A co mają Niemcy powiedzieć na Wrocław? // Cmentarz Obrońców Lwowa latem (widok od Pohulanki)

/
Pierwszy człon nazwy galerii to "hołd" oddany wszystkim tym, którzy bezmyślnie powtarzają propagandowe tezy stalinizmu uzasadniające zabór wschodnich ziem RP (pierwszego członka koalicji antyhitlerowskiej) przez sowiety. Wg ich logiki nabytki terytorialne atrapy państwowości polskiej, jaką była "Polska Ludowa", kosztem pokonanej III Rzeszy mają wynagrodzić Polakom utratę połowy terytorium na rzecz drugiego agresora, do czerwca 1941 będącego w ścisłym sojuszu z Hitlerem, czyli na rzecz sowietów. Dodajmy jeszcze bardzo istotny fakt, że wschodnie tereny III Rzeszy fanatycznie wręcz popierały Hitlera, im dalej na wschód, tym gorliwiej. Nie ma tu więc żadnej analogii z postawą społeczeństwa polskiego Lwowa (czy też Grodna, Wilna, Lidy czy Baranowicz) i każdy, kto twierdzi inaczej, jest pozbawiony elementarnej wiedzy lub po prostu dobrej woli. Patrząc też na los zgotowany przez Niemców Polakom, nie można nie dojść do słusznego wniosku, że Polsce - wolnej, a nie "ludowej" - należała się w pełni terytorialna rekompensata kosztem pokonanego agresora. Cmentarz Obrońców Lwowa obrósł natomiast legendą na tyle rozpowszechnioną, że tym razem nie będzie on przedmiotem szczegółowego opisu.

Sasów - cmentarz

/
Sasów (Sassów) (ukr. Сасів) – wieś na północ od Złoczowa, nad Bugiem; w rejonie złoczowskim obwodu lwowskiego Ukrainy.

Cmentarz w Sidorowie

/
Katolicki cmentarz parafialny w Sidorowie. Zdjęcia wykonano dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi w Krakowie.

Kirkut w Delatyniu

/
Cmentarz żydowski w Delatyniu - fotografie J. W. Krasnodębskiego.

Dudy

/

Grandzicze

/

Habowicze

/

Chabowicze

/

Biruciszki

/

2002

/
Grób Fabioli Lipnickiej na cmentarzu w Worończy

cmentarz w Olesku

/
cmentarz w Olesku

Słonim. Cmentarz żołnierzy polskich.

/
Cmentarz wojskowy z lat 1919 – 20. Tekst: Agnieszki Homan.

Nowogródek. Cmentarz tatarski.

/
Nowogródek. Cmentarz tatarski.

Nowogródek. Cmentarz żydowski.

/
Na cmentarzu zachowało się około 700 płyt nagrobnych. Najstarsze z nich pochodzą z XVIII w., najmłodsza z 1957 r.
Tekst: Agnieszka Homan.

Nowogródek. Kopiec Adama Mickiewicza.

/
Kopiec Mickiewicza usypany został przez naród w hołdzie poecie w okresie II Rzeczypospolitej (1924-31). Znajduje się on na wzgórzu, zwanym „Drugi Zamek”, albo „Mały Zamek”, obok wzgórza Zamkowego. Patronat nad budową objął ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski. Podczas ceremonii rozpoczęcia w betonowy kamień węgielny wmurowano akt erekcyjny, ułożony przez profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, p. Pigonia. Zapisane w Akcie Erekcyjnym planowane wymiary kopca: wysokość 15 m, średnica podstawy 30 m.
Tekst: Agnieszka Homan.

Mohylew. Cmentarz katolicki.

/
Kaplica grobowa Sianożęckich z 1904 r.

Cmentarz na Rossie

/
Cmentarz na Rossie, zespół cmentarny położony w dzielnicy Rossa w Wilnie, założony w 1801, poważnie zniszczony w 1952, zamknięty w 1967, wpisany do rejestru zabytków w 1969, jedna z czterech polskich nekropolii narodowych.

Mińsk. Cmentarz Kalwaryjski.

/
Najstarsza nekropolia w Mińsku. Użytkowanie terenu jako cmentarza katolickiego rozpoczęło się w 1800 roku. Rozciąga się na powierzchni 14 ha. Jako nekropolia był użytkowany do roku 1976. Od 1945 roku przestał być wyłącznie cmentarzem katolickim, jego część południowa jest przeważnie prawosławna. Katolicka część cmentarza, od bramy wotywnej wzdłuż głównej alei i po bokach kościółka, obejmująca pochówki wielu polskich rodów, została odnowiona przez tutejszą parafię i mińską Polonię. (Agnieszka Homan)

Lida. Cmentarz wojskowy.

/
Lida, obwód grodzieński
Miasto zostało założone w 1323 r. przez wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Lida była stolicą księstwa lidzkiego, którym władał książę Giedymin a po jego śmierci syn Olgierd i jego synowie Jagiełło i Witold.

Druja. Cmentarz żydowski.

/
Druja. Cmentarz żydowski, 1542 r. Zachowało się około 250 nagrobków. Jedyny żydowski cmentarz na Białorusi, gdzie zachowały się kwiatowe ornamenty na nagrobkach.

Grodno. Cmentarz żołnierzy polskich.

/
Grodno. Cmentarz żołnierzy polskich, 1920 r.

Grodno. Cmentarz żydowski.

/
Jeden z najstarszych żydowskich cmentarzy na terenie Białorusi. Znajdują się tu groby znanych na całym świecie cadyków i rabinów. Najstarszy nagrobek datowany na 1312 r.

Kosów

/

Jaremcze

/

Dolina

/