jako narzędzie konserwy KK, służące do rozbicia, normalnych Polaków, którzy wierzą w Boga, omijając katolskie meczety.

   • Avatar
    andrz :

    robin_robinski:05.05.2015 21:02 Tekst jerrzyjj-ego jest stąd ____ http://wolna-polska.pl/wiadomosci/wyscig-szczurow-2015-04. Wklejał już to poprzednio (ze swoją wstawką- dość niezrozumiałą). ___ http://www.kresy.pl/?forum/kandydat-na-prezydenta-kiedys-pomagalem-ukrainie-natomiast-przeszla-mi-chec-pomocy-video,0,0,9074. Podobną retorykę jerzyjj zastosował do gen Skrzypczaka.___ http://www.kresy.pl/?forum/polski-general-przestal-popierac-ukraine-z-powodu-banderowcow-portal-separatystow-pisze-o-slowac,0,0,8796. Ja też uważam, że każdy ma prawo do zmiany poglądów (zwłaszcza w tą stronę), oby takich ludzi było jak najwięcej.

    • Avatar
     fiesta :

     c.d. do RR…. Np. G.Braun tez zawraca Polakom dupe KK, ktory na dobra sprawe jest juz judeo-katolicka sekta religijna od czasu zakonczenia SW II w grudniu 1965r, a zarazem agentura watykanskich wplywow w Polsce i w ramach oczyszczania Polski z obcych agentur nalezy pozbyc sie rowniez watykanskiej agentury oraz wrogich chrzescijanstwu ugrupowan swieckich (np. masoneria, libertyni, komunisci etc) oraz upodobnionych do religii (np. judaizm etc), poniewaz chrzescijanstwo jest czescia polskiej kultury i obyczajow (w tym wychowania polskich pokolen) i powinno byc chronione w Polsce, zeby jakis zydowski przybleda i koczownik z g.Synaj lub z „Jew-S.A.” nie usuwal krzyzy w Polsce i eksponowal „gwiazde dawida” (dwa trojkaty rownoboczne odwrocone podstawami i nalozone na siebie, ktore sa symbolem egipskim oznaczajacym plodnosc i urodzaj, ktory z kolei przywlaszczyli sobie zydzi) – zyd A.Hitler tez przywlaszczyl sobie aryjski symbol szczecia (swastyke), ale problem jest w tym, ze ani zydostwo, ani Niemcy nie sa Arianami. Arianami sa SLOWIANIE, m.inn. Polacy.
     Wracajac do Kukiza, on rowniez popelnil gafe w wielu przypadkach, poniewaz chce budowac spoleczenstwo obywatelskie i czuc w tym hasla ZYDOWSKIEJ rewolucji francuskiej: „wolnosc, rownosc, braterstwo” i oczywiscie ATEIZM – vide wypowiedz Kukiza: ” W ciągu 2 lat odzyskamy Polskę dla obywateli”. Pytanie: Co odzyska Kukiz dla Polakow ? W ten sposob Kukiz sam sie zdemaskowal.

     • Avatar
      zefir :

      „fiesta”:Twój post w cęści,cyt „…ani żydostwo,ani Niemcy nie są Arianami.Arianami są SLOWIANIE,m.inn.Polacy.”-przypuszczam,że pomyłkowo zamiast Aryjczykami wpisałeś Arianami.Arianie,inaczej Bracia Polscy,to ruch religijny(antytrynitaryzm 1562-1658r),polityczno-społeczny powstały w Polsce jako odmiana chrześcijaństwa,w wyniku rozłamu w kościoła kalwińskiego w Małopolsce i efekt całego procesu tzw.reformacji europejskiej.Arianizm nie był dziełem wyłącznie myśli polskiej,tymbardziej słowiańskiej.

     • Avatar
      fiesta :

      zefir…. chodzi o praslowian Ariow (cywilizacja liczaca kilkadziesiat tysiecy lat, z ktorej wywodza sie plemiona indo-iransko-slowianskie, charakteryzujace sie wysokim wspolczynnikiem haplogrupy R1a1 w granicach 60-68%), ktorych omylkowo nazwalem „Arianami”, podczas gdy poprawna odmiana tego wyrazu brzmi „Ariami” (zdrobniale: Aryjczykami).
      Skoro jestesmy przy temacie Ariow to cywilizacja Ariow jest starsza niz podawana oficjalnie propaganda o „kolebce cywilizacji” jaka rzekomo byla Mezopotamia (dzisiejszy Irak) i jak nietrudno sie domyslec, podyktowana interesami cwaniakow tego swiata.
      O tym, ze cywilizacja slowianska jest starsza niz tzw. „kolebka cywilizacji” Mezopotamia (okolo 7 tysiacleci p.n.e.), swiadcza badania poszczegolnych haplogrup i z badan wynika, ze Slowianie byli w Europie 12-15 tysiecy lat p.n.e. i te fakty sa przygniatajace dla propagandy i nauki, ktora oglupiane sa biliony ludzi na swiecie przez ostatnie 2 stulecia.

     • Avatar
      zefir :

      „fiesta”:Ten łącznik indo-irańsko-słowiański wynikający z wysokiego udziału haplogrupy R1a1 znałem,ale nie skojarzyłem ze znaczeniem o którym piszesz.Może dlatego,że pojęcie „Arianie”kojarzy się łatwo i jednoznacznie.Degradując Mezopotamię jako kolebkę cywilizacji na rzecz cywilizacji Ariow,a w szczególności cywilizacji Słowian,stawiasz przede mną poważny problem do przemyślenia.

     • Avatar
      fiesta :

      zefir… Odszukalem zrodlo podanych wczesniej informacji – vide strona ( https://bialczynski.wordpress.com/tag/rdzenie-slowianskie/ ).
      Poza tym zastanawia mnie sprawa zmian klimatycznych na ziemi, w szczegolnosci okres lodowcowy (11-16 tysiecy lat temu), poniewaz w prowincji Alberta (Kanada) odnajdywane sa szkielety roslinozernych dinozaurow w dobrym stanie. Zwroc uwage na polozenie geograficzne miasteczka powiatowego Brooks w Albercie (szerokosc geograficzna polnocna 50°33′51″), gdzie powiat jest terenem plaskim, poroslym trawa i gdzie odkryto najwiecej szkieletow dinozaurow, ktore kiedys znajdowaly sie pod lodem, a nastepnie porownaj z szerokoscia geograficzna polnocna Piotrkowa Trybunalskiego (51°40′) , odkad zaczynaja sie jeziora polodowcowe w Polsce co jest rowniez charakterystyczne dla Andronowa – szerokosc geograficzna polnocna (55°53′) w Turkmenistanie, gdzie w tym rejonie znajduje sie mnostwo rzek, a zarazem ten rejon jest uwazany za kolebke cywilizacji Ariow, podczas gdy na poludnie od tej strefy zaczyna sie pustynia Karakum, nieco wieksza niz obszar dzisiejszej Polski, przez ktora przebiegal szlak handlowy w kierunku wschod-zachod. Prof. Sarianidi, ktory prowadzil badania archeologiczne przez 40 lat w tamtym rejonie, odkryl ponad 20 tysiecy przedmiotow ze zlota, co swiadczy o niebywalem bogactwie w tamtym rejonie i jednoczesnie dowodzi, ze znajdowal sie tam osrodek handlowy i cywilizacyjny.
      Podalem namiary na Bialczynskiego, wiec bedziesz mogl zapoznac sie jego informacjami.

   • Avatar
    fiesta :

    re: RR…. Kukiz bajeruje ludzi propaganda o JOW-ach, a nic nie mowi o OBCYCH WPLYWACH w Polsce, ktore byly glownym problemem w Rzeczpospolitej szlacheckiej i sa rowniez teraz – vide stronnictwa: pruskie, ruskie, zydowskie, anglosaskie, ukrainskie, watykanskie, masoneria etc oraz ich AGENTURY w Polsce, wiec nie opowiadaj bajek, ze „KK jest rakiem toczacym Polske od wiekow”…. i sam nie badz HIPOKRYTA.
    KK w Polsce mial swoje wznosy i upadki, co wiaze sie scisle z liderami KK w Polsce na przestrzeni wiekow – podobnie bylo z przywodcami Watykanu. Natomiast glowne problemy dla Polski stwarzali wrogowie zewnetrzni: ZYWIOL GERMANSKI i ROSJA oraz kolaborujace z nimi ZYDOSTWO – RAK LUDZKOSCI (zapoznaj sie z opiniami znanych i slawnych ludzi o zydach, w tym przestrogi KK w Polsce przed zydostwem i masoneria – w podobnym tonie mowili niektorzy przywodcy Watykanu).
    Kukiz mowi o klice rzadzacej w Polsce przez ostatnie 25 lat, ktora nalezy usunac od wladzy, a zapomial o 45 latach rzadow ZYDO-KOMUNY i ZBRODNIACH KOMUNISTYCZNYCH na Polakach – okresu PRL nikt jeszcze nie rozliczyl i od tego trzeba zaczac, bo nawet konstytucja Stolzmana z 1997r jest oparta na konstuytucji Stalina z 1952r, a polska konstytucja II RP z 1935r byla uniewazniona DEKRETEM ZYDOWSKIEGO PKWN w lipcu 1944r, a 6 lat pozniej Stalin wprowadzil w Polsce swoja konstytucje w rocznice powstania zydowskiego PKWN w Lublinie. Przeciez to ZYDO-KOMUNA BEDACA U WLADZY uwlaszczala sie polskim majatkiem narodowym po 1945r i zrobili to ponownie wraz z AGENTAMI SPEC SLUZB PRL w 1988r, zanim zydostwo „okraglego stolu” zaczelo oficjalna wyprzedaz polskiego majatku narodowego w latach 1990-tych.

   • Avatar
    fiesta :

    c.d. do RR… Bez odzyskania polskiego majatku narodowego, zrabowanego w ponad 80% przez ZYDO-KOMUNE oraz OBCYCH, nie ma szans na zbudowanie silnej polskiej ekonomii i silnego panstwa polskiego, ktore bedzie w stanie zabezpieczyc zycie obecnym i przyszlym pokoleniom Polakow, bo zmiana obecnej zydowskiej kliki rzadzacej to za malo, zeby przeprowadzic gruntowne zmiany w Polsce i kazdy dzien zwloki przynosi coraz wieksze straty Polsce i narodowi polskiemu – coraz wiecej Polakow chce wyjechac z Polski i bez przerwy rosna odsetki od dlugu w zastraszajacym tempie.
    Poza tym Kukiz chce budowac spoleczenstwo obywatelskie, a przeciez Polacy stanowia wiekszosc w Polsce i reszta, czyli mniejszosc musi sie podporzadkowac, a nie odwrotnie. Wiele zastrzezen budzi rowniez plan Kukiza stworzenia bezpartyjnego bloku politycznego – vide identyczna propaganda Pilsudskiego i Walesy, co skonczylo sie zle dla Polski i Polakow, i dlatego mnie zastanawia czy Kukiz jest niedouczony, czy chce ponownie wprowadzic Polakow w to samo glowno, w jakie wprowadzil ich Pilsudski i Walesa.
    Kukiz udaje polskiego patriote zatroskanego o losy Polski i Polakow, podobnie jak JKM i Kowalski (pomijam tu polskojezyczne media, ktore przeprowadzaja z nimi wywiad), ale nikt nie mowi o DEKOMUNIZACJI, PRZYWROCENIU POLSCE SUWERENNOSCI I REALIZACJI POLSKIEGO INTERESU NARODOWEGO.

  • Avatar
   fiesta :

   … bo Kukiz to KAMELEON, ktory jest ZA, a czasami PRZECIW, jak jego pobratymiec Kohne vel Walesa – obydwaj chca budowac spoleczenstwo obywatelskie i tworzyc bezpartyjny blok wyborczy, co przypomina podobne tryki stosowane przez Pilsudskiego, wyjatkowa arcyqrwe i szkodnika sprawy polskiej.

   • Avatar
    zefir :

    Sporo wcześniej awizowałem,że podoba mi się retoryka Brauna,z wyłączeniem jego demonstracji świętoszka.Z uznaniem przyjmuję jego jednoznacznie krytyczną dla mason- i judajstwa retorykę.Dostrzegam jednak pewien brak jego przebojowości,ma postawę typowego intelektualisty,jakby oczekującego na wyrost oklasków publiki.Kukiz?Nie wiem jak to widzicie,ale dla mnie to człowiek jeszcze niedojrzały w magii spraw i przekrętów politycznych-mam jednak dla niego wiele sympatii.Odnoszę wrażenie,że p Kukiz chwyta nastroje,ale z opóżnieniem co nie daje poczucia tak gwarancji,jak i powagi.Głowię się i nie potrafię zrozumieć jego majdańskich gestów poparcia,gdy miał świadomość tego,że banderowskie sukinsyny wyrżnęły mu połowę rodziny.Coś mi tu nie gra. Są przecież wartości poniżej których nie należy schodzić.Ale może tylko tak mi się w swej naiwności wydaje?

    • Avatar
     fiesta :

     zefir…. W Polsce dziala ZYDOWSKA PIATA KOLUMNA od 1945r i sa to juz kolejne pokolenia polskojezycznych zydow, ktorzy udaja Polakow i dzieki znajomosciom maja wszedzie koneksje, sa na waznych stanowiskach w panstwie z mediami wlacznie i oglupiaja Polakow.
     Ja nie biore wystepow przedwyborczych Kukiza na powaznie, poniewaz on wywodzi sie ze srodowisk zydowskich i podalem tego przyklady, o czym wielu Polakow moze nie wiedziec lub nie zna psychologii zydostwa i dlatego daja sie latwo nabrac na opowiadania Kukiza.
     Z kolei G.Braun zna temat dzialan zydostwa w Polsce jak wlasna kieszen, nazywa rzeczy po imieniu i nie opowiada glupot jak P.Kukiz, ktory podsuwa Polakom temat budowania „spoleczenstwa obywatelskiego” i dla mnie to jest dowod, ze Kukiz bardziej reprezentuje BEZPANSTWOWY, czyli JEWRO-PEJSKI charakter panstwa polskiego, podczas gdy Braun reprezentuje

     • Avatar
      fiesta :

      c.d. do zefir…. podczas gdy Braun reprezentuje NARODOWY CHARAKTER PANSTWA POLSKIEGO, ukazujac wady i naduzycia ekip rzadzacych od czasu „okraglego stolu” (umowa pomiedzy zydami z PZPR, a zydami z Solidarnosci i KOR) n/t podzialu wladzy w Polsce i ten syf trwa przez ostatnie 26 lat i Kukiz nic nowego nie wniosl do tematu.
      Natomiast udzial Kukiza w zydowskim przewrocie wladzy na Ukrainie i popieranie tamtejszych przywodcow zydowskich mowi samo za siebie, tym bardziej, ze razem z zydem R.Sikorskim zaatakowal Kobylanskiego za to, ze Kobylanski podal fakty o zydach w Polsce i to byl sygnal, zeby po Kukizie spuscic wode.
      Stanowisko prezydenta w jakimkolwiek panstwie to wazna funkcja i narod nie moze wybrac glupka lub zdrajcy, poniewaz traci na tym narod i panstwo – vide zydy: Walesa, Kwasniewski, Kaczynski i Komorowski, ktorzy wraz z zydami u steru wladzy w Polsce dzialali na szkode Polski i Polakow.
      W historii Polski zdarzaly sie przypadki, ze Polak zydowskiego pochodzenia byl polskim patriota, ale to byly rzadkie przypadki – mowimy o przypadku JEDEN NA TYSIAC, a pozostale 99.999 procent zydow w Polsce nie obchodzily losy Polski i Polakow i dzialali wylacznie w swoim interesie plemiennym, badz masowo wspolpracowali z okupantami Polski przeciw Polsce i Polakom.
      Dlatego dla nich nie ma miejsca w Polsce i niech wypierdalaja z Polski razem z Kukizem.
      Oczywiwscie, ze sa wartosci moralne, ktore jedynie czlowiek bedzie szanowal i przestrzegal. Natomiast osobnik w ludziej skorze podobny do czlowieka juz nie, poniewaz glowna przeszkode beda stanowic jego amoralne poglady lub obce do polskiego srodowisko/kultura w jakiej wyrastal. I tu na mysl przyszly mi roznice w cywilizacjach, o ktorych pisal F.Koneczny, tym bardziej, ze naukowcy pracujacy nad badaniami DNA przez ponad 40 lat doszli do wniosku, ze zydowskie DNA jest niezmienie i zyda zawsze pozostanie zydem, niezaleznie od miejsca zamieszkania na kuli ziemskiej, niezaleznie od koloru skory, niezaleznie od klimatu i niezaleznie od wymieszania sie zydow z gojami – taka jest mentalnosc zyda i Kmicic zapewne o tym nie wie i daje sie nabrac na Kukiza. Jest to rowniez widac po kazdym zydzie, ktory byl prezydentem w Polsce w ciagu ostatnich 25 lat, jak rowniez po kazdym zydzie, ktory sprawowal wazna funkcje w Polsce w ciagu ostatnich 25 lat.
      Jesli Polacy mysla powaznie o odzyskaniu Polski dla siebie i nastepnych polskich pokolen to do ich obowiazkow nalezy odsuniecie zydostwa od wladzy i wplywow w Polsce.

     • Avatar
      tutejszym :

      W Polsce wyrasta już kolejne pokolenie rosyjskiej V kolumny. Jest ona silna, dyskretna, działa w cieniu. Ciekawie by się działo, gdyby tak doszło do prawdziwej konfrontacji sił niemiecko, rosyjsko izraelskich. Obecnie strefy wpływów w Polsce zostały zamrożone, taki stan nieformalnego sojuszu wielu decydentom odpowiada. Polacy mają być przedmiotem a nie podmiotem na terenach czasowo przez siebie zasiedlanych…

     • Avatar
      fiesta :

      cherrish…. zwolennikom Bandery w Polsce mozna latwo zrobic „szach-mat” i wystarczy jedna ustawa lub dekret prezydenta zakazujacy gloryfikowania zbrodniarzy wojennych i stawiania im pomnikow w Polsce. A idac za ciosem, kazdy osobnik wjezdzajacy z Ukrainy do Polski (za dzieci gwarancje skladaja rodzice lub opiekunowie) bedzie zmuszony do podpisania deklaracji, ze zapoznal sie z obowiazujacymi przepisami w Polsce, za zlamanie ktorych zostanie aresztowany, obciazony kara grzywny, a pozniej wydalony z Polski bez prawa ponownego przyjazdu do Polski.
      POLSKA DLA POLAKOW !

     • Avatar
      fiesta :

      Tutejszym…. Bez watpienia tak jest z tym, ze nalezy ustalic pierwszenstwo ich zwalczania i zaczac od tej, ktora stanowi najwieksze zagrozenie dla Polski i Polakow, wykorzystujac inne walory i mozliwosci.
      Zeby zrobic cos pozytecznego i z sensem, nalezy najpierw odzyskac POLSKE DLA POLAKOW – G.Braun tez mowil w podobnym tonie i dlatego powinien zostac prezydentem Polski.

 2. Avatar
  robin_robinski :

  TVN24 – dzisiaj – Fakty po faktach – na widelcu Drzewiecki i Czarnecki. Program promujący komrucha i dudensteina. Drzewiecki – dlaczego nie wywalono jego tekstów wypowiadanych nad basenem na Florydzie: „Polska to dziki kraj”? Dlaczego nie wywalono Czarneckiemu tekstu w temacie Pawła, iż: „stracił politycze dziewictwo”? TVNowi odpowiada to chore pollityczne status quo – Drzewiecki – ta wypowiedź graniczy ze zdradą stanu…. obatel Czarnecki – ta polityczna kooorwa, która zaliczyła wyruchaanie w większości partii (włączając Samoobronę czy wszelkie kanapy przy korycie) śmie zarzucać Pawłowi, że ten zaufał PO, kiedy obiecywali JOW??? Ja też wówczas zaufałem!!! Sądzę, że około 70% ówczesnych wyborców tej partii również uwierzyło w obietnice JOW!!! Reasumując: kiedy dostęp do MeNdiUF i ich przychylność ma tylko komoruch i dudenstein, to obecne status quo przetrwa kolejne ćwierćwiecze…

  • Avatar
   andrz :

   Już to pisałem, powtarzam. Jest to materiał z 02.03.2014 r. a więc dość stary. Wtedy zupełnie inaczej to wyglądało. Od tego czasu Kukiz zmienił swoje poglądy i za to mu chwała. Oby większej ilości naszych polityków otwierały się oczy. Żeby było jasne, nie jestem zwolennikiem Kukiza, ale to że potrafił się przyznać do błędu trzeba jak najbardziej pochwalić a nie zganić. Ciekawe, że ty jerzyjj nigdy nie napisałeś na kogo będziesz głosował, za to obrzucać wszystkich błotem potrafisz znakomicie. A może tam skąd piszesz nie ma polskiego konsulatu?

   • Avatar
    fiesta :

    Sugerujesz, ze P.Kukiz nie wiedzial co robil popierajac banderowcow, ktorzy rozpetali zadyme na Majdanie ?…. a pozniej sobie przypomial, ze banderowcy rozstrzeliwali Polakow w Warszawie… a co ze zbrodniami na Polakach na Kresach wschodnich II RP ?…. i oczywiscie emblemat flagi ukrainskiej na kurtce… i tak wyszlo z niego ZYDLO Z WORKA.

  • Avatar
   kmicic :

   Wychodzi na to, że infantylny jerzyjj jest bez winy i pierwszy rzucił kamień. JA BĘDĘ GŁOSOWAŁ NA PANA PAWŁA I JESTEM Z TEGO DUMNY. Zanim zaczął kandydować na Prezydenta popierałem Ruch Obywatelski i JOW. Pan Paweł ma na czym czapkę nosić i myślę, że gdy wygra wybory zaprosi do kółeczka Pana Grzegorza Brauna i Pana Mariana Kowalskiego.
   https://www.youtube.com/watch?v=e61VUQzeqQo
   Do Andrz, – jerzyjj pewnie zagłosuje na palikuta bo mu się marzy zmiana płci. Pozdrawiam.

  • Avatar
   fiesta :

   Zeby bylo jasne: Były lider zespołu „Piersi”, czyli P.Kukiz, opowiedział się za legalizacją tzw. związków partnerskich – informacja z 6 maja 2015r ( http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/pawel-kukiz-poparl-zwiazki-partnerskie). Tak wyglada sprawa z „obywatelami” Polski jak P.Kukiz, ktory chce tworzyc „spoleczenstwo obywatelskie” w Polsce, bo ma gleboko w dupie zasady chrzescijanskie i Polakow. Unia Jewro-pejska moze byc dumna z P.Kukiza, bo podaza zgodnie z duchem jewro-pejskiej ideologii swoich zydowskich pobratymcow. MORAL:
   P.Kukiz to ZAKAMUFLOWANY ZYD !
   p.s.
   jerzyjj, nie w klapie, ale z przodu na kurtce po swojej lewej stronie na wysokosci serca, bo przypomial sobie swoje korzenie.

    • Avatar
     fiesta :

     To zaczynamy ujawniac informacje o P.Kukizie…. tylko trzymaj sie mocno plota.
     Z Archiwum Media PMN – Piotr Moskwa: Nie ufajcie Pawłowi Kukizowi od inicjatywy JOWów w Polsce ! On wraz z innymi anty polakami byli na Ukrainie – na Majdanie – obalać Prezydenta Janukowycza, aby tam rządziła Bruksela !

     Dowody Bezprawia – są nie do podważenia !

     Już raz opisałem w 2013 roku inicjatywę JOW dla Polski śp. pana Jerzego Przystawy, którą niby kontynuuje Paweł Kukiz. Ja jestem za Jednomandatowymi Okręgami Wyborczymi, jednak nie w wydaniu Pawła Kukiza i jego „wspieraczy” z Tygodnika Powszechnego, z kręgów ludzi np. masona „profesora” Zbigniewa Brzezińskiego itp. „osobistości”, który mówi iż jest Polakiem, a z drugiej strony jest kolegą Davida Rockefellera i napisał szereg „szatańskich prac” o zniewoleniu narodów świata prowadzących do niewoli ludzkości, inwigilacji ludzi i czipowania jak zwierzęta.

     Zbigniew Brzeziński jest uczestnikiem Klubu Bilderberg, Komisji Trójstronnej itp. – podobnie jak wspomniany jego kolega globalista nr 1.

     Informację o Zbigniewie Brzezińskim wspierającą znalazłem na wcześniejszej stronie www dla JOWów w roku 2013.

     Kolejnym dowodem na to z kim trzyma Paweł Kukiz jest jego udział z innymi pseudo polakami na Ukrainie, dokładnie na Majdanie w celu świętowania obalenia Prezydenta Wiktora Janukowycza, na którego miejsce nastała żydowska faszystowsko-banderowska władza.

     Panie Kukiz proszę publicznie odpowiedzieć swoim Wyborcom: Jakiego jest Pan pochodzenia, skoro kandyduje Pan na urzędu Prezydenta Polski ?

     Panie Kukiz, odpowiedź o Pana pochodzeniu proszę wysłać na adres: [email protected]

     Panie Kukiz, jak otrzymam informację o pańskim pochodzeniu, to ją opublikuje Infoekspres.pl !

     ( http://www.infoekspres.pl/2015/05/04/piotr-moskwa-nie-ufajcie-pawlowi-kukizowi-z-akcji-dla-jowow-z-innymi-antypolakami-byl-na-majdanie-swietowac-obalenie-prezydenta-janukowycza-dla-zydow/)

    • Avatar
     fiesta :

     Kolejna informacja o P.Kukiz – Kukiz: albo Kobylański, albo ja.
     Paweł Kukiz zrezygnował z zasiadania w tegorocznym komitecie honorowym Marszu Niepodległości, który organizowany jest przez narodowców. Powód? Obecność Jana Kobylańskiego.
     W rozmowie z Onetem Kukiz wyjaśnia powody swojej rezygnacji.

     – Gdybym został poinformowany o składzie osobowym tego komitetu i obecności tam Jana Kobylańskiego, to prawdopodobnie powiedziałbym: albo Kobylański albo ja. Popierałem i popieram Marsz Niepodległości, ale nie poglądy Kobylańskiego. Ja dzielę ludzi na dobrych i złych – rasa czy wyznanie nie mają dla mnie znaczenia – stwierdza.

     Muzyk podkreśla też: – Gdybym 11 listopada przebywał w Polsce, to najprawdopodobniej uczestniczyłbym w pochodzie. Szedł bym jednak tak, aby nie mieć Kobylańskiego nawet w zasięgu wzroku.

     – Szedłbym obok młodych ludzi, którzy – jak np. Stowarzyszenie KoLiber – walczą o silne i bezpieczne państwo prawa. Z tego co mi wiadomo, panu Konylańskiego często z prawem po drodze nie jest – dodaje.

     Kobylański to prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ) i były honorowy konsul Polski w Urugwaju, milioner i sponsor Radia Maryja.

     Radosław Sikorski nazwał go „antysemitą i typem spod ciemnej gwiazdy”. Powód? Kobylański mówił m.in. , że „w Polsce muszą rządzić Polacy”, „80 proc. MSZ to Żydzi” i „niech Bartoszewski będzie ministrem w Izraelu”.

     Organizatorzy Marszu Niepodległości tak reagują na wieść o wycofaniu poparcia przez Kukiza: – Wolelibyśmy mieć w komitecie zarówno przywódcę polonijnego Jana Kobylańskiego jak i muzyka Pawła Kukiza, ale artyści mają swoją nadzwyczajną wrażliwość, którą przyjmujemy do wiadomości – mówi Onetowi Artur Zawisza, współorganizator wydarzenia.

     Na stwierdzenie, że z pewnością trochę jest mu przykro przez gest wokalisty zespołu Piersi, odpowiada: – Ale Paweł Kukiz świetnie śpiewa i z tego nie zrezygnował.

     Sam Kukiz uzasadniał na FB powodu wycofania poparcia dla marszu: – Słuchałem parokrotnie wypowiedzi pana Kobylańskiego na temat Żydów w Radiu Maryja. Bez przesady. Nie będę z nim w jednym Komitecie. I myślcie sobie co chcecie. Z Ku-Klux-Klanowcem również mi nie po drodze. Amen.

     Mówiąc o Kobylańskim, w rozmowie z Onetem Paweł Kukiz dodaje też: – Umieszczenie osoby Jana Kobylańskiego w komitecie honorowym sprawia, że odnoszę wrażenie, iż marsz staje się powoli zawłaszczany przez ONR i Młodzież Wszechpolską.

     – Ja jednak bym chciał, aby Marsz Niepodległości pozostał wydarzeniem łączącym Polaków, którym bliski jest tradycyjnie rozumiany patriotyzm. Dla których wrogiem są raczej własne ułomności, a nie „żydo-masoński” spisek – konkluduje.
     ( http://wiadomosci.onet.pl/kraj/kukiz-albo-kobylanski-albo-ja/kt9m4)

    • Avatar
     fiesta :

     S.Michalkiewicz: Kukiz i Sakiewicz na żydowskim pasku – trafne spostrzezenie S.Michalkiewicza, ale zamieszam artykul z Gazety Wyborczej, zeby ukazac jak autorka artykulu zydowka Wielowieyska oskarza Michalkiewicza, Kobylanskiego i innych o „antysemityzm” z powodu ujawnienia przez nich faktow o zydach, co jest typowa reakcja u zydostwa; Kukiz tez obrazil sie na Kobylanskiego.
     Oto artykul…. Kto chodzi na pasku żydowskiej kamaryli? Muzyk Paweł Kukiz i redaktor Tomasz Sakiewicz. No i pewnie Bronisław Wildstein. A to dlatego, że dystansowali się albo w ogóle nie wzięli udziału w ostatnim Marszu Niepodległości. To odkrycie serwuje czytelnikom „Naszego Dziennika” Stanisław Michalkiewicz. Nazwać go „judeosceptykiem” (określenie użyte przez narodowca Artura Zawiszy) to tak, jakby nic o nim nie powiedzieć.

     „Organizatorzy Marszu Niepodległości 11 listopada spotkali się z krytyką nie tylko ze strony prawdziwych demokratów z SLD, nie tylko ze strony lobby żydowskiego, które z »faszyzmem « walczy, nie tylko ze strony obozu zdrady i zaprzaństwa pod przewodem premiera Donalda Tuska, ale również ze strony płomiennych obrońców interesu narodowego – martwi się Michalkiewicz. – Wszystko stało się zrozumiałe za sprawą »Gazety Wyborczej «, która zweryfikowała odporność tubylczych elit politycznych przy pomocy prostego testu. Jak wiadomo, do honorowego komitetu Marszu Niepodległości zaproszony został m.in. Jan Kobylański, prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej. Człowiek znienawidzony i szkalowany przez wydawaną w Warszawie żydowską gazetę dla Polaków za sprzeciw wobec prób dyrygowania Polonią przez etniczną ekipę, pozostawioną w MSZ przez prof. Bronisława Geremka, za pośrednictwem takich ambasadorów polskości jak panowie Schnepf, Passent czy Gugała” – pisze Michalkiewicz. Jego retoryka idealnie współgra z wypowiedziami Kobylańskiego, który na antenie Radia Maryja narzekał kiedyś, że „80 proc. MSZ to Żydzi”.

     Teraz „Wyborcza” spacyfikowała „obrońców interesu narodowego” włącznie z PiS-em:

     „Poprzez wskazanie nieubłaganym palcem człowieka, na którego żydowska kamaryla w naszym nieszczęśliwym kraju zagięła parol, można w jednej chwili przywrócić do pionu nie tylko odważnych nonkonformistów w rodzaju pana Kukiza, ale również pretendujących do politycznego i moralnego przewodzenia naszemu mniej wartościowemu narodowi tubylczemu płomiennych obrońców interesu narodowego” – ciągnie Michalkiewicz.

     Od kilku lat słyszę oburzenie wielu prawicowych publicystów, że Polakom przypisuje się na wyrost antysemityzm, bo przecież to tylko nic nie znaczący margines. Fala tego oburzenia znów wezbrała z powodu filmu „Pokłosie”.

     A tu, proszę, taki felieton publikuje „Nasz Dziennik”, gazeta ogólnopolska, zbrojne ramię Radia Maryja, popieranego przez wielu hierarchów Kościoła katolickiego. To jest ten margines?

     PiS – największa partia opozycyjna – sam nie wie, jakie stanowisko zająć wobec antysemickich ciągot tego środowiska. Raz im schlebia, raz delikatnie się dystansuje. Wszystko po to, by uniknąć łatki antysemitów i jednocześnie nie tracić antysemickiego elektoratu.

     Przed katastrofą smoleńską ojciec Rydzyk nazwał Lecha Kaczyńskiego „oszustem”, krytykując jego politykę wobec Żydów. Bo prezydent Kaczyński bardzo dbał o poprawę stosunków polsko-żydowskich. Potem w 2011 roku kilku parlamentarzystów PiS zaszczyciło zjazd południowoamerykańskiej Polonii urządzony przez Kobylańskiego. Był to ordynarny antysemicki i antypolski sabat. Na tym zjeździe Kazimierz Świtoń oświadczył: – Kto walczy z krzyżem, ten pod krzyżem ginie. Zginął prezydent, który podpisał traktat lizboński odbierający suwerenność naszej ojczyźnie.

     Świtoń dorzucił, że rząd światowy postanowił, iż Polaków ma być 15 mln, i to „zdrowych parobków żydowskich”.

     Kobylański pozostaje wciąż patronem Radia Maryja i Rydzyka. Mimo tych obelg pod adresem prezydenta Kaczyńskiego, prezes PiS nadal jest z tym towarzystwem w ścisłym sojuszu. Dla PiS i bliskich mu środowisk łatwiej i bezpieczniej jest zdystansować się od Marszu Niepodległości, którego organizatorzy nie mają wielkiej siły politycznej, niż od wpływowego Radia Maryja i „Naszego Dziennika”.

     Michalkiewicz i podobni mu publicyści to wiedzą. Czują się bezkarni. Testują, gdzie są granice tolerancji nienawiści rasowej, przesuwają je skutecznie w stronę coraz obrzydliwszych antysemickich obelg. Oswajają ludzi, jak mogą, z antysemickim językiem. Zanim się obejrzymy, będziemy żyć w kraju, gdzie antysemityzm będzie uznany za równoprawny z innymi światopogląd. Może tylko będzie nazwany „judeosceptyzmem”.

     ( http://wyborcza.pl/1,75968,12872896,Bluzg_Michalkiewicza__Kukiz_i_Sakiewicz_na_zydowskim.html )

     • Avatar
      fiesta :

      S.Michalkiewicz podaje FAKTY n/t zachowan Kukiza wobec Kobylanskiego i zachowan zydowskich pobratymcow Kukiza, ktore nie podobaja sie zydowce Wielowieyskiej z Gazety Wyborczej i ona nazywa je „antysemityzmem” i to jest dowod ukazujacy MENTALNOSC ZYDOSTWA (Wielowieyskiej, Kukiza, Sakiewicza etc).
      Zreszta sam Kukiz afiszuje sie z budowaniem „spoleczenstwa obywatelskiego” i na ten temat juz pisalem, zadajac pytanie, kiedy Kukiz zrobi cos dla Polakow, ktorzy stanowia wiekszosc w Polsce – sam termin „spoleczenstwo obywatelskie” budzi podejrzenia u osob, ktore znaja temat, a Ty widocznie nie znasz tematu i roznicy miedzy byciem Polakiem, a obywatelem i ciagle bredzisz o obywatelu Kukizie.

    • Avatar
     fiesta :

     Drugi etap ściemy wolnorynkowych „narodowców” i Pawła Kukiza.
     Paweł Kukiz zapowiedział tworzenie Federacji Obywatelskich Ruchów-Polska, czym otworzył drugi etap „ściemy” fundowanej oszukanym 10 lat temu Polakom, których – za żydowskie pieniądze różnych fundacji na rzecz „postępu”, „demokracji”, „praw obywatelskich”, ” przedsiębiorczości bez granic”, „tolerancji”, „przeciwdziałania ksenofobii i antysyjonizmowi””, ” równych szans obywateli niezależnie od płci i orientacji seksualnej” itp.- zmanipulowano i skłoniono do zagłosowania na TAK dla akcesji Polski do Unii Europejskiej. Kukiz w tym dziele manipulacji świadomie i zapewne odpłatnie współuczestniczył – biorąc udział w koncertach „polskich” gwiazd estrady, wspierających czynnie proces „radosnej” akcesji do Unii Europejskiej.

     Co bardziej świadomym Polakom wiadomo było już wówczas, tzn. w roku 2003, że to nie żadna akcesja, ale aneksja do finansowo -polityczno-prawnego obszaru i systemu instytucjonalnego, kierowanego przez zakulisowe gremia globalnych oszustów, zakorzenionych w kilkunastu wpływowych rodzinach mafijnych żydowskiego pochodzenia ( patrz chociażby: John Laughland ” Zatrute źródła Unii Europejskiej” http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_136.html, TEXE MARRS
     „TAJNA WŁADZA ŚWIATA”

     http://pl.scribd.com/doc/24516216/Texe-Marrs-Tajna-w%C5%82adza-%C5%9Bwiata

     z nowszych bardzo polecam: ” Wojna o pieniądz ” – Song Hongbing

     http://www.youtube.com/watch?v=iaNlVCyIUsI

     http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded &v=LkYimOX2Hlo

     http://lubimyczytac.pl/ksiazka/83679/wojna-o-pieniadz

     http://chomikuj.pl/Alcaris/Song+Hongbing+-+Wojna+o+pieni*c4*85dz

     „Wojna o pieniądz 2. Świat władzy Pieniądza” – Song Hongbing

     http://www.wydawnictwowektory.pl/product.php?id_product=18 )

     Wówczas, tj. w 2003 przed referendum akcesyjnym po sławetnym ( w złym tego słowa znaczeniu) wywiadzie Romana Giertycha dla Gazety Wyborczej pisałem osobiście na forum portalu Ojczyzna.pl :

     Z FORUM Portalu Ojczyzna.pl
     http://www.ojczyzna.pl/forum/list.php?f=3

    • Avatar
     fiesta :

     Po ukazaniu kolegow P.Kukiza i psychiki tego zydowskiego towarzystwa, dodam, ze Kukiz jest popierany przez zydowskie srodowisko GAZETY WYBORCZEJ, a nawet swojego kolege, ministra Schetyne (Ukrainca).
     Teraz przechodze do rysow twarzy P.Kukiza – vide cechy charakterystyczne Zyda:
     1. Jajowata glowa.
     2. Wysklepiona górna powierzchnia czaszki.
     3. Czubek nosa ponizej dolnej czesci ucha.
     4. Duzy nos.
     5. Luki brwiowe maja wieksza krzywizne.
     Porownaj ze zdjeciem twarzy Kukiza na stronie ( http://kukiz.dorzeczy.pl/ ).

    • Avatar
     zan :

     Kukiza naganiały reżimowe media, łącznie z TVN. Uzyskanie 20% poparcia to w takim układzie ŻADEN sukces, bo zważywszy na totalne zniechęcenie ludzi do POPIS można się było spodziewać jakiegoś czarnego konia tych wyborów. Władza to przewidziała i przygotowała antysystemowca – inaczej jakiś niekoncesjonowany antysystemowiec zaskoczyłby ją. Poza tym wynik to nic. W całym świecie „demokratycznym” wybory wygrywają bardzo często półdebile. np. Bush junior był prezydentem USA. Twój Kukiz jako niezależny gracz dałby po prostu dupy. Wystarczy go posłuchać. To zwykły cwaniaczek który nauczył się kilku formułek. Wątpię czy nawet w sztuce partyjnych intryg jest biegły. Już nie powiem o sztuce rządzenia państwem. Ot, ma swoje 5 minut jak wiele kukiełek przed nim.

 3. Avatar
  hel657 :

  nasi politycy
  na stronie niemieckiej jest pokazany list Schetyny do Kerrego , w ktorym prosi o opieke, bo zgodnie z poleceniem ambasadora amerykanskiego poparl uchwale parlamentu ukrainskiego w sprawie UPA.
  I za to jest krytykowany i dostaje grozby od obywateli.
  W artykule jest tez opisane, jak Steinmeier polecil p. Omilanowskiej aby zrezygnowla z „tematu UPA” w UNESCO, mimo, ze dokumetny byly juz przygotowane.
  To jest przykre i nawet wybory niewiele zmienia.
  EU jest amerykanska kolonia- np. afera z z podsluchami w Niemczech. To farca- Merkel musi prosic USA o zgode, aby niemiecki parlament mogl zapoznac sie z trescia tych podsluchow.Przeciz to jest zdrada panstwa – normalnie powinna stanc przed sadem, nowe wybory itd. Jaka to suwerennosc i demokracja!
  Pan Kukiz nic nie zmieni w Polsce jako prezydent , musi byc silniejsza niezalezna opozycja i ktos z jajami na czele- to wtedy mozna by pomarzyc, ze nasi politycy przynajmniej nie beda sie osmieszac

  http://www.neopresse.com/politik/us-botschaft-diktiert-aussenpolitik-polens/

  • Avatar
   fiesta :

   Zdrajcy w Polsce, Niemczech, Francji, Anglii etc sa albo zydami, albo sa na zydowskiej smyczy, a Ameryka rzadzi LOBBY ZYDOWSKIE i razem tworza ZYDO-ANGLOSASKA MAFIE MIEDZYNARODOWA, ktora chce kontrolowac caly swiat, ale na przeszkodzie stoi im MAFIA ROSYJSKA i MAFIA AZJATYCKA.

   • Avatar
    kmicic :

    Wiesz, że gdzieś dzwoni ale nie wiesz w którym kościele. Wskazuję drogę: MASONI. Resztę znajdź sam. Pan Grzegorz Braun podczas debaty mówiąc słowo „loże”, to właśnie miał na myśli. Zacznij od Williama Coopera. Następnie dużo czytaj i nie wierz w to, co sam nie możesz potwierdzić. Zasada Tomasza. Ten temat to jak dwie tabletki z Matrixa.

     • Avatar
      fiesta :

      WojewodaM1…. Ja bylem i jestem zwolennikiem POLSKIEGO USTROJU NARODOWEGO i trzymam sie takich hasel, jak: BOG HONOR OJCZYZNA PRAWDA oraz POLSKA DLA POLAKOW.
      Od dawna podaje, ze:
      1. Nalezy ustanowic polska konstytucje, ktora bedzie stanowic najwyzsze prawo w panstwie i stac ponad prawem miedzynarodowym oraz bronic interesow Polski i Polakow – konstytucje z 1952r i z 1997r nie sa polskie, a art.90 konstytucji z 1997r jest AKTEM ZDRADY STANU i nalezy odpowiednio ukarac wszystkich poslow, senatorow oraz prezydentow, za to, ze doprowadzili do zdrady stanu lub dzialali na szkode Polski i Polakow, powolujac sie na art.90 konstytucji z 1997r – w ten sposob MFW, EBC, UE i komisarze z Brukseli nie beda narzucac Polsce swoich postanowien. Art.90 konstytucji z 1997r jest sprzeczny nie tylko z interesami panstwa i narodu polskiego, ale jest rowniez sprzeczny z przysiega, jaka skladaja urzednicy panstwa, deklarujac sluzbe Polsce i narodowi polskiemu, podczas gdy wykonuja polecenia instytucji miedzynarodowych, ktore dzialaja na szkode panstwa i narodu polskiego – ja sie dziwie, ze zaden prawnik i sedzia w Polsce nie wniosl skargi do trybunalu konstytucyjnego na niezgodnosc art.90 z polskim interesem narodowym i przysiega urzednikow panstwowych.
      2. Rozliczyc okres zbrodni, zlodziejstwa i naduzyc w okresie PRL (1945-1989) i PRL”bis” (po 1989r, az do chwili obecnej) – tego nie trzeba wyjasniac, poniewaz chodzi o sprawiedliwosc i odzyskanie rozkradzionego polskiego majatku narodowego, ktory nalezy do Polakow w pierwszej kolejnosci.
      3. Zreformowac obecnie panujacy ustroj i system rzadow w Polsce – jestem zwolennikiem ustroju narodowego i silnej wladzy prezydenckiej, redukcji darmozjadow na posadach panstwowych za panstwowe pieniadze, usuniecia specjalnych, kosztownych dla skarbu panstwa przywilejow przyslugujacych urzednikom panstwowym, mniejszosciom narodowym, bylym aparatczykom, spec sluzbom, sedziom i prokuratorom komunistycznym, wrogom i zdrajcom Polski gdziekolwiek zamieszkuja na swiecie i dostaja pieniadze od Polski.
      4. Ustanowic NBP bankiem centralnym w Polsce, niezaleznym od miedzynarodowych instytucji finansowych i organizacji miedzynarodowych, z prawem bicia polskiego pieniadza i finansowania projektow panstwa z wybranymi przedstawicielami polskiego rzadu – jest tu rowniez mowa o wspomaganiu polskiego biznesu i rolnictwa, co powinno byc zrobione w 1990r, czyli panstwo bedzie miec prawo interweniowac i wspomoc polskie biznesy i rolnictwo, co jest praktykowane w USA i Kanadzie, ktore sa uwazane za panstwa kapitalistyczne.
      5. Zbudowac silna polska ekonomie, ktora stanowi podstawe bytu panstwa i narodu polskiego oraz zbudowac silna polska armie, ktora bedzie strzegla Polske i Polakow.
      6. Dokonac rewizji zawartych umow miedzynarodowych i odrzucic wszystkie szkodliwe umowy dla Polski.
      7. Wprowadzic opieke medyczna nad Polakami i profilaktyke zdrowotna oraz opieke nad polskimi rodzinami.
      8. Zmienic obecny zydo-masono-libertynski i politycznie poprawny profil nauczania w szkolach na polski i narodowy, z naciskiem na polska historie i prawde historyczna oraz wprowadzic bezplatne podreczniki szkolne dla uczniow szkol podstawowych i srednich – studenci 50% znizki. Skonczyc z zydowskim i niemieckim monopolem medialnym w Polsce, ktory oglupia Polakow, zeby realizowac zydowskie i niemieckie interesy w Polsce.
      9. Ograniczyc wplywy obcego kapitalu w Polsce do 10% oraz nalozyc podatek od zysku w Polsce na obce firmy i prywatnych inwestorow zagranicznych w wysokosci 30%, zeby zatrzymac rabunek Polski i Polakow przez obcych.
      10. Zreformowac system podatkowy w Polsce poprzez wprowadzenie nastepujacych progow podatkowych: 10% podatku dla osob z dochodem 20-100 tysiecy zl rocznie (pierwsze 20 tysiecy wolne od podatku). 20 % podatku dla osob z dochodem wiekszym niz 100 tysiecy, a mniejszym niz 1 milion rocznie. 30% podatku dla osob z dochodem powyzej 1 milion zl rocznie. Ponadto zniesienie 23% podatku VAT, ktory hamuje rozwoj ekonomiczny w panstwie i zastapienie go 5% podatkiem VAT.
      Tyle tytulem wstepu.
      Teraz porownaj programy wyborcze kazdego kandydata na prezydenta Polski z moim wstepnym programem i znajdziesz odpowiedz co dalej z Polska i Polakami, ktorzy maja tylko czas do jesieni 2015r, pod warunkiem, ze nie bedzie wydarzen nadzwyczajnych w Polsce lub na swiecie.
      Na dzien dzisiejszy PiS ma przewage nad PO, ale PiS nie ma zdecydowanej wiekszosci i bedzie potrzebowal koalicjanta w nadchodzacych wyborach jesiennych 2015r – co najmniej 15-20% miejsc w sejmie i senacie, zeby przepchnac ustawy, przy pomyslnym wietrze, czyli gdy Duda zostanie prezydentem i Kukiz oraz pozostali kandydaci uwazajacy sie za polskich patriotow, musza poprzec Dude, zeby odsunac zdrajce Komorowskiego, a nastepnie utworzyc wspolna koalicje, ktora ewentualnie bedzie wspolrzadzic z PiS i robic presje i domagac sie od PiS realizacji wlasnych programow tej koalicji – Taki system jak obecnie jest niestety wadliwy i przypomina troche okres „liberum veto”, poniewaz jedna strona prowadzi rozgrywki z druga strona i traci na tym Polska i narod polski, bo trwa walka o wladze i wplywy.
      JOW-y z kolei ograniczaja monopol partyjny, ale nie likwiduja rozgrywek partyjncyh w sejmie lub senacie i w dalszym ciagu obowiazuje zasada „liberum veto”.
      Gdybysmy zastosowali system prezydencki, wowczas prezydent dobiera sobie wspolpracownikow (kadre fachowcow) i jada z programem wyborczym przez 5 lat, a nad ich dzialaniem kontrole sprawuje NIK i wyborcy, poniewaz Narod ma najwyzsza wladze w panstwie i moze powolywac lub odwolywac swoich przedstawicieli, w tym wypadku prezydenta, a wojsko ma czuwac i stac w obronie narodu, gdyby prezydent i jego urzednicy realizowali co innego niz obiecali wyborcom – rzadowi sa rowniez potrzebne media, zeby mogl informowac narod o realizacji planow lub oglaszac komunikaty rzadowe, a oprocz tego powinny istniec niezalezne media prywatne.
      Podsumowujac, trzeba wykopac Komorowskiego z funkcji prezydenta oraz trzeba zmienic konstytucje i system wladzy w panstwie, zeby moc zaprowadzic prawdziwe reformy, o ktorych pisalem na wstepie.
      Wybory jesienne 2015r to rowniez ostatnia szansa dla PiS, bo PO juz przegral i PiS musi zdecydowac, czy bedzie realizowal polskie interesy narodowe czy interesy zydowskie i unii europejskiej. Bo gdy Polacy sie zdenerwuja to partii PiS nawet Duda jako prezydent nie pomoze.
      Te wybory prezydenckie sa sygnalem, ze narod polski zaczyna sie budzic, kiedy ma juz reke w nocniku – przestrzegalem przed tym na grupach dyskusyjnych ponad 20 lat temu. Sprawdzilo sie rowniez kolejne polskie przyslowie, ktore glosi, ze metoda przez dupe do rozumu jest niezawodna.
      Zauwazylem rowniez, ze frekwecja wyborcza byla ponizej 50% ( druga polowa byla nieobecna) oraz ze elektorat anty-polski stanowi wspolczynnik w granicach 33% (w granicach 5 milionow zwolennikow).

     • Avatar
      fiesta :

      p.s. Podawanie faktow to przedstawianie rzeczywistosci i nie ma nic wspolnego z narzekaniem, jak sugerujesz i sam sobie dowodzisz, ze nie rozumiesz podstawowych pojec.
      Teraz czekam na Twoja opinie i Twoje propozycje, pod warunkiem, ze traktujesz powaznie sprawy Polski i Polakow.

 4. Avatar
  husarz :

  Pan Kukiz gani liberum veto – takiej ignorancji w życiu nie widziałem, gdyby liberum veto w I Rzeczypospolitej działało to Rejtan nie dopusciłby do rozbioru Polski.
  Służby co wybory podrzucają tzw kandydatków antysystemowych po to żeby testować Polaków jak szeroki jest to elektorat i manipulować secną polityczną.

  • Avatar
   fiesta :

   Husarz… „liberum veto” mialo swoje plusy i minusy i mogl je wypowiedziec kazdy posel bez podania przyczyny dlaczego to zrobil, wiec to byla powazna wada, zwazywszy jednoczesnie na fakt, ze obce lub wrogie Rzeczpospolitej mocarstwa lub zydostwo przekupywalo poslow, w celu osiagniecia swoich celow. Poza tym od poczatku XVIII wieku Rzeczpospolita byla pod obcymi wplywami (rosyjsko-pruskimi) i tak juz pozostalo, az do rozbiorow – wojska rosyjskie z rozkazu carycy Katarzyny II wielokrotnie przybywaly do Warszawy i wymuszaly na polskich poslach akceptacje jej decyzji i praktycznie „liberum veto” i posel Rejtan nie mieli wplywu na decyzje carycy Katarzyny II , pomimo, ze zasada „liberum veto” wciaz obowiazywala w Rzeczpospolitej, az do uchwalenia nowej konstytucji w maju 1791r. WNIOSEK: Przyczyna problemu, ktory poruszyles nie jest zasada „liberum veto”, ale DYKTATURA CARYCY KATARZYNY II, ktora do spolki z FRYDERYKIEM II dzialali przeciw Rzeczpospolitej.

 5. Avatar
  zan :

  Gdy USA podpalały Ukrainę, Kukiz osobiście – jako kolorowy rewolucjonista – pofatygował się na Majdan gdzie z Żydówką Nuland, Żydem Levy, Kaczyńskim, Wildsteinem itp. wyskakał krwawą wojnę domową. Gdy USA uznały, że nie będą przystępować frontalnie do III Wojny i Ukrainy nie dozbroją (przynajmniej nie w istotnym sposób), Kukiz „uznał”, że nie warto dozbrajać Ukrainy. Ot, „niezależny” myśliciel i strateg. ROTFL :D. Na pytanie o najlepszego polskiego posła Kukiz odpowiedział: Paweł Kowal. jak wiadomo Kowal jest banderowskim fanatykiem sotpującym potępienie Bandery w europarlamencie, nadający Chełm Ukrainie itd. Nie ufam Kukizowi za grosz. Ten gościu zachowuje się jak popychadło Starszych i Mądrzejszych. Sam z resztą napisał, że „jebie” Marsz Niepodległości, bo tam będzie Kobylański. Kukiz napisal, że ma wielu przyjaciół Żydów. Czyli wybierając Kukiza ludzie wybierają Polskę w której POLAKÓW się zaszczuwa, bo Kobylańskiego zaszczuwano ewidentnie. Brawo! Dodajmy do tego zmienność poglądów – od żulika anarchisty do narodowca (ale tylko w formie). Od grajka popierającego PO, do człowieka rozwaljącego system. Skąd wiemy, że Kukiz rozwala system? Z TVN. W TVN promowano Kukiza. Lemingoza popierająca Kukiza to zwykli niedojebańcy i tyle.

  • Avatar
   zan :

   Czemu Kukiz w programie Młodzież Kontra uznał akurat Pawła Kowala za najlepszego polskiego posła? Paweł Kowal – fanatyczny banderowiec, w dodatku student think-tanku – „uniwersytetu” Sorosa. Po prostu obalacz systemu, że ja pierdolę.

   • Avatar
    fiesta :

    Zan…. nie dziw sie, ze masz do czynienia z osobnikami, ktorzy albo nie potrafia czytac miedzy wierszami i analizowac wydarzen w Polsce, albo z uporem maniaka popieraja swojego kandydata niezaleznie od faktow jakie im sie przedstawi. Juz sam fakt atakowania Kobylanskiego przez Kukiza i nazwanie go „antysemita” dyskwalifikuje Kukiza jako obronce Polski i polskosci. Natomiast wypowiedzi ZYDA P.Kowala na temat konfliktu jaki ma miejsce na UPA-inie swiadcza o tym, ze P.Kowal jest AGENTEM SYJONIZMU i Kukiz, ktory popiera P.Kowala rowniez jest PRO-SYJONISTYCZNY i co do tego nie ma watpliwosci.
    Kolejna sprawa to druga tura wyborow i jesli P.Kukiz chce wyeliminowac Szczynukowicza vel Komorowskiego, ktory jest PRO-SYJONISTYCZNY i ktorego Kukiz tak chce zwalczyc to musi poprzec A.Dude na prezydenta Polski, bo w ten sposob powstanie nowy uklad sil na scenie politycznej, ktory zablokuje szkodliwe dzialania rzadow PO-PSL, a w miedzyczasie bedzie widac kierunek dzialan A.Dudy jako prezydenta Polski, ktoremu nie jest potrzebne wsparcie polityczne PiS, jak w przypadku sprawowania funkcji premiera i to moze byc poczatek pekniecia „ukladu okraglostolowego”, co widac po radykalizacji pogladow wyborcow w Polsce i w ten sposob wyloni sie sila polityczna o charakterze narodowym, poniewaz wszystkie dotychczasowe partie polityczne sa SKOMPROMITOWANE.