Mińsk Litewski – miasto znajdujące się w I RP, później pod zaborem rosyjskim. Nie weszło w skład II RP. Los miejscowych Polaków opisał m.in. prof. Mikołaj Iwanow (książka pt. „Pierwszy naród ukarany” – o Polakach w przedwojennym Związku Sowieckim), opisując kulisy tzw. Operacji polskiej NKWD. Galeria ma na celu przypomnienie dorobku polskiej kultury poza granicami II RP, a także podkreślenie faktu, iż polskość nie kończyła się na granicy ryskiej. Przeciwnie – Polacy na tych terenach byli przez wieki wiodącą społecznie, gospodarczo i kulturalnie narodowością. Z Mińszczyzny wywodził się chociażby słynny kompozytor Stanisław Moniuszko.

[layerslider id=”34″]

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
[layerslider id="44"]
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz