Dnia 20 czerwca w Domu Białoruskim w Warszawie odbyła się prezentacja rosyjskiego portalu internetowego „Prawda Historyczna” oraz Niezależnego Instytutu Białoruskiej Historii i Kultury.

Wspomniany projekt „Prawda Historyczna” pojawił się w listopadzie 2012 roku i dziś już ma grupę swoich czytelników, tak w Rosji, jak i w Białorusi, Polsce i Ukrainie. Nasze materiały przedrukowują, czytają je, godzą się z nimi, albo polemizują, wszystko to jednak pokazuje, że stworzenie takiego portalu było zasadne. Potwierdzeniem tego było także zainteresowanie obecnych, zebranych w miniony czwartek na naszej prezentacji.

Aktywność, jaką przejawiają na „Historycznej Prawdzie” pro imperialne, zachodnioruskie kręgi na Białorusi, jest kolejnym dowodem na to, że portal „PH” jest potrzebny, bo w obecnej sytuacji, jak nigdy wcześniej, trzeba koniecznie bronić narodowej koncepcji historiografii historii Białorusi przed agresją ze strony wspomnianych wcześniej destrukcyjnych elementów.

Poza tym współczesne społeczeństwo białoruskie prawie w ogóle nie zna niektórych aspektów historii Białorusi. Przede wszystkim dotyczy to historii zachodniej Białorusi w latach 1921-39. Zaś „Prawda Historyczna” poświęca wiele uwagi na pokazanie różnych aspektów tego okresu białoruskiej przeszłości. Ponieważ historia zachodniobiałoruskich ziem w granicach II Rzeczypospolitej nie składa się tylko z: 17 września 1939 roku, działalności Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi i „polonizatorskiej” polityki polskiej władzy. Życie na terenie zachodniej Białorusi odróżniało się (bardzo często na plus) od tego jakim żyli wschodni Białorusini w granicach Białoruskiej SRR. O tym i o wielu innych rzeczach trzeba pisać i mówić. Żyją jeszcze świadkowie historii, jest wiele ciekawych, niezbadanych jeszcze dokumentów i wszystko to potrzebuje głębokiej analizy i prezentacji na naszym portalu.

Prócz „PH” na spotkaniu prezentowana była inna ciekawa inicjatywa – Niezależny Instytut Białoruskiej Historii i Kultury. Dr kulturologii Irina Szumska, która jest też stałą współpracowniczką portalu „Prawda Historyczna”, mówiła o funkcjonowaniu swojego projektu. Przede wszystkim należy tutaj wspomnieć o serii książek „100 wybitnych działaczy białoruskiej kultury”. Oprócz tego Instytut wydaje również inne publikacje, w tym także naukowe, periodyczne. Wreszcie, instytucja ta organizuje wiele konferencji z udziałem badaczy ojczystych i zagranicznych.

Warto podkreślić, że prezentacja tych projektów cieszyła się zainteresowaniem wśród zebranych, którzy zadali wiele pytać prelegentom.

Zaś ilość czytelników i autorów „Prawdy Historycznej” stale rośnie i rodzi to wiele pozytywnych emocji.

Dr Ihar Melnikau

Redaktor portalu „Prawda Historyczna”

Tłumaczenie: Krzysztof Wojciechowski

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz