Osoby zainteresowane tematyką kresów wschodnich z pewnością zaintryguje dwutomowa, wydana w zeszłym roku, publikacja Z. Wawszczaka „Kresy – krajobraz serdeczny. Wspomnienia wypędzonych”. Stanowi ona zbiór opowieści kresowiaków na temat ich utraconych krain dzieciństwa, beztroski, ale także miejsc, gdzie rozgrywały się sytuacje dramatyczne, pozostawiające ślady w psychice na całe życie.

Zbigniew Wawszczak nie jest postacią anonimową w środowisku kresowian. Ten dziennikarz radiowy z czterdziestoletnim stażem pomiędzy 1994, a 2008 rokiem prowadził audycję na falach rzeszowskiego radia pt. „Kresy – krajobraz serdeczny”. Jak łatwo się domyślić dotyczyła ona ziem utraconych przez Polskę w 1945 roku oraz historii poszczególnych osób i rodzin je zamieszkujących. Za cel obrał sobie rzeszowianin popularyzację i niedopuszczenie do zapomnienia tej karty z polskich dziejów.

Jak już wspomniano publikacja składa się z dwóch tomów. Pierwszy z ich to VI rozdziałów zatytułowanych zgodnie z tematyką w nich prezentowaną – Na nieludzkiej ziemi (zesłania na Syberię), Na Podolu i Ziemi Stanisławowskiej, Kto ratuje jedno życie, (sprawiedliwi wśród narodów świata) Pijdem chłopci lachiw rizaty (zbrodnie UPA), W Małopolsce wschodniej, Kartka z dziejów polskich Ormian oraz Tu i tam (luźne reminiscencje kresowe).

Drugi z tomów to V rozdziałów – Lwowa dzień powszedni, W kręgu Lwowa, Wygnańcy z ziemi wileńskiej, Na ziemiach zachodnich (co oczywiste to wspomnienia osób przesiedlonych) Tu był i jest nasz dom to publicystyczne podsumowanie całej publikacji.

Bardzo mocną stroną obu książek jest wielka ilość niepublikowanych nigdzie wcześniej fotografii. Tu jednak pojawia się kwestia ich jakości – niestety nie jest to papier kredowy. Rekompensuje ten fakt trochę ich umiejscowienie „w tekście” co pozwala na łatwe połączenie obrazu ze słowem pisanym.

Wielorakość poruszanych w „Kresy – krajobraz serdeczny…” tematów powoduje, iż są one doskonałym materiałem badawczym dla etnologów, historyków oraz kulturoznawców. Wszyscy oni odnajdą w niej dużą ilość interesujących refleksji, wspomnień ale też i publicystyki.

Książka Z. Wawszczaka będzie doskonałym zakupem dla każdego miłośnika kresów bądź pomysłem na prezent dla młodzieży zainteresowanej historią Polski, lub chcącej rozpocząć poszukiwania swoich korzeni .

Dodatkowym plusem jest też możliwość zamówienia książki bezpośrednio u autora, a także możliwość wymienienia się z nim cennymi uwagami.

Paweł Kozłowski

PS Zamówienia można dokonać pod numerem 17 85 428 97.

Ocena– 4.5/5

Tytuł:Kresy krajobraz serdeczny. Wspomnienia wypędzonych

Autor:Zbigniew Wawszczak

Rok wydania:2013

ISBN:978-83-62076-32-1 oraz 978-83-62076-05-5

Kresy – krajobraz serdeczny. Wspomnienia wypędzonych. Tom I i II
Oceń ten artykuł

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

5 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz