Bp Aleksander Kaszkiewicz

Ordynariusz Diecezji Grodzieńskiej , Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi.

Urodził się 23 września 1949 r. we wsi Podgajdzi w parafii Ejszyszki Archidiecezji Wileńskiej, w rodzinie Józefa i Marii z Marcinkiewiczów. Wyrastał w najbardziej polskim regionie Wileńszczyzny, zamieszkałym praktycznie w całości przez Polaków, dla których Kościół rzymskokatolicki był zawsze głównym nośnikiem polskiego języka, tradycji i kultury. Gdy Aleksander Kaszkiewicz wstępował do Wyższego Seminarium Duchownego w Kownie, sytuacja Polaków w Kościele litewskim była szczególnie trudna. Polacy ubiegający się o przyjęcie do tej uczelni, polegali niejako podwójnej reglamentacji. Z jednej strony byli naciskani przez litewską administrację, a z drugiej przez litewski episkopat, który bardzo niechętnie widział w szeregu duchownych nowych polskich kapłanów. W związku z tym bardzo rygorystycznie ograniczał on możliwość wstępowania Polaków do kowieńskiego seminarium. Nielicznych jego polskich absolwentów litewscy biskupi kierowali do parafii czysto litewskich, by nie mogli oni służyć swoim ziomkom, mieszkającym na Wileńszczyźnie. Ich los stał się też udziałem ks. Aleksandra Kaszkiewicza, wyświęconego 30 maja 1976 r. Skierowano go do Poniewieża, w którym Litwini zawsze stanowili zdecydowaną większość parafian. Dla nielicznych Polaków tej miejscowości, stanowiących 0,3 proc. mieszkańców, władze kościelne nie wprowadziły nabożeństwa w języku polskim. Ks. Aleksander Kaszkiewicz przepracował w tej parafii bitych pięć lat. Swoją pokorą i skromnością ujął swych litewskich przełożonych na tyle, że skierowali go do parafii p.w. Świętego Ducha w Wilnie, głównego ośrodka duszpasterstwa Polaków w litewskiej stolicy. Jako proboszcz tej parafii w latach 1981-91 okazał się być gorliwym duszpasterzem i znakomitym kaznodzieja, potrafiącym współpracować z laikatem.13 kwietnia 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Aleksandra Kaszkiewicza biskupem nowo utworzonej Diecezji Grodzieńskiej. Na stanowisku tym dał się poznać jako znakomity organizator, który w szybkim czasie stworzył wszystkie struktury nowej diecezji. Udało mu się pogodzić jej polski charakter z faktem przynależności do państwa białoruskiego. Dzięki temu Kościół rzymskokatolicki jest wciąż główna ostoją polskości na Grodzieńszczyźnie. Potrafił ułożyć stosunki z władzami, które dobrze go postrzegają, szanując jego wysiłki na rzecz dobrego współżycia Polaków, będących głównymi wyznawcami Kościoła rzymskokatolickiego a Białorusiami, należącymi do Cerkwi prawosławnej.

W wolnych chwilach bp Kaszkiewicz zajmuje się sportem i turystyką. Lubi również przebywać na łonie przyrody.

(mak)

Bp Aleksander Kaszkiewicz
Oceń ten artykuł

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz