Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 1, Warszawa 1880 s. 293.

Bojaniec (z przys. Mierzwicą i Werenicą), wieś, pow. żółkiewski, o 2 mile na północny Wschód od Żółkwi, przy gościńcu krajowym prowadzącym z Żółkwi na Mosty wielkie, Krystynopol do Sokala. Okolica piaszczysta, moczarowata i lesista. Przestrzeni obszar dwor. po­siada roli ornej 322, łąk i ogr. 177, past. 45, lasu 978; pos. mniej, roli ornej 854, łąk i ogro­dów 1809, past. 18, lasu 18 morg. Ludność rzym kat. 28, gr. kat. 939, izrael. 32; razem 999. Należy do rzym. kat. parafii w Żółkwi; gr. kat. parafią ma w miejscu, do której należą wieś Kupiczwola i miejscowości Medwerzy i Weryny; cała ta parafia liczy 1282 gr. kat. dusz i należy do dekanatu żółkiewskiego; po­siada szkołę etatową. Gleba tu niourodzajna z powodu nizkiego położenia, zupełnej równiny nie mającej prawie żadnych spadów, przeto bagnista; łąki za to dają obfity plon; las z po­wodu wielkiej obfitości małą ma wartość. W B. ur. się Maurycy Mochnacki. Właściciel wię­kszej posiadłości Artur Głogowski.

Bojaniec
Oceń ten artykuł

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz