Latyczów

Kościół i klasztor katolicki (podominikański). Ufundowany w 1606 r. przez Jana Potockiego, w 1613 r. królewskim przywilejem wyłączony z jurysdykcji cywilnej. Ongiś jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych na Ukrainie. W 1832 r. Rosjanie skasowali klasztor. Kościół zniszczony pożarem w 1854 r. i odbudowany, restaurowany w 1906 r. W 1937 r. władze sowieckie zamknęły kościół, instalując w nim zakład produkcyjny i magazyn zbóż. W budynku klasztoru umieszczono szkołę stolarzy i szwalnię. Kościół zwrócony w 1989 r. W 1995 r. czyniono przygotowania do powrotu cudownego obrazu (przechowanego w kaplicy Sióstr Służebniczek w Lublinie), ale władze kościelne nie udzieliły zezwolenia, ze względu na niepewną sytuację na Ukrainie. W fasadzie kościoła fronton z wolutami, dekorowany wazonami. Poniżej malowana kopia cudownego wizerunku. Po obu stronach nawy niskie kaplice, zwieńczone kopułami wspartymi na bębnach. Do kruchty prowadzi portyk z ozdobnym frontonem. Do północnej ściany kościoła przylegają mury obronne z basztą z 1598 r. Okrągła baszta jest dwukondygnacyjna. Ściany z wąskimi, kluczowymi strzelnicami, zwieńczone blankami.

Zbigniew Hauser

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz