Kartka z kalendarza: 8 października 1656 roku – zwycięstwo pod Prostkami

„Tysiąc ich wzięli nasi żywcem […] tysięcy trzy legło na placu.”

Tego dnia wojsko litewsko-polsko-tatarskie rozbiło ponad czterotysięczną armię szwedzko-brandenburską. Jak dwa dni po bitwie do króla Jana Kazimierza Wazy pisał jej uczestnik, pułkownik Gabriel Woyniłłowicz:

„Tysiąc ich wzięli nasi żywcem […] tysięcy trzy legło na placu.”[1]

Z pewnością liczby te odnoszą się tak do samych żołnierzy, jak i towarzyszącej im czeladzi. Z kolei Tatarzy pochwycili około 5000 – 6000 luźnej czeladzi i 400 kobiet towarzyszących armii szwedzko-brandenburskiej. Do niewoli wzięto również Bogusława Radziwiłła.

Ciekawostką jest to, że armią szwedzko-brandenburską dowodził Georg Friedrich von Waldeck. W roku 1683 był on dowódcą wojsk frankońskich i szwabskich, które pod ogólną komendą Jana III Sobieskiego walczyły pod Wiedniem.

Radosław Sikora

Przypis:

1Cytat za: Nieznane materiały do wojny szwedzkiej 1656 r. z b. Archiwum Radziwiłłów w Warszawie. Opr. Tadeusz Nowak. „Przegląd Historyczny” 1956, tom 47, nr 4. s. 719.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply