Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 13, Warszawa 1893, s. 955.

Woronów 2.) W., wś, pow. rawski, 28 klm. na płn.-wsch. od Rawy Ruskiej, 13 klm. na wsch. od sądu pow. i urzędu poczt, w Uhnowie. Na płn. leżą Staje, na wsch. Teklów, na płd. Chliwczany, na zach. Ostrobuż. Środkiem wsi pły­nie od zach. na wsch. Sołokija. Zabudowania wsi leżą w środku obszaru. Własn. mn. ma roli or. 165, łąk i ogr. 4, pastw. 54 mr. W r. 1890 było 38 dm., 194 mk. w gm., 4 dm., 23 mk. na obsz. dwor. (198 gr.-kat., 1 rz.-kat., 19 izr.; 189 Rus., 1 Pol., 27 Niem.). Par. rz.-kat. w Zniatynie, gr.-kat. w Ostobużu. W r. 1507 w pobliżu W/Jan Kamieniecki, ststa buski, zadał wielką klęskę Tatarom, par. Woronińce. Lu. Dz,

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz