Osoby zainteresowane tematyką kresów wschodnich z pewnością zaintryguje dwutomowa, wydana w zeszłym roku, publikacja Z. Wawszczaka „Kresy – krajobraz serdeczny. Wspomnienia wypędzonych”. Stanowi ona zbiór opowieści kresowiaków na temat ich utraconych krain dzieciństwa, beztroski, ale także miejsc, gdzie rozgrywały się sytuacje dramatyczne, pozostawiające ślady w psychice na całe życie.

Zbigniew Wawszczak nie jest postacią anonimową w środowisku kresowian. Ten dziennikarz radiowy z czterdziestoletnim stażem pomiędzy 1994, a 2008 rokiem prowadził audycję na falach rzeszowskiego radia pt. „Kresy – krajobraz serdeczny”. Jak łatwo się domyślić dotyczyła ona ziem utraconych przez Polskę w 1945 roku oraz historii poszczególnych osób i rodzin je zamieszkujących. Za cel obrał sobie rzeszowianin popularyzację i niedopuszczenie do zapomnienia tej karty z polskich dziejów.

Jak już wspomniano publikacja składa się z dwóch tomów. Pierwszy z ich to VI rozdziałów zatytułowanych zgodnie z tematyką w nich prezentowaną – Na nieludzkiej ziemi (zesłania na Syberię), Na Podolu i Ziemi Stanisławowskiej, Kto ratuje jedno życie, (sprawiedliwi wśród narodów świata) Pijdem chłopci lachiw rizaty (zbrodnie UPA), W Małopolsce wschodniej, Kartka z dziejów polskich Ormian oraz Tu i tam (luźne reminiscencje kresowe).

Drugi z tomów to V rozdziałów – Lwowa dzień powszedni, W kręgu Lwowa, Wygnańcy z ziemi wileńskiej, Na ziemiach zachodnich (co oczywiste to wspomnienia osób przesiedlonych) Tu był i jest nasz dom to publicystyczne podsumowanie całej publikacji.

Bardzo mocną stroną obu książek jest wielka ilość niepublikowanych nigdzie wcześniej fotografii. Tu jednak pojawia się kwestia ich jakości – niestety nie jest to papier kredowy. Rekompensuje ten fakt trochę ich umiejscowienie „w tekście” co pozwala na łatwe połączenie obrazu ze słowem pisanym.

Wielorakość poruszanych w „Kresy – krajobraz serdeczny…” tematów powoduje, iż są one doskonałym materiałem badawczym dla etnologów, historyków oraz kulturoznawców. Wszyscy oni odnajdą w niej dużą ilość interesujących refleksji, wspomnień ale też i publicystyki.

Książka Z. Wawszczaka będzie doskonałym zakupem dla każdego miłośnika kresów bądź pomysłem na prezent dla młodzieży zainteresowanej historią Polski, lub chcącej rozpocząć poszukiwania swoich korzeni .

Dodatkowym plusem jest też możliwość zamówienia książki bezpośrednio u autora, a także możliwość wymienienia się z nim cennymi uwagami.

Paweł Kozłowski

PS Zamówienia można dokonać pod numerem 17 85 428 97.

Ocena– 4.5/5

Tytuł:Kresy krajobraz serdeczny. Wspomnienia wypędzonych

Autor:Zbigniew Wawszczak

Rok wydania:2013

ISBN:978-83-62076-32-1 oraz 978-83-62076-05-5

5 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz