Bp Władysław Blin ordynariusz diecezji Witebskiej

Urodził się w 1954 r. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, a w 1980r.przyjął święcenia kapłańskie, podejmując następnie studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Akademii Teologii Katolickiej.

W jego rodzinie zawsze panowała „kresowa atmosfera” starannie pielęgnowana przez babcię. Jego korzenie wywodzą się z Kresów Wschodnich. Ojciec przyszłego biskupa urodził się w Zadrożu na Witebszczyźnie. Po II wojnie światowej jego rodzina tak jak większość polskich rodzin opuściła Białoruś w ramach tzw. repatriacji. Jego babcia stale powtarzała mu, że jak tylko pojawi się możliwość, powinien wrócić w ojczyste strony. Na duchowe wychowanie przyszłego biskupa duży wpływ odgrywało także sanktuarium w Licheniu, do którego często pielgrzymował z pobliskiego Ślesina, w którym zamieszkała jego rodzina po przyjeździe z Białorusi. W Licheniu Władysław Blin często spotykał się z wieloma wybitnymi marianami posługującymi w licheńskim sanktuarium.

Gdy tylko zaistniała możliwość wyjazdu, udał się w charakterze kapłana do kraju przodków. W 1989 r. pierwszy nowo mianowany biskup na Białorusi, Tadeusz Kondrusiewicz skierował go do Mohylewa. Uruchomił w nim pierwszą w całym wschodnim obwodzie parafię rzymskokatolicką. Początkowo mieszkał na dworcu, a Mszę św. odprawiał w grobowcu na katolickim cmentarzu. Dopiero po pewnym czasie udało mu się odzyskać dawną archikatedrę p.w. Najświętszej Marii Panny. Przywracając ją do życia, rozwinął w mieście nie tylko działalność religijną ale i kulturalną. W 1992 r. Zapoczątkował organizowanie „Międzynarodowych Festiwalu Ekumenicznego – Mahutny Boże – Wszechmocny Boże”.

W 1998 r. ks. Władysław otrzymał stopień doktora nauk teologicznych. Rok później mianowany został biskupem i ordynariuszem nowo erygowanej diecezji witebskiej. Kierując nią, dał się poznać jako wybitnym duszpasterz i zdolny organizator. Gdy przystępował do sowich obowiązków na terenie nowej diecezji były tylko 33 parafie, 30 kapłanów, 20 sióstr zakonnych i 10 kleryków. Obecnie w diecezji pracuje 108 kapłanów obsługujących 130 parafii. Wspomaga ich 70 sióstr, a w seminarium pińskim jest ponad 20 kleryków. Diecezja ma swoją audycję telewizyjną „Szlak do Boga”, niedzielną Mszę św. w radio. Zbudowano wiele nowych kościołów i podjęto remonty odzyskanych świątyń. Utworzono nowe sanktuarium maryjne w Brasławiu. Biskup Blin wsparł też powstanie ekumenicznego fakultetu na uniwersytecie Państwowym w Witebsku. Uruchomił prężny „Caritas” i ruch pielgrzymkowy. Wspiera materialnie młode talenty. Zaczął organizować w Białoruskim Niepokalanowie międzynarodowy festiwal filmów chrześcijańskich.

Biskup Władysław często bywa w Polsce. Jest wielkim zwolennikiem budowania polsko-białoruskich mostów, współpracy między obydwoma krajami i przyjaźni między narodami polskim i białoruskim.

Marek A. Koprowski

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz