24 lutego 2012 r, Stanica Kresowa zaprasza na międzynarodową konferencję naukową: Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej.

8.30Msza św. w intencji.duchowieństwa wołyńskiego- ofiar zbrodni

Przewodniczy – ks. bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego ul. Garncarska 24 w Krakowie

9.30Rozpoczęcie obrad w Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie,

przy ul. Oleandry

ks. prof. dr hab. Jan Józef JanickiKraków Aspekty kanoniczne niedokończonej mszy świętej.

ks. prof. dr hab.Józef MareckiIPN, Kraków Nabożeństwa bez końca w przeszłości

dr Leon PopekIPN, Lublin, Straty duchowieństwa na Wołyniu w okresie II wojny światowej

Ewa SiemaszkoWarszawa Sacrum i Profanum – szczególne antykatolickie akty w działaniach OUN, UPA i ich zwolenników.

prof. dr hab.Włodzimierz OsadczyKUL Pamięć i odpowiedzialność. Geopolityczne zagrożenia instrumentalizacji pamięci historycznej w stosunkach polsko-ukraińskich.

prok. Łukasz GramzaIPN Kraków Prawne aspekty ludobójstwa

RomualdNiedzielko(IPN, Warszawa), Sprawiedliwi Ukraińcy na ratunek polskim sąsiadom

dr hab. Andrzej A. ZiębaUJ Stosunek metropolity A. Szeptyckiego do mordów na Wołyniu.

Walenty Wakoluk(Łuck), Tragedia wołyńska w pamięci i świadomości współczesnych Polaków – mieszkańców Wołynia

ks. Ludwik KierasŚwiadectwo życia i męczeństwa Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka

ks. bp. Jan BagińskiDramat na Wołyniu

Patronat medialny:

Gość Niedzielny,Krakowskie Pismo Kresowe, Kresy.pl, TVP Historia, Wołanie z Wołynia

Współorganizatorzy:

Biblioteka Jagiellońska, Centrum UCRAINICUM KUL Lublin, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Instytut Badań Kościelnych w Łucku,Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Kolegium Wigierskie,Księgarnia Akademicka, Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz