Grzegorz Chomyszyn był greckokatolickim metropolitą stanisławowskim. Zasłynął m.in. ostrą krytyką nacjonalizmu ukraińskiego. Aresztowany w kwietniu 1945, zmarł w więzieniu NKWD w Kijowie; beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II 27 czerwca 2001 roku.

W dniach 24-25 marca br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 150. rocznicy urodzin bł. bp. Grzegorza Chomyszyna „Błogosławiony Grzegorz Chomyszyn, greckokatolicki biskup stanisławowski: życie, działalność, tradycja”.

Patronat nad konferencją objęli Jego Eminencja ks. abp Marian Kardynał Jaworski, emerytowany Metropolita Lwowa oraz Wojewoda Lubelski, prof. Przemysław Czarnek. 23 marca konferencję patronatem honorowym objął także Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Tego samego dnia Sejm RP jednogłośnie przyjął uchwałę ws. uczczenia pamięci bł. bp. Grzegorza Chomyszyna.

Pierwszego dnia konferencji referaty wygłosili ks. bp Marian Buczek, ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, ks. Ihor Pełechaty, Ewa Siemaszko, ks. prof. dr hab. Peter Sturak oraz dr Olga Osadczy, dr Stanisław Stępień, dr. Maciej Strutyński, dr hab. prof. Włodzimierz Osadczy, dr Adam Kulczycki i dr Ołeh Sawczuk.

W dniu dzisiejszym referaty zaprezentowali prof. dr hab. Czesław Partacz, dr hab. prof. Mieczysław Ryba, dr Renata Pomarańska, Krzysztof Janiga (reprezentujący portal kresy.pl) oraz goście ze Słowacji: doc. dr Jaroslav Coranic i doc. dr Michal Hospodir.

Niestety zwierzchnicy ks. Ihora Pełechatego uniemożliwili mu udział w drugim dniu konferencji – po pierwszym dniu konferencji został w trybie „nagłym” wezwany do powrotu na Ukrainę.

Przewodniczący konferencji dr hab. prof. Włodzimierz Osadczy

Konferencję zakończyła msza św. pod przewodnictwem JE ks. bp. Mariana Buczka oraz Moleben do Bogarodzicy i bł. Grzegorza Chomyszyna w obrządku wschodnim.

Urodzony 25 marca 1867 roku w Hadyńkowcach (Galicja) Grzegorz (Hryhoryj) Chomyszyn w latach 1902-04 był rektorem greckokatolickiego seminarium duchownego we Lwowie, od 1904 ordynariuszem stanisławowskim; przyjmując specyfikę Cerkwi greckokatolickiej i upatrując jej misję w doprowadzeniu schizmatyków do jedności z Kościołem pod przewodnictwem papieża, starał się ograniczać separatyzm w obrzędowości oraz wpływy moskalofilstwa i prawosławia; zastąpił w liturgii słowo „prawosławny” [chrześcijanin] terminem „prawowierny”, popularyzował kult Najświętszego Sakramentu, święto Bożego Ciała i kult św. Jozafata Kuncewicza; wprowadził w diecezji obowiązkowy celibat księży; zwalczał szowinistyczny i zbrodniczy nacjonalizm ukraiński, popierał zaś Ukraińską Katolicką Partię Ludową (UKNP); współpracował też z konserwatystami i monarchistami polskimi (Jan Bobrzyński, „Nasza Przyszłość”); aresztowany po raz pierwszy przez NKWD w 1939 roku, lecz wówczas zwolniony, ponownie aresztowany w kwietniu 1945, zmarł w więzieniu łukianowskim w Kijowie; beatyfikowany (wraz z 28 innymi męczennikami greckokatolickimi) przez papieża Jana Pawła II 27 czerwca 2001 roku.

W ubiegłym roku w Lublinie w formie książkowej wydano zapiski bł. bp. Grzegorza Chomyszyna pt. „Dwa Królestwa”.

CZYTAJ TAKŻE: Czy książkę „Dwa Królestwa” napisał Putin?

Portal Kresy.pl był jednym z patronów medialnych konferencji.

kresy.pl / facebook0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz