Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 14, Warszawa 1895 s. 204.

Zaborze, wś, pow. rawski, 10 klm. na płn.- wsch. od urz. poczt, w Rawie Ruskiej, 12 klm. na płd. od sądu pow. w Uhnowie. Na płn. leżą Zielona Machnowska, Poddubce i Karów, na wsch. Hujcze, na płd. Hujcze, Hołe Rawskie i Rzeczki, na zach. Rzeczki. Własn. więk. ma roli or. 556,łąk i ogr. 47, past. 27, lasu 328 mr.; wł. mn. roli or. 634, łąk i ogr. 518, pastw. 134, lasu 2 mr. W r. 1890 było 164 dm., 956 mk. w gm., 4 dm., 24 mk. na obszarze dwor. (849 gr.-kat., 101 rzym.-kat., 30 izrl.; 874 Rus., 84 Pol., 22 Niem.). Par. rzym.-kat. w Ra­wie Ruskiej, gr.-kat. w Hujczu. We wsi jest cerkiew.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz