Od Przebraża do dywizji

Staraliśmy się wtapiać w otoczenie, odpowiednio się ubierając. Jeżeli udawaliśmy się na tereny ukraińskie, by zdobyć wiadomości np. na temat ukraińskiego podziemia, udawaliśmy Ukraińców. Zakładaliśmy czapki z gwiazdami czy czerwonymi wstążeczkami. Zabieraliśmy ze sobą jako broń pepesze i nagany.

Po zajęciu Wołynia Niemcy od razu wprowadzili swoje porządki. W terenie przekazali władzę Ukraińcom, tworząc z nich m.in. policję mającą dbać o przestrzeganie ustanowionego przez nich okupacyjnego porządku.

 • Już wtedy zaczęły się pierwsze najrozmaitsze przejawy antypolskich postaw i zachowań wśród Ukraińców – wspomina Tadeusz Wolak. – Polacy zrozumieli, że muszą się bronić i tworzyć konspirację. Jej zaczątki w naszych okolicach powstały w Kołkach jeszcze w 1940 r. Sowieckie organy bezpieczeństwa ją jednak rozbiły. Wszystkich jej członków wsypał, jak się później okazało, Żyd – komunista związany jeszcze z ruchem komunistycznym w latach trzydziestych. Przyjechał on do Kołek ze Lwowa i prowadził w nich coś w rodzaju biura pisania podań do władz sądowych i administracyjnych od miejscowej ludności, która go licznie odwiedzała. Mieściło się ono na przeciwko kościoła i stanowiło znakomity punkt obserwacyjny. Zanim dostał wyrok śmierci, przed którym się skrył, infiltrował on jeszcze długo polskie struktury, mocno im szkodząc. Polska konspiracja na nowo zaczęła się odbudowywać w końcu 1941 r. Ja związałem się z nią latem 1942 r. W Kedywie Inspektoratu Łuckiego zacząłem działać w strukturach wywiadu. Później, gdy zagrożenie ze strony Ukraińców zaczęło wzrastać, przeniesiono mnie na placówkę do Przebraża. Sytuację w tym ośrodku samoobrony znam więc bardzo dobrze. Byłem tam od samego początku. Zajmowałem się tam także wywiadem. Współpracowałem z „Drzazgą” byłym legionistą, który w tamtejszej konspiracji prowadził pracę wywiadowczą. Często razem wyjeżdżaliśmy w teren, by zbierać niezbędne informacje.

Miał żonę Ukrainkę

„Drzazga” , który uczył mnie wywiadowczego rzemiosła, miał żonę Ukrainkę, świetnie znał język ukraiński, okoliczne realia i miał bardzo dobre kontakty z wieloma Ukraińcami, którzy udzielali mu cennych informacji. W przebraniu Ukraińców odwiedzaliśmy głównie wsie opanowane przez nacjonalistów. Zdarzało się jednaki, że udawaliśmy tez partyzantów radzieckich, by zdobywać informacje od Ukraińców – komunistów. „Drzazga” miał to środowisko rozpracowane i wiedział, do drzwi której chaty trzeba zapukać. Staraliśmy się wtapiać w otoczenie, odpowiednio się ubierając. Jeżeli udawaliśmy się na tereny ukraińskie, by zdobyć wiadomości np. na temat ukraińskiego podziemia, udawaliśmy Ukraińców. Zakładaliśmy czapki z gwiazdami czy czerwonymi wstążeczkami. Zabieraliśmy ze sobą jako broń pepesze i nagany. Udając sowieckich partyzantów, kontaktowaliśmy się w okolicach Przebraża z Ukraińcami – komunistami, którzy udzielali nam bardzo cennych informacji. Gdybyśmy przychodzili do nich jako polscy partyzanci, to nic by nam nie powiedzieli. Mieliśmy oczywiście także informatorów Ukraińców, którzy wiedzieli, że jesteśmy członkami polskiej konspiracji, ale oni z reguły niewiele wiedzieli. Udawanie sowieckich partyzantów nie należało oczywiście do bezpiecznych. Gdyby autentyczni partyzanci radzieccy nas złapali, zostalibyśmy rozwaleni na miejscu. Utrzymywaliśmy również bezpośrednie kontakty z oddziałami sowieckimi, krążącymi w okolicy Przebraża. Nie robiliśmy tego oczywiście dlatego, że je kochaliśmy, ale ze względów taktycznych. Mieliśmy wspólnego wroga, jakim byli ukraińscy nacjonaliści. Samoobrona z Przebraża często z nimi współpracowała. Zarówno w akcjach zbrojnych przeciwko UPA, jak też w tzw. „bombiożkach”, czyli wyprawach po żywność do dużych , bogatych ukraińskich wsi. Sowieccy partyzanci musieli to robić, bo nie otrzymywali żadnych zrzutów żywności ze strony swoich zwierzchników z Moskwie. Musieli ją zdobywać sami. Dla nas wyprawy po żywność z partyzantami sowieckimi były bardzo korzystne. Nie tylko dlatego, że zdobywaliśmy zaopatrzenie dla skoncentrowanej w Przebrażu ludności. W dużych ukraińskich wsiach stacjonowały z reguły silne garnizony UPA, które przy okazji „bombiożek” likwidowaliśmy. Zarówno sowieccy partyzanci, jak i my wiedzieliśmy, że nie jesteśmy przyjaciółmi, ale byliśmy sobie nawzajem potrzebni. Oczywiście dochodziło też między nami do zgrzytów, apogeum których była sprawa „Bomby” czyli kpt Władysława Kochańskiego, oficera „Wachlarza”. Po rozbiciu przez UPA samoobrony polskiej w Hucie Stepańskiej w połowie lipca 1943 r. zorganizował oddział partyzancki, który podjął się obrony ludności polskiej, staczając ciężkie boje z UPA i Niemcami. W grudniu 1943 r. został on podstępnie porwany przez oddział partyzantów sowieckich za odmowę podporządkowania się dowództwu radzieckiemu. Kilku towarzyszących mu oficerów i obstawę wystrzelano.

Zbyt późno

Jako bezpośredni świadek rozwoju sytuacji wokół Przebraża, który miał dostęp do wielu informacji, Tadeusz Wolak ma też spostrzeżenia na temat organizowanej tam samoobrony.

 • Moim zdaniem była ona tworzona zbyt późno – podkreśla. – Wynikało to ze sporów między dwoma pionami konspiracji – cywilnym i wojskowym. Pierwszym kierował Wołyński Delegat Rządu RP Kazimierza Banach, drugim komendant Okręgu ZWZ AK Wołyń pułkownik Kazimierz Bąbiński. Banach uważał, że należy dogadać się z Ukraińcami i znaleźć z nimi wspólny język. Był przeciwnikiem tworzenia na Wołyniu polskich oddziałów zbrojnych. Uważał, że to tylko niepotrzebnie sprowokuje Ukraińców. Uważał, że w razie czego będzie można na Wołyń przerzucić kilka oddziałów partyzanckich zza Buga. W rezultacie Bąbiński miał związane ręce i szereg cennych miesięcy, które można było wykorzystać dla przygotowań do odparcia ataków Ukraińców na polskie skupiska zostało straconych. Ośrodki samoobrony, tak jak ten w Przebrażu, tworzyły się w zasadzie samorzutnie bez oglądania się na władze cywilne czy wojskowe. Miejscowa ludność brała po prostu sprawy własnego bezpieczeństwa w swoje ręce. Nie miała jednak broni. W moim rodzinnym Tarażu, gdzie mieszkało prawie pięćset osób i także powstała samoobrona, na jej uzbrojeniu były trzy karabiny. O żadnej skutecznej obronie wioski nie było mowy. Członkowie samoobrony uzbrojeni w kosy, widły, piki i siekiery pełnili tylko patrole, by w razie czego ostrzec ludzi przed napadem. Gdy Taraż po Parośli, jako drugi został zaatakowany po raz pierwszy przez UPA, to zginęło w nim 24 osoby. Ukraińcy wkroczyli do wioski, udając oddział sowieckiej partyzantki. Nie dokonali wtedy klasycznego mordu, ale zatrzymali grupę mieszkańców, rozstrzelali i szybko się wynieśli.

Mord w Tarażu

Bali się polskiej odsieczy z Przebraża. „Drzazga” na podstawie pozyskanych informacji spodziewał się ataku na Taraż i podjął rozmowy ze starszyzną wioski, by zorganizować w nim przy pomocy ściągniętych z Przebraża sił zasadzkę na UPA. W pobliskim lesie oddzielającym Taraż od dużej ukraińskiej wsi Rudniki, jego ukraińscy informatorzy zauważyli stacjonujący oddział UPA, liczący jakieś dwustu, trzystu ludzi i szybko mu o tym donieśli. „Drzazga” przyszedł do mojego ojca, którego znał jako legionistę od bardzo dawna i wraz z nim i ze mną udał się na zebranie wioskowej starszyzny, by przekonać ją o konieczności zorganizowania na ukraiński oddział zasadzki. Starszyzna nie zaakceptowała jednak jego pomysłu. Jej członkowie, zacni gospodarze doszli do wniosku, że nie ma co drażnić i zaczepiać Ukraińców, bo ci może wcale nie muszą wsi atakować. Niektórym w ogóle w głowie nie mieściło się, że Ukraińcy mogą zaatakować spokojną polską wieś. Jej mieszkańcy żyli przecież z nimi w zgodzie i nie widzieli powodu, dla którego ci mieliby na nich napadać. Okazało się jednak, że „Drzazga” miał rację. Jeszcze z ojcem nie zdążyliśmy wrócić do swych zabudowań, odległych o jakiś kilometr od wsi, gdy zaczął się atak UPA. Obejścia ojca nie ruszyli, ale trzy czwarte Taraża spalili, rozstrzeliwując, jak już wspomniałem, te dwadzieścia kilka osób. Wtedy z rodzicami postanowiliśmy na stałe przenieść się do siostry ojca, która mieszkała w bezpieczniejszej części tej miejscowości. Podobnie uczyniła reszta mieszkańców Taraża. Część przeniosła się do Kołek, w których stacjonował niemiecki garnizon, a reszta do Przebraża. Mieszkając w Przebrażu dalej działałem w tamtejszej placówce wywiadu, zajmującej się głównie zdobywaniem informacji na rzecz samoobrony, zapewniającej schronienie dla stale zwiększającej się rzeszy uciekinierów z mordowanych polskich wsi. Jak wiadomo w apogeum rzezi zebrało się w nim dwadzieścia kilka tysięcy uchodźców.

Niepewna sytuacja

 • Jako członek samoobrony brałem też udział w odpieraniu ataków UPA na Przebraże. Nacjonaliści ukraińscy chcieli bowiem za wszelką cenę zlikwidować to skupisko polskiej ludności. Gdy przyszedł rozkaz mobilizacji 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Przebraże nie wystawiło batalionu, jak spodziewało się jej dowództwo. Sytuacja była jeszcze bardzo niepewna. Ogołocona z oddziałów samoobrony wieś mogła stać się łupem banderowców. Oddziały radzieckie stały bowiem wtedy dopiero na dawnej polskiej granicy i nie bardzo było wiadomo, kiedy wkroczą na Wołyń. Na koncentrację poszedł tylko oddział „Bomby”, oczywiście już bez swojego dowódcy. Zatrzymywał się on na krótki wypoczynek w Przebrażu i poszedł dalej. Ja też wyruszyłem z nimi, zabierając ze sobą kilkunastu polskich policjantów, którzy zdezerterowali z Łucka i Kiwerc do Przebraża. Jak policja ukraińska uciekła do lasu, przyłączając się do UPA, to Niemcy na jej miejsce w niektórych miejscowościach utworzyli policję złożoną z Polaków. W Łucku jej oddział liczył chyba jakieś sto osób. Jak zbliżał się front, Niemcy chcieli przebazować ten oddział wraz z innymi tego typu formacjami do Włoch. Wtedy jak jeden mąż, przeszedł on do Przebraża. W jego wyprowadzeniu sam zresztą uczestniczyłem. Gdy nadszedł rozkaz koncentracji, część z nich, jako ochotnicy wyraziło chęć pójścia razem ze mną na koncentrację. Po przybyciu do dywizji zostałem zastępcą dowódcy plutonu ciężkich karabinów maszynowych, którym był starszy sierżant, zawodowy żołnierz przedwojennej armii polskiej. Ze swoim plutonem przeszedłem cały szlak bojowy dywizji, walcząc praktycznie każdego dnia. Dywizja była zorganizowana na wzór wojskowy, podzielona na pułki, które odwoływały się do tradycji jednostek, stacjonujących na Wołyniu do 1939 r.

  Działa bez celowników

„Pułki dzieliły się na bataliony, te na kompanie, a one na drużyny. W ramach dywizji funkcjonowały również te wszystkie struktury, które powinny być w każdej dywizji, od kwatermistrzostwa począwszy poprzez służbą medyczną, żandarmerię, na duszpasterstwie skończywszy. W sumie dywizja liczyła około 7 tys. ludzi. Umundurowana była różnie. Jakieś 50 proc. jej stanu miało przynajmniej częściowo umundurowanie polskie. Dalsze 25 proc. chodziło w mundurach niemieckich, a reszta miała uniformy kombinowane np. spodnie cywilne, buty saperki, kurtki niemieckie, czapki różnych kształtów itp. Wszyscy mieli tylko orzełki. Opasek, o ile pamiętam, nie noszono. Te żołnierze dywizji założyli dopiero po przejściu na Lubelszczyznę. Uzbrojenie żołnierzy też pochodziło z różnych parafii. Dominowały w nim „kabeki”, broń krótka, niemieckie pistolety maszynowe, sowieckie pepesze, zdarzały się również steny. Nieźle przedstawiało się uzbrojenie dywizji w broń maszynową. Sporo mieliśmy erkaemów i cekaemów. Na wyposażeniu dywizji znajdowały się również cztery działka. Dwa przyprowadził na koncentrację właśnie oddział „Bomby”. Były to dwie armatki kalibru 35 mm wymontowane z czołgów. Nie miały one żadnych przyrządów optycznych i strzelać z nich trzeba było po lufie. Oddział „Trzaski”, o ile sobie dobrze przypominam, ściągnął do dywizji dwa zdobyczne działka przeciwpancerne. Te miały już oczywiście całe optyczne oprzyrządowanie i łatwo dawało się z nich strzelać. Gorzej niestety wyglądała sprawa z amunicją do nich, jak również z nabojami do kilku posiadanych przez dywizję moździerzy. Podstawowy trzon kadrowy dywizji stanowiły oczywiście oddziały partyzanckie, ściągnięte na mobilizację. Ich kadra zwłaszcza oficerska, objęła praktycznie większość stanowisk dowódczych w dywizji. Dominowali w niej oficerowie rezerwy, głównie nauczyciele, którzy znakomicie się sprawdzili. Oficerowie zawodowi stanowili nikły odsetek. O tym, że dywizja stanowiła regularne wojsko, mogłem się przekonać już w trakcie marszu na koncentrację.

Pomyłka w Ośmigowiczach

„Oddział „Bomby” został zatrzymany w Nyrach koło Kupiczowa na kwarantannę. Wśród „bombowców” idących jeszcze zza Słucza wybuchła bowiem epidemia tyfusu. Stamtąd przerzucono ich nad Turię do miejscowości leżącej jakieś 3 km od sztabu dywizji kwaterującej w Ossie. Stamtąd wyruszaliśmy na wyprawy mające na celu poszerzenie bazy operacyjnej dywizji, mającej służyć jej do walki z Niemcami. Likwidowaliśmy na zajmowanym terenie upowskie garnizony, wycofujące się na południe. Wraz z nimi uciekała ludność ukraińskich wsi. Walki toczyliśmy praktycznie cały czas. W Lasach Świniarzyńskich było duże zgrupowanie UPA, a sam Świniarzyn był przekształcony w twierdzę. Wszystkie bazy UPA sukcesywnie w trosce o swoje bezpieczeństwo musieliśmy likwidować, by nie zagroziły formującej się dywizji. Wokół terenów opanowanych przez nas rozciągały się całe połacie Wołynia, opanowane przez UPA i „oczyszczone” przez nią z ludności polskiej, którą banderowcy wymordowali lub zmusili do ucieczki. W najbliższym naszym sąsiedztwie duże siły UPA zgrupowały się w rejonie Kisielina, Oździutycz, Twerdyń i Ośmigowicz, stwarzając ciągłe zagrożenie dla ludności i oddziałów polskich. Szczególne zagrożenie stanowił duży oddział UPA, kwaterujący w Ośmigowiczach. Dowódca naszego zgrupowania podjął decyzję, że należy go bezwzględnie zlikwidować. Stoczono o Ośmigowicze ciężki, mocny bój, który pozostał nierozstrzygnięty. Upowcy zupełnie niespodziewanie stawili zażarty opór. Dla nas było to niepojęte. Upowcy w takich sytuacjach w panice uciekali, nie stawiając oporu. Po kilku dniach okazało się, że rozpoznanie przed akcją na Ośmigowicze zawiodło całkowicie. W tej wsi istotnie kwaterował oddział UPA, który na dwa dni przed naszym atakiem uciekł w popłochu, gdy tylko zbliżył się do nich silny i dobrze uzbrojony oddział partyzantki radzieckiej, złożony z Gruzinów ze zgrupowania im. Frunzego. Nasze oddziały o tym nie wiedziały, w rezultacie czego atakując Ośmigowicze poniosły duże straty. Zabitych i rannych mieli też partyzanci radzieccy, którzy później zgłaszali pod adresem naszych oddziałów pretensje. Takie pomyłki na wojnie niestety się zdarzają. W trakcie, gdy dywizja szykowała się do bojów z Niemcami, zaczęła też bardzo szybko zmieniać się sytuacja strategiczna. W wyniku radzieckiej ofensywy, wyzwolone od Niemców zostały Łuck, Równe, Zdołbunów i Szepietówka. Wkrótce potem Sowieci ruszyli w kierunku Włodzimierza Wołyńskiego i Brodów i podjęły operację w rejonie Kowla. Oddziały dywizji znalazły się w strefie przyfrontowej, stykając się bezpośrednio z oddziałami radzieckimi. (c.d.n.)

Marek A. Koprowski

16 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

 1. parnikoza
  parnikoza :

  Tak swetnie wspominy. Piewnie kawalki jak bym chciaz ten potrzebno bulo b do sprawy o Pzebrazu ksiedza Zalewskiego naprzyklad dalaczyc: “Nie robiliśmy tego oczywiście dlatego, że je kochaliśmy, ale ze względów taktycznych. Mieliśmy wspólnego wroga, jakim byli ukraińscy nacjonaliści. Samoobrona z Przebraża często z nimi współpracowała. Zarówno w akcjach zbrojnych przeciwko UPA, jak też w tzw. „bombiożkach”, czyli wyprawach po żywność do dużych , bogatych ukraińskich wsi. Sowieccy partyzanci musieli to robić, bo nie otrzymywali żadnych zrzutów żywności ze strony swoich zwierzchników z Moskwie. Musieli ją zdobywać sami. Dla nas wyprawy po żywność z partyzantami sowieckimi były bardzo korzystne. Nie tylko dlatego, że zdobywaliśmy zaopatrzenie dla skoncentrowanej w Przebrażu ludności. W dużych ukraińskich wsiach stacjonowały z reguły silne garnizony UPA, które przy okazji „bombiożek”
  likwidowaliśmy”. dodalo b to troche objektiwnosci. Zreztoja informacija o Przebraze sie zgadza jak z Polskiej tak i Ukrainskiej strony.
  Z wzgledu na to rzeczewisze w tych warunkach s naszego punktu widzenja i Przebraze i Hutu Stepansku jak bazy potrzebno bulo zlikwidowac. Podkreslam za rzeczewisze nie dotyczy to Polskej ludnosci ciwilnej, co jest poza prawem wojny.

  • hieronim
   hieronim :

   Panie Parnikoza, niech Pan się nad tym chwilę zastanowi. Dlaczego Przebraże zostało zamienione w ufortyfikowaną wieś w której schroniło się 20 tysięcy ludności cywilnej żyjąc w skrajnych warunkach? Dlatego, że wasi “heroi” robili z nimi takie rzeczy, że Kościół Katolicki zezwolił wiernym na popełnianie samobójstwa w obliczu dostania się w ręce UPA. Zna Pan drugi taki przypadek w historii? Wie Pan co UPA zrobiło z Polakami – wysłannikami rządu londyńskiego i AK, którzy się chcieli z nimi dogadać? Rozerwało ich końmi (proszę mnie nie pytać dlaczego ich po prostu nie rozstrzelali). Jeśli na prawdę nie jest Pan nacjonalistą, a jedynie patriotą własnego kraju, to niech Pan się nad tym wszystkim zastanowi, a później się oburza na to, że ludzie cierpiący głód i chłód, stłoczeni w ziemiankach Przebraża rekwirowali jedzenie w ukraińskich wsiach kooperując z sowiecką partyzantką.

  • parnikoza
   parnikoza :

   W tym przypadku zgadzam sie z Panstwiem napiewno to mialo byc uz po kwietnju 1943 roku, kiedy rzezy uz sie zaczly…
   A na kont Z. Rumla, jego Pan ma na mysli?, to wlasnie szukam z czego jest piewnosc ze zabilo jego wlasnie UPA?
   Pzepraszam ze u okazii bardzo chetnie bym zapytal Panstwa co myslycie o Jozefowie Kurasu (Ogniu)?

   • combat56
    combat56 :

    ja myślę to samo co o UPA
    a nawet jeszcze gorzej ten człowiek słuzył w AK Bch AL no i reszcie w UB gdzie prześladował dawnych towarzyszy broni na stronę ,,wyklętych” przeszedł dopiera jak chcieli go aresztować.
    W AK dostał wyrok śmierci za samowolne zejście z warty w wyniku czego zgineło dwóch żołnierzy póżniej współpracująć z sowietami(a UPA tam nie było) prowadził działania propagandowe skierowane przeciw AK, oskarżając ją o współpracę z Gestapo w zwalczaniu partyzantki sowieckiej.
    Co do Słowaków wymaga to wyjaśnienia jeśli było tak jak twierdzą trzeba go za toteż potępić.Najtrudniejsza sprawa jest z mordami na Żydach bo często tu łączy się po 1945 egzekucje na UBekach z antysemityzmem

    • jumanyga
     jumanyga :

     Lepiej poczekać na śledztwo IPN bo jedni mówią tak inni że było tak, i ktoś drukuje jego rzekomy pamiętnik itp. Podobnie prezentują się rewelacje Focus Historia, reklamują na ostatniej stronie że w kolejnym numerze będzie opis homoseksualnego życia Polskiego króla. Sprawdzam w innych źródłach i pisze że takie rewelacje współczesnych są już po jego abdykacji jak był królem Francji, i nie ma żadnego potwierdzenia poza relacjami osób z sekty religijnej przeciwko której król Francji i katolicy prowadzili wojnę religijną…

     Słowacy apelują o śledztwo w sprawie Ognia, niech będzie, poczekajmy i się wyjaśni co było a co doprawili.

     • combat56
      combat56 :

      wiele rzeczy jest niejasnych sprawa słowaków i jak to było z tym wyrokiem śmierci ale każdy wiedział w 1945 kim są sowieci a on stanął po ich stronie.Pamiętnik faktycznie jest rzekomy inie ma co się na nim opierać.Co innego Mariana Bernaciaka “Orlika”, Leona i Edwarda Taraszkiewiczów, Hieronima Dekutowskiego “Zapory”, Jerzego Franciszka Jaskulskiego “Zagończyka”, Stanisława Sojczyńskiego “Warszyca”, Jana Karola Dubaniowskiego “Salwy”, Mieczysława Wądolnego “Mściciela”, Henryka Flame “Bartka”, Franciszka Olszówki “Ottona”, Eugeniusza Kukolskiego “Groźnego”, Witolda Stryjewskiego “Cacka”, Mieczysława Dziemieszkiewicza “Roja”, Jana Tabortowskiego “Bruzdy”, Władysława Łukasiuka “Młota”, Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki”, ci mieli jasne cele a Ogień wydaje mi sie był takim watażką co chciał mieć władze w ręku

     • hetmanski
      hetmanski :

      Faktycznie jeśli mamy oceniać Kurasia ,,Ognia ” jest on postacią bardzo kontrowersyjną .Nie ulega żadnej dyskusji ,że prowadził ,bez względu na tymczasową przynależność organizacyjną,walkę z Niemcami .Należy wziąć pod uwagę że to był góral a oni mają specyficzny charakter.Niemniej na pewno umiał dbać o własną głowę.Poczekajmy z konkretną oceną do wyjaśnienia wszystkich faktów.Wielu dowódców Polski podziemnej ma epizod UB nawet część z nich wykorzystywała tą opcję do prowadzenia działalności niepodległościowej.

     • hetmanski
      hetmanski :

      A prawdopodobnie nie byłoby tych okropności żeby wykonano jeden wyrok śmierci.Stepan Bandera został 13 stycznia 1936 skazany na karę śmierci, którą na podstawie amnestii zamieniono na dożywotnie więzienie, za zorganizowanie zamachu na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Bandery, jak i innych oskarżonych, bronili adwokaci: Łew Hankewycz i Ołeksandr Pawenćkyj ze Lwowa, Wołodymyr Horbowyj z Doliny, oraz Jarosław Szłapak ze Stanisławowa. Karę odbywał w więzieniach na Świętym Krzyżu i we Wronkach.

     • combat56
      combat56 :

      ciężko powiedzieć może było by jeszcze gorzej mieli by meczęnika.Jego odpowiedzialność za wołyń jest jak odpowiedzialność Rosenberga za ostateczne rozwiązanie moralna.Nawet gdyby go nie było to i i tak w głowach członków oun zostały by jego poglądy

 2. hetmanski
  hetmanski :

  W tamtym okresie i poziomie organizacyjnym OUN istniała duża szansa na rozpad lub nawet zanik partii a prawdopodobnie radykalnego skrzydła.W końcu za nas rosjanie wykonali robotę w latach 50 ub.wieku.A nas dobiła ta tradycyjna tolerancja.

 3. parnikoza
  parnikoza :

  No dzieki za poglady na Kurasia (Ja swiego pagladu na tiego Janosika jesze nie mam), a co z jak wtedy Panstwo ocenia pomnik jemu na swojej terytorii. Dlaczego nie walczy z nim?
  Coz do S. Bandery, to Panstwo bym i Chmelnickiegoo nie chcialo rownez i mozglo b go z Rozenbergem porowniwac. A rola Bandery dla Ukrainy bula w swoj czas taka sama. Ale dla sprawiedliwosci moge toz samo powiedziec o Pryzydentie Wojcehowskim? ale prosze nie mylic z mym dobrym przyjetelem)