Konferencja na KUL-u o Zbrodni Wołyńskiej

W dniach 15-16 lipca br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nie zabijaj. Kościół wobec ludobójstwa”.

Została zorganizowana dla upamiętnienia 70. rocznicy ludobójstwa ludności polskiej przez UON-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Patronat honorowy nad konferencją objął metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki wraz z Konferencją Episkopatu Ukrainy.

Konferencję otworzył prorektor do spraw nauki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk. Słowo do jej uczestników skierował uczestniczący w obradach ks. bp Leon Dubrawski, ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej. Metropolitę reprezentował ks. inf. Józef Pawliczek, wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej. W konferencji uczestniczyli naukowcy z Polski, Ukrainy i Włoch.

Wygłoszono bardzo ciekawe referaty ukazujące rozmiar i okrutność dokonanej zbrodni. Wśród prelegentów konferencji była Ewa Siemaszko, która w swoim wystąpieniu mówiła o o specyficznych okolicznościach ludobójczych akcji OUN-UPA. Z kolei ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski mówił o ludobójstwie Ormian w I i II wojnie światowej, a prokurator Jacek Nowakowski z Oddziału IPN w Lublinie przedstawił kwalifikacje prawne zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i historii śledztw prowadzonych w tej sprawie przez polskie instytucje. Natomiast ks. prof. Krzysztof Grzesiak z Lublina przybliżył poglądy polityczne duchowieństwa prawosławnego międzywojennej Lubelszczyzny. Bardzo ciekawy referat wygłosił dr hab. Andrzej Zięba z Krakowa, w którym ukazał postawę metropolity Andrzeja Szeptyckiego wobec ideologii nacjonalizmu i akcji ludobójstwa. Wspomniano też o duchownych obrządku wschodniego – neounitach, grekokatolikach, prawosławnych, których zamordowano podczas akcji antypolskich. Kwestię tę w swoim referacie omawiał m.in. dr Adam Kulczycki z Rzeszowa. Ukazał on Kościół greckokatolicki wobec masowego ludobójstwa Polaków dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich. Referat na temat możliwości prowadzenia procesów beatyfikacyjnych przedstawił o. prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv z Lublina. Bardzo interesujący referat wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Marecki z Krakowa, w którym ukazał portret zbiorowy duchownych katolickich obrządku łacińskiego zamordowanych z rąk nacjonalistów ukraińskich. Na uwagę zasługują także referaty prof. dr hab. Mariana Malikowskiego z Rzeszowa (Stanowisko władz III RP wobec zbrodni OUN-UPA na polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej), prof. dr hab. Andrzeja Gila z Lublina (Nacjonalizm w praktyce politycznej współczesnej Ukrainy) a także prof. dr hab. Włodzimierza Osadczego z Lublina (Ludobójstwo II wojny światowej na pograniczu polsko-ukraińskim w świadomości chrześcijan Ukrainy). Z kolei dr Leon Popek swoim referacie zatytułowanym „Gdzie są groby polskich ofiar OUN-UPA na Wołyniu?” opowiadał o miejscach Zbrodni Wołyńskiej, które nie doczekały się stosownych upamiętnień.

Uczestnicy konferencji wzięli także udział w mszy św. w kościele pw. św. Józefa Ojców Karmelitów Bosych w Lublinie, której przewodniczył biskup kamieniecko-podolski Leon Dubrawski.

Głównymi organizatorami konferencji są: Centrum Badań Wschodnioeuropejskich „Ucrainicum” KUL, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie i Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność”. Organizację przedsięwzięcia wspierają: Polski Związek Katolicko-Społeczny, Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie”, Ośrodek Badań nad Historią i Tradycją Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego, Towarzystwo Kultury Polskiej na Wołyniu im. Tadeusza Kościuszki.Patronat medialny sprawowali: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Lublin, Radio Lublin, „Radio eR”, „Kurier Galicyjski”, „Wołanie z Wołynia”.

Relacje z konferencji na:

http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/15-lipca-2013-g1830/11771828 oraz na http://moje.radio.lublin.pl/szukaj-w-radiu-lublin,nie%20zabijaj.html

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz