Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 13, Warszawa 1893, s. 143.

Wasylów al. Wasylów Wielki, wś. pow. rawski (Rawa-Ruska), 34 klm. na płn.-wsch. od Rawy-Ruskiej, 16 klm. na płn.-wsch. od sądu pow. w Uhnowie, 14 klm. na płn.-zach. od st. kol., urz. poczt, i tel. w Bełzie. Na zach. leży Krzewica, na płd. Korczmin i Machnówek, na wsch. Budynin i Przewodów (wszystkie w pow. sokalskim), na płn.-zach. Rzeplin (pow. tomaszowskim). Własn. więk­sza (konwentu sakramentek we Lwowie) ma roli orn. 518, łąk i ogr. 97, pastw. 58, lasu 139; wł. mn. roli orn. 1,099, łąk i ogr. 205, pastw. 31, lasu 2 morg. W r. 1880 było 134 dm., 843 mk. w gminie, 9 dm., 43 mk. na obsz. dwor. (712 gr.-kat., 165 rzym.- katol., 9 izr.; 841 Rus., 45 Pol.) Par. rzym. kat. w Zniatynie, gr.-kat. w Budyninie. We wsi cerkiew p. w. Narodź. N. M. P., szkoła etat., młyn i gorzelnia. Lu. Dz.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz