Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 1, Warszawa 1880 s. 293.

Bojaniec (z przys. Mierzwicą i Werenicą), wieś, pow. żółkiewski, o 2 mile na północny Wschód od Żółkwi, przy gościńcu krajowym prowadzącym z Żółkwi na Mosty wielkie, Krystynopol do Sokala. Okolica piaszczysta, moczarowata i lesista. Przestrzeni obszar dwor. po­siada roli ornej 322, łąk i ogr. 177, past. 45, lasu 978; pos. mniej, roli ornej 854, łąk i ogro­dów 1809, past. 18, lasu 18 morg. Ludność rzym kat. 28, gr. kat. 939, izrael. 32; razem 999. Należy do rzym. kat. parafii w Żółkwi; gr. kat. parafią ma w miejscu, do której należą wieś Kupiczwola i miejscowości Medwerzy i Weryny; cała ta parafia liczy 1282 gr. kat. dusz i należy do dekanatu żółkiewskiego; po­siada szkołę etatową. Gleba tu niourodzajna z powodu nizkiego położenia, zupełnej równiny nie mającej prawie żadnych spadów, przeto bagnista; łąki za to dają obfity plon; las z po­wodu wielkiej obfitości małą ma wartość. W B. ur. się Maurycy Mochnacki. Właściciel wię­kszej posiadłości Artur Głogowski.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz