Kartka z kalendarza: 8 października 1656 roku – zwycięstwo pod Prostkami

„Tysiąc ich wzięli nasi żywcem […] tysięcy trzy legło na placu.”

Tego dnia wojsko litewsko-polsko-tatarskie rozbiło ponad czterotysięczną armię szwedzko-brandenburską. Jak dwa dni po bitwie do króla Jana Kazimierza Wazy pisał jej uczestnik, pułkownik Gabriel Woyniłłowicz:

„Tysiąc ich wzięli nasi żywcem […] tysięcy trzy legło na placu.”[1]

Z pewnością liczby te odnoszą się tak do samych żołnierzy, jak i towarzyszącej im czeladzi. Z kolei Tatarzy pochwycili około 5000 – 6000 luźnej czeladzi i 400 kobiet towarzyszących armii szwedzko-brandenburskiej. Do niewoli wzięto również Bogusława Radziwiłła.

Ciekawostką jest to, że armią szwedzko-brandenburską dowodził Georg Friedrich von Waldeck. W roku 1683 był on dowódcą wojsk frankońskich i szwabskich, które pod ogólną komendą Jana III Sobieskiego walczyły pod Wiedniem.

Radosław Sikora

Przypis:

1Cytat za: Nieznane materiały do wojny szwedzkiej 1656 r. z b. Archiwum Radziwiłłów w Warszawie. Opr. Tadeusz Nowak. „Przegląd Historyczny” 1956, tom 47, nr 4. s. 719.

Kartka z kalendarza: 8 października 1656 roku – zwycięstwo pod Prostkami
Oceń ten artykuł

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz