Czarny Las

Czarny Las to duży kompleks leśny położony o kilka kilometrów na zachód od Stanisławowa, (czyli obecnego Iwano-Frankowska na Ukrainie), który w okresie okupacji hitlerowskiej był miejscem masowych egzekucji mieszkańców tego miasta.

Niemcy zajęli Stanisławów w końcu lipca 1941 r. Wkrótce potem ukraińska policja pomocnicza na rozkaz hitlerowców, na podstawie wcześniej sporządzonych list, rozpoczęła masowe aresztowania przedstawicieli polskiej inteligencji, a także niektórych Ukraińców. W połowie sierpnia aresztowani zostali rozstrzelani w Czarnym Lesie. Dokładna liczna zamordowanych nie jest znana, szacuje się ją na 200-300 osób, wśród których było ok. 130 nauczycieli stanisławowskich szkół. Odpowiedzialnym za tę egzekucję był szef SS i gestapo w Stanisławowie SS-Hauptsturmführer Hans Krüger. Plutonem egzekucyjnym bezpośrednio dowodzili odznaczający się szczególnym okrucieństwem pochodzący ze Stanisławowa volksdojcze – bracia Johann i Wilhelm Mauerowie, przed wojną obywatele polscy i oficerowie WP. Później w Czarnym Lesie dokonywano kolejnych egzekucji. Ocenia się, że do końca 1941 r. mogło tam zostać zamordowanych do 800 osób.Zbiorowe mogiły ofiar egzekucji zostały odkryte w 1988 r. przez mieszkającego obecnie w Polsce stanisławowianina Adama Rubaszewskiego i jego syna Pawła. Staraniem byłych i obecnych stanisławowian i ich rodzin, przy współpracy oddziału towarzystwa „Memoriał” w Iwano-Frankowsku oraz tamtejszego Towarzystwa Kultury Polskiej, dzięki bezinteresownej pomocy filii polskiej firmy „Energopol” w Bohorodczanach, mogiły ogrodzono i uporządkowano, ustawiono na nich krzyże i tabliczki, obok zaś wzniesiono pomnik z krzyżem i tablicą pamiątkową. Wykonanie tablicy i projekt pomnika sfinansowała polska Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (ROPWiM). Uroczyste poświęcenie pomnika odbyło się w 1991 r. W 10 lat później mogiły zostały wyremontowane i otrzymały nowe ogrodzenia, zaś cały teren uporządkowano i rozplanowano ścieżki dojściowe. Prace te także były finansowane przez ROPWiM.

Mogiły w Czarnym Lesie znajdują się o 7 km na północny zachód od centrum Stanisławowa, w pobliżu obwodnicy omijającej miasto od zachodu, o ok. 2 km na południowy zachód od miejsca, gdzie łączy się ona z szosą ze Stanisławowa do Kałusza. W lesie, w odległości ok. 150 m na zachód od obwodnicy, znajduje się 8 zbiorowych mogił, w których złożono szczątki ofiar hitlerowskich egzekucji. Na ogrodzonych mogiłach ustawiono krzyże z tabliczkami, zaś na niewielkim placyku w ich pobliżu stoi pomnik w formie kamiennego kopczyka zwieńczonego dużym metalowym krzyżem z cierniową koroną oraz tablicą z pamiątkowym napisem w języku polskim i ukraiński oraz sentencją z Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”.

Tekst i zdjęcia:

Grzegorz Rąkowski

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz