Avatar

Mohort1772 @Mohort1772

5

Zbrodnicza organizacja ,,SS” Galiczyna

W wyniku wielokrotnych prób relatywizowania działań tej przestępczej organizacji podjąłem próbę wyjaśnienia jej roli i odpowiedzialności,za zbrodnie ludobójstwa wobec Narodu Polskiego.Wszystkie cytowane informacje mają swoje potwierdzenie w poważnych opracowaniach naukowych,uznanych za niepodważalne.Korzystałem z nich mając do dyspozycji wiele dziesiątków opracowań publikowanych w internecie Przez ich twórców.W związku z tym dokonałem tylko i wyłącznie połączenia tych informacji

Upowska ,,Norymberga ”

NARÓD który wyrzeka się PRZESZŁOŚCI nie ma przed sobą PRZYSZŁOŚCI.W świetle ostatnich haniebnych działań Platformy Obywatelskiej w odniesieniu do uczczenia 70 rocznicy zbrodni LUDOBÓJSTWA Na Kresach polecam dość stary ale jakże aktualny artykuł . Jesteśmy tak blisko „upowskiej Norymbergi”Światowe autorytety przypominają o polskich ofiarach Wołynia Ponad stu światowej sławy naukowców i intelektualistów podpisało się pod listem otwartym, w którym krytykują ukraińskie organizacje w Kanadzie za nieuczciwość i wypaczanie historii.Ich tropem idzie opłacane z naszych składek ,,Nasze Słowo” gadzinówka ZUwP.