Po dwuletnich bojach Uniwersytet Wrocławski wydał publikację pt. „Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1946”.

Jest ona zbiorem referatów wygłoszonych w 2010 r. na konferencji naukowej pod tym samym tytułem. Redaktorem wydania jest prof. dr hab. Bogusława Paź, które przez wiele miesięcy walczył najpierw, aby konferencji ta w ogóle się odbyła, a później, aby ukazała się publikacja pokonferencyjna.

Publikacja zawiera wypowiedzi naukowców reprezentujących różne dyscypliny (m.in. historia, prawo, politologia, filozofia i literatura) na temat ludobójstwa ludności cywilnej na Kresach południowo-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1939–1946. Badacze podejmują się zarówno rekonstrukcji faktów z lat 1939–1946, jak i rozważań nad naturą prawdy historycznej. W tomie zabrali głos m.in. prawnicy dysponujący dokumentami i opracowaniami ujawniającymi rozmiary opisywanych wydarzeń oraz ich naoczni świadkowie. Drugi nurt rozważań – filozoficzny – opiera się na klasycznej koncepcji prawdy rozumianej jako zgodność myśli z rzeczą (adaequatio intellectus et rei). Całość stanowi interdyscyplinarną refleksję nad przyczynami i rozmiarami wydarzeń z lat 1939–1946.

Książkę powinni nabyć, ci którzy chcą zobaczyć jak poprawność polityczna fałszuje obraz przeszłości. Można zamawiać pocztą. Adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 15, 50-137 Wrocław, tel./faks 71 375 27 37, e-mail: [email protected]

jz

Więcej informacji o publikacji na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego:

[link=http://www.wuwr.com.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1208&category_id=29&keyword=pa%C5%BA&option=com_virtuemart&Itemid=4&lang=pl&vmcchk=1&Itemid=4]

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz