Pożyczka ma na celu pokrycie ukraińskich potrzeb zewnętrznego finansowania oraz pomóc we wprowadzaniu szerokich reform strukturalnych. To już kolejna transza takiej pomocy.

Komisja Europejska w imieniu UE zdecydowała dzisiaj o przyznaniu Ukrainie 600 mln euro pożyczki w ramach drugiej transzy pomocy makrofinansowej (MFA).

Włącznie z tą wypłatą poziom pomocy makrofinansowej udzielonej Ukrainie przez UE od 2014 roku sięgnie 2,81 mld euro. Jest to najwyższa pomoc udzielona krajowi nie będącemu członkiem Unii.

Program MFA ma na celu pokrycie ukraińskich potrzeb zewnętrznego finansowania oraz pomóc we wprowadzaniu szerokich reform strukturalnych.

Komisja Europejska pochwaliła Ukrainę za spełnienie warunków koniecznych do uwolnienia przez UE kolejnej wypłaty ze środków MFA. Dotyczy to zwalczania korupcji, zwiększenia przejrzystości finansów publicznych, modernizacji administracji publicznej, postępów w reformowaniu sektorów energetycznego i finansowego, poprawienia otoczenia biznesowego oraz wzmocnienia zabezpieczenia społecznego.

Komisja wyraziła także nadzieję, że projekt ustawy znoszącej zakaz eksportu drewna, który ukraiński rząd przedstawił parlamentowi, zostanie wkrótce przyjęty.

WIĘCEJ O TYM: Unia obiecała Ukrainie 600 milionów euro pomocy w zamian za ustępstwa handlowe

europa.eu / kresy.pl5 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz