Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 3, Warszawa 1882, s. 392-393.

Korczmin (po rusku Korczmyn), wś w pow. Rawa ruska, 30 kil. na płd. od Rawy, 12 kil., na płn.-wsch. od sądu pow. w Uhnowie, a 10 kil. na płn.-zach. od urzędu poczt, w Bełzie, na granicy pow. Na płn. leżą Staje, na płd.-zach. Korczów, na zach. Szczepiatyn, na płn. Krzewica i Wasylów wielki, na wsch. Machnówek (w pow. sokalskim). Przez środek obszaru pły­nie pot. Rzeczyca (zwany przez ludność pospo­licie Swynoryją), dopływ Sołokiji. Wchodzi on tu z Szczepiatyna i płynie od zach. na wsch, a potem na płd.-wsch. do Machnówka. W do­linie potoku, przy granicy wsch. obszaru, leżą zabudowania wiejskie, na płd. od nich cegiel­nia i leśniczówka. Na płd.-zach. od zabudowań wiejskich leży folwark. Zresztą leży na pra­wym brz. Rzeczycy las (Nawrycze i Wielki las), a tylko wzdłuż płn. granicy pastwisko. Na lew. brz. Rzeczycy leżą orne pola i pastwi­ska. Własność większa(Felicyi Serwatowskiej) na roli or. mr. 459, łąk i ogr. mr. 114, pastw, mr. 4, lasu mr. 813 (las przeważnie dębowy); własność mniejsza roli orn. mr. 874, łąk i ogr. mr. 187, pastw, lichego mr. 24. Według spi­su z r. 1880 było 809 mk. w gminie, 78 na ob­szarze dwor. (obrz. gr.-kat., z wyjątkiem 40 rz.- kat). Parafia rz.-kat. w Żniatynio, gr.-kat. w miejscu, należy do dekanutu bełzkiego, dyec. przemyskiej, i ma filie w Machnówku i Krzewicy (al. Szczewicy). We wsi jest cerkiew, pod lasem zaś jest kaplica postawiona w r. 1862 ze składek gromady, z odpustem wdzień Uśpie­nia M. B. W tej kaplicy znachodzi się cudowny obraz M. B. We wsi jest szkoła elementarna jednoklas., piękny dwór i młyn wodny o 2-ch kamieniach. Z rzemieślników są: kowal, szewc, stelmach i kilku tkaczów. Wieś istnieje prze­szło 300 lat, jak to widać z napisu w cerkwi

[s.393]

umieszczonego, W obrębie tej gminy, w tak zwanym Wielkim lesie, znajdują się kurhany, wewnątrz piaskiem wyłożone, w których je­dnak dotąd nic nie znaleziono. Na granicy Szczepiatyna, Korczmina i Korczowa jest „Mogiła” zwana „za Kurhanami”, dziś znacznie uszko­dzona i nie do poznania lasem porośnięta. Do po­wyższego opisu podał kilka szczegółów p. Jan Mirkowski. Lu. Dz.

Korczmin
Oceń ten artykuł

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz