Rada Miasta Krakowa przyjęła rezolucję autorstwa niezależnego radnego Mirosława Gilarskiego w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

Rezolucja
Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 r.
do Prezydenta RP oraz Sejmu RP

w sprawie: ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian

Rada Miasta Krakowa, w związku ze zbliżającą się 69-tą rocznicą rozpoczęcia tzw. Rzezi Wołyńskiej oddaje hołd wszystkim ofiarom, bestialsko pomordowanym przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN – UPA.

Dzień 11 lipca 1943 roku, uznawany jest przez polskie społeczeństwo za datę symbolizującą morze krwi i cierpienia, w którym banderowcy zorganizowali ludobójczą akcję na terenie Wołynia, Podola i innych ziem Polski południowo-wschodniej. W czasie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu, z rąk ukraińskich nacjonalistów ginęli Polacy, Żydzi, Rosjanie, Czesi, Węgrzy, Ormianie, a także ci Ukraińcy, którzy próbowali się sprzeciwiać zbrodniczej, nazistowskiej ideologii głoszonej przez Stepana Banderę. Mordowani byli ludzie bezbronni, kobiety, dzieci i starcy. Byli zabijani bestialsko i okrutnie, wyłącznie z powodu swojej narodowości.

Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, stojącego od wieków na straży narodowej tradycji, prosi pana Prezydenta RP o objęcie szczególną troską działań dążących do upamiętnienia tych strasznych wydarzeń, ku przestrodze przyszłym pokoleniom oraz o udzielenie poparcia szlachetnym wysiłkom.

Rada Miasta Krakowa wyraża poparcie dla projektu wielu środowisk w tym kresowych ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. To inicjatywa społeczna, która wyrasta z autentycznej potrzeby pamięci i prawdy. Pomysł ten znajduje coraz większe zrozumienie i wsparcie wśród przedstawicieli narodu zasiadających w ławach Sejmu RP. Dlatego apelujemy o możliwie szybkie uchwalenie stosownej ustawy ustanawiającej 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, gdyż „Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary”.


Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz