Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 259-260.

Chamiec Józef Szczepan (1842—1915), poeta. Ur. 26 XII na Wołyniu, w powiecie łuckim, w majątku Hraniach. Szkołę średnią ukończył w Równem. W r. 1861 rozpoczął studia na wydz. prawniczym w Uniwersytecie Kijowskim. Po wy­buchu powstania 1863 r. udał się do Galicji i zaciągnął się do partii Wojciecha Komorowskiego, który ze swoim oddziałem przekroczył granicę, Po krótkich utarczkach z kozakami Komorowski zajął Poryck. Na wieść jednak o zbliżających się większych siłach nieprzyjacielskich wycofał się za kordon do wsi Samowoli, gdzie oddział został otoczony przez żołnierzy austriackich. Ch. z wieloma innymi towarzyszami został uwię­ziony w Brodach, a następnie skazany na inter­nowanie w Ołomuńcu. Podczas przewożenia zbiegł i ukrył się. Później dotarł do Lwowa, gdzie zna­lazł życzliwe przyjęcie w domu Kornela Ujej­skiego. Po upadku powstania wyjechał do Heidelberga i tam, zarabiając na utrzymanie lekcjami, uzupełniał swoje studia prawnicze. W tym okre­sie zawarł znajomość z przebywającym tam Ada­mem Asnykiem, Władysławem Olendzkim i M.[s. 260]

E. Trepka, z którymi w serdecznych stosunkach pozostał nadal. W r. 1865 udał się do Paryża, gdzie zatrzymał się w domu ciotki swojej Anny z Hańskich Mniszchowej, która ułatwiła mu na­wiązanie stosunków we francuskim świecie literacko-artystycznym. Z czasem kupił domek w Autevil, ożenił się z p. Bellaire Lorraine de Miracourt i poświęcił się twórczości literackiej, która go pociągała od najwcześniejszej młodości. Utwory jego, pozbawione wybitnych cech ory­ginalnych, odznaczają się ładną i subtelną formą, są pełne głębokiego liryzmu i uczucia patriotycz­nego. W spuściźnie literackiej pozostawił 2 dra­maty, Tadeusz Reytan i Samuel Zborowski, oraz liczne poezje, ogłoszone w następujących zbior­kach: Próby rymotwórcze (2 t. 1869), Księga So­netów (1872), Dąsy starego patrioty (1873), Czem chata bogata (1875), Która, karta ze wspomnień paryskich (1877), Piosenki jesienne (1880). Po­nadto ogłaszał swe utwory w »Kłosach«, »Bluszczu« i »Nowinach Lwowskich«. Umarł 19 VIII 1915 w Paryżu. B. Rapersw.: rkp. 1876, 1984/11; »Dziennik Pozn.«, P. 1874 nr 171, art. J. I. Kraszewskiego; W. Enc. II. art. P. Chmielowskiego; »Polonia«, P. 1914, nr 22 art. W. Gąsiorowskiego; «Bulletin Polonais«, P., 1882, z. 15.

Irmina Śliwińska

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz